Perm 1 - Grimstad kommune

Report
HVERDAGSREHABILITE
RING
Opplæring for ressurspersoner
Del 1
Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør,
Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei
TEMAER I OPPLÆRINGEN
Treningslære
 Hjelpemidler
 Empowerment
 Motiverende intervju / endringsfokusert
veiledning
 Kartleggingsverktøy
 Rehabiliteringsplan
 Fallforebygging
 Kosthold
 Praktisk trening

TRENING AV ELDRE
Samme prinsipper som for andre voksne
 Anbefalt mengde for å ha en helsegevinst er
minst 30 minutter aktivitet daglig. Disse kan
deles opp i bolker a 10 minutter.
 Intensitet bør være anstrengende til meget
anstrengende 3 ganger i uka.
 En oppnår også helsegevinster med mindre
mengde.
 For å bedre styrke, må det være tungt når en
kommer til siste 2 repetisjoner. Hvis en syns en
kunne ta 20 repetisjoner til, må øvelsen gjøres
tyngre. En bør klare 8-12 repetisjoner.

FUNKSJONELL TRENING
Trening på det bruker ønsker å forbedre
 Trene trygge bevegelsesmåter
 Variere noe i oppgave og omgivelser gir
progresjon

RESTRIKSJONER
En del diagnoser kan gi restriksjoner ifht
bevegelse:
 Operert med hofteprotese:
 Skal ikke krysse operert ben
over kroppens midtlinje
 Skal ikke ha mer
enn 90 grader i hofteleddet

RESTRIKSJONER
o


Slagrammet med lam arm:
Skal ikke løfte armen over skulderhøyde
Som hjelper må man ikke dra i lam arm!
PRAKTISKE EKSEMPLER
Reise/sette seg
 Legge seg i seng/reise seg opp igjen
 Opp/ned fra gulv
 Ta ut tallerken fra overskap
 Trappegange

PAUSE
HJELPEMIDLER















Aktuelle hjelpemidler du bør kjenne til og kunne
bruke:
Arbeidsstol
Rullator
Krykker
Stokk
Sklikke
Bestikk med tykt skaft
Diverse åpnere
Sklibrett
Terskeleliminatorer
Anton-bånd
Silkelaken
Toalettforhøyer / Håndtak
Gripetang
Komfyrvakt
HVORDAN BESTILLE HJELPEMIDLER?






NAV har to systemer; bestillingsordning og vanlig
søknad.
For å bruke bestillingsordningen må du være
godkjent rekvirent.
Oppdaterte lister til bestillingsordningen ligger på
nettsidene til fylkets hjelpemiddelsentral. Det som
finnes her er enklere hjelpemidler til dagligliv og
forflytning.
Vanlig søknad kan fylles ut av alle, og kan brukes til
alle hjelpemidler. Begrunnelsen må inneholde at
hjelpemiddelet er hensiktsmessig, nødvendig og at
behovet er varig.
For korttidslån (inntil 2 år) kontaktes kommunens
korttidslager
For hjelpemidler til syn og hørsel, henvis til den/de i
kommunen som formidler dette
PRAKTISKE ØVELSER
Prøv ut tilgjengelige hjelpemidler
 Se for deg at du har en lam arm, et operert ben
eller er svak i muskulaturen ulike steder –
hvordan bruker du hjelpemidlene da?


similar documents