presentation Astrid De Lathauwer

Report
Megatrends, besturen en talent
HR Analytics in de context van de Raad van Bestuur
en het Remuneratiecomité
ASTRID DE LATHAUWER
Corporate governance = remuneratie van het top management ?
Rol van de Raad van Bestuur met betrekking tot Human Capital ?
“We lijken terechtgekomen in een tsunami aan regulering rond de verloning van
het topmanagement. Op Europees vlak zijn er de aanbevelingen van 2004 en
2005, waaraan de crisis in 2009 nog twee aanbevelingen heeft toegevoegd. In
België heeft de wet van 6 april 2010 ons land zelfs gekatapulteerd naar het
koppeloton van landen die wettelijke bepalingen hebben uitgevaardigd rond de
verloning van het topmanagement. Nog vooraleer we de impact van deze wet
kunnen vaststellen, steken alweer nieuwe wetsvoorstellen de kop op. Hierbij blijkt
het plafonneren van de bonus – onterecht – een geliefkoosd thema.”
Xavier Baeten, Manager Executive Remuneration Research Centre , Vlerick Leuven Gent Management School
Med Jones,
International Institute of Management
The top 10 questions every board must ask its CEO:
1.Are we in the right business and markets? What are the growth areas to invest in and
declining areas to divest?
2.What are the economic and market research data that support our strategy?
3.What are our strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOTs)?
4.What are we doing to address each one of the SWOTs?
5.What are our core competencies? How we can leverage them?
6.What are the key strategic and operational risks? How do we manage them?
7.What are our key performance targets?
8.How do we plan to achieve those targets?
9.How can we build a sustainable competitive advantage?
10.How can we improve governance, control and reporting functions?
Med Jones,
International Institute of Management
The top 10 questions every board must ask its CEO:
1.Are we in the right business and markets? What are the growth areas to invest in and
declining areas to divest?
2.What are the economic and market research data that support our strategy?
3.What are our strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOTs)?
4.What are we doing to address each one of the SWOTs?
5.What are our core competencies? How we can leverage them?
6.What are the key strategic and operational risks? How do we manage them?
7.What are our key performance targets?
8.How do we plan to achieve those targets?
9.How can we build a sustainable competitive advantage?
10.How can we improve governance, control and reporting functions?
Med Jones,
International Institute of Management
The top 10 questions every CEO must ask his executive team:
1.
Do we have a big growth idea?
2.
Do we have the right growth engine (business model, infrastructure, resources)?
3.
Does our operations management support our performance targets? How do we know?
4.
Which vendors, partners, clients and employees are delivering the real value?
5.
What are the key SWOTs in each function, and how do you manage them?
6.
How can we build a sustainable competitive advantage in each function ?
7.
What initiatives/programs/projects are needed to execute our strategy?
8.
What are the key performance targets and incentives for each executive?
9.
Do we have the appropriate organization in place to meet those targets?
10. How can we communicate our plans better to our stakeholders in order to win their
support and achieve our goals?
Relevantie van HR Analytics voor een Raad
van Bestuur en/of Remuneratiecomité
ROI van Human Capital
= performantie-indicator
= EBIT/totale personeelskost x 100
= ROI ingezet menselijk kapitaal
In dit voorbeeld:
Exponentiële stijging als
projectie wijst op steile
productiviteitsstijging
1.
Vergelijking met sectorgenoten
2.
Startpunt om na te gaan of de maatregelen die dit mogelijk
moeten maken genomen worden en wat de evolutie daarin is
Human Capital ROI analyse verfijnt de focus
van de Raad van Bestuur tot de juiste metrics
Welke maatregelen zijn
relevant voor de Raad om op
te volgen ?
Op basis van de strategie worden
de op te volgen metrics & analyses
vastgesteld
Quarterly Scorecard for Human Capital Governance
ORGANISATIONAL AND
SOCIAL STABILITY
•
Initiatieven van het management
m.b.t. organisatiestructuur en –
ontwikkeling en de impact daarvan
op performantie, klimaat & sociale
relaties
COMPETENCIES & PERFORMANCE
13/156
•
Competentieontwikkelingsprogramma’s en hun
effect op performantie en resultaten
CULTURE & MOTIVATION
•
Initiatieven van het management
m.b.t. cultuur & engagement
REMUNERATION & COST CONTROL
•
Evolutie van de personeelskost &
kostmanagement initiatieven
Een voorbeeld uit de realiteit
13/156
Situatie: belangrijke uitstroom binnen de
4 jaar van de tewerkstelling voor
een bedrijfskritische functie
Behouden
Totaal exit werknemers
Exit werknemers/tot FTE
Exit door
(brug)pensioen
ontslag wg
ontslag wn
andere
•
•
•
•
2009
125
11,6%
2010
97
9,0%
2011
120
10,5%
2012
115
8,6%
15
45
36
29
10
23
45
19
6
29
74
11
5
20
71
19
2009-2012: 9,4% uitstroom
Redenen exit vooral functie-inhoud en organisatie
65%: < 4 jaar
88% volgens de evaluatiescore succesvol
Uitstroom met 25% reduceren
= besparing van 1.637.050 EUR
Rendement nieuwe
medewerker:
–
–
–
–
–
0% eerste 3 maanden,
25% 3-6 maand
50% 6-9 maand
75% 9-12 maand
100% rendement na 1 jaar
Additioneel: instroom meer focussen
op starters in kernfuncties en
interne medewerkers laten doorstromen
Analyses geven aanleiding tot
actieplannen die op kwartaalbasis
kunnen opgevolgd worden
Quarterly Scorecard for Human Capital Governance
ORGANISATIONAL AND
SOCIAL STABILITY
•
Initiatieven van het management
m.b.t. organisatiestructuur en –
ontwikkeling en de impact daarvan
op performantie, klimaat & sociale
relaties
COMPETENCIES & PERFORMANCE
13/156
•
Competentieontwikkelingsprogramma’s en hun
effect op performantie en resultaten
CULTURE & MOTIVATION
•
Initiatieven van het management
m.b.t. cultuur & engagement
REMUNERATION & COST CONTROL
•
Evolutie van de personeelskost &
kostmanagement initiatieven
Human Capital is a competitive advantage

similar documents