Kubizam ()

Report
Kubizam
Kubizam
• Kubizam je umetnički pravac u modernoj
umetnosti u prvom redu slikarstvu, nastao
početkom 20. veka, koji je imao značajan uticaj na
početak apstraktnog slikarstva.
Uzori su bili : Sezanova modulacija i slikarstvo,
kao i crnačka afrička skulptura
• Matis gledajući sliku Žorža Braka rekao: „Gle sami
kubovi“
Nastao je 1907. i 1908. godine u delima Žorža
Braka i Pabla Pikasa i svoj vrhunac je imao 1914. godine.
Karakteristike
1. Predmet se deli na FASETE – mali
geometrijski oblici, koji razaraju formu –
predemet
2.Više tačaka posmatranja
3. Nema perspektive
4. Boja je monohromna ( sivi i mrki tonovi)
5. Linija i svetlo primarni
Faze razvoja kubizma:
1.
Pretkubistička (od 1906. do 1909. godine, u ovu fazu spadaju
Žorž Brak i Pablo Pikaso)
2. Analitički kubizam (od 1907. do 1912. godine, Brak i Pikaso
posmatraju formu predmeta kao geometrijsku strukturu)
3. Sintetički kubizam ( od 1912. do 1914. godine, proizlazi iz
nove tehnike kolaža koju započinje Brak 1912. godine)
4. Orfizam (od 1914. do 1923. godine, potpuno iskorištavaju
efekte boje)
5. Posle 1923. godine ( dolazi do daljeg razvoja kubizma koji
više i nije čist kubizam)
PABLO PIKASO
• Rođen u Španiji
• Pikasovo delo se svrstava u nekoliko faza i ako su
pojedina razdoblja u njegovom delu predmet
sporova. Može se uzimati da su to bila
plavo razdoblje (1901–1904),
ružičasto razdoblje (1905–1907), doba pod
uticajem afričke primitivne umetnosti (1908–
1909),
analitički kubizam (1907–1912),
sintetički kubizam (1912–1919
Pikaso
Pikaso je učio od svog oca pre 1980. godine slikarstvu i na njegovim prvim delima se
može zapaziti akademski realizam a naročito na slikama oko 1896.godine i slici na
kojoj je njegova sestra Lola. 1897. godine je slikao pod uticajem simbolizma
1.U plavom razdoblju (1901–1904) stvara Pikaso tamne slike u hladnim plavim
tonovima. ( bedu i glad)
2.Za ružičasto razdoblje (1905–1907) je karakterističan veseliji prilaz i izraz sa
toplim naranžastim i ružičastim bojama.
3. Na početku Pikasovog afričkog doba (1907–1912) stoji njegova poznata slika
gospođice iz Avinjona koja je inspirisana predmetima koji su doneseni iz Afrike.
Analitički kubizam (1909–1912) je stil koji je razradio Pikaso zajedno sa Žorž
Brakom. Oba slikara upotrebljavaju tamne braon tonove i oba slikara slikaju tako
kao da posmatraju predmete iz više uglova odjedanput.
.
4 Sintetički kubizam (1912–1919) je dalji stepen u razvoju kubizma. Umetnik na
slike lepi komade papira, često i tapete, novinsku hartiju i to je pojava prvog kolaža
Pikaso
Autoportret
Gospodjice iz Avinjona
Portret Ambroza Volara
Ogledalo
Gernika
Violina
Gitarista
Ples
Žena koja plače
Tri muzičara
• Pikaso je najplodniji slikar svih
vremena. Prema Ginisovoj knjizi
rekorda napravio je oko 13.500 slika,
100.000 grafika, 34.000 ilustracija za
knjige, i 300 skulptura. Ukupna
vrednost njegovog rada je 1973.
godine procenjena na 750 miliona
dolara.
Žorž Brak
• Prolazio je kroz razne faze. U fovističkoj fazi se
interesuje za Pola Sezana
• Između 1908. i 1913. godine počinje sa
kubističkom fazom. Od 1909. godine počinje da
sarađuje sa Pablom Pikasom. Eksperimentisali su i
sa kolažima. Imali su slična shvatanju u to doba i
slične interese. Njihova saradnja se završava
1914. godine kada je Brak odveden na front u
Pariz. Godine 1917. vraća se iz rata, bio je
povređen ali nastavlja sa slikarstvom
“Um razara formu, a duh je
objedinjuje”
Žena sa gitarom
Violina i bokal
Sava Šumanović
Doručak na travi
Pijana lađa
Veliki akt
Sušara kod Šida
Pastirica
Biografija
ROĐEN JE1869 U VINKOVCIMA. ŽIVI U ŠIDU. POHAĐAO JE
GIMNAZIJU U ZEMUNU
1914. U ZAGREBU UPISUJE VIŠU ŠKOLU ZA UMETNOST.
1918. POČINJE JAVNO DA IZLAŽE SVOJA DELA.
U SVOJIM RANIM DELIMA, SAVA INSISTIRA NA ATMOSFERI I
SPRETNO KORISTI BOJENE SENKE I TANKE SLOJEVE BOJE.
PORED SLIKARSTVA BAVI SE ILUSTRACIJOM, GRAFIKOM I
SCENOGRAFIJOM. SLIKA : PORTRETE, AKTOVE, PEJZAŽE,
MRTVE PRIRODE, ŽANR SCENE
PROSAO JE KROZ MNOGE FEZE
1920. SAVA ODLAZI U PARIZ .UČITELJ MU JE BIO ANDRE LOT
STRELJAN JE 1942.
NAŠ NASKUPLJE PRODAVANIJI SLIKAR ( 80.000-120.000 EURA)

similar documents