Llicenciatura

Report
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : PRACTICUM I(obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 8 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 15 a 18 h.
T0: Seminari 1
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET CANÒNIC (optativa)
DATA D’EXAMEN: 8 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 11,30 a 14,30 h.
M0: Seminari 1
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET PROCESSAL PENAL (obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 9 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 9 a 11,15 h T0: Aula 8 (Dr. Girbau)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET COMUNITARI EUROPEU: LLIURE CIRCUL·LACIÓ DE MERCADERIES, PERSONES,
SERVEIS I CAPITALS (optativa)
DATA D’EXAMEN: 12 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 8,30 a 11,15 h.
M0: Aula 25 (Dr. Olesti)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 201
2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET FINANCER I TRIBUTARI II (obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 13 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 18,30 a 21,30 h.
T0: Aula 7(Dr. Rosembuj)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET MERCANTIL III (obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 13 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 15 a 18 h.
T0: Aula 9 (Dr. Espina)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET NOTARIAL (optativa)
DATA D’EXAMEN: 13 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 8,15 a 11,15 h.
M0: Seminari 1 (Prof. Marín)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET DE LA NAVEGACIÓ (optativa)
DATA D’EXAMEN: 13 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 11,30 a 14,30 h.
M0: Aula 26 (Dra. Hill)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET DE LA NAVEGACIÓ (optativa)
DATA D’EXAMEN: 13 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 8,15 a 11,15 h.
M0: Aula 6
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA FINAL DE CARRERA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET INTERNACIONAL PRIVAT (obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 14 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 15 a 18 h.
FC: Aula Victoria Kent (Dra. Pellisé)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET DEL MEDI AMBIENT (optativa)
DATA D’EXAMEN: 15 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 9 a 11,15 h.
M0: Aula 6 (Dr. Peñalver)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (optativa)
DATA D’EXAMEN: 15 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 11,30 a 14,30 h.
M0: Aula 25 (Dra. Badia)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET DE DANYS (optativa)
DATA D’EXAMEN: 15 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 18,30 a 21,30 h.
M0: Aula 25 (Prof. Rovira)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA FINAL DE CARRERA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET CIVIL CATALÀ (obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 16 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 18,30 a 21,30 h.
T0: Aula 7 (Dra. Ginebra / Dra. Rubio)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET SINDICAL I DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA (optativa)
DATA D’EXAMEN: 19 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 18,30 a 21,30 h.
M0: Aula 22 a)
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA FINAL DE CARRERA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : FILOSOFIA DEL DRET (obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 20 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 15 a 18 h.
FC: Seminari 1
ENSENYAMENT DE DRET
Facultat de Dret
Ensenyament Dret
Consell d’estudis
CURS 2014/15 CONVOCATÒRIA FINAL DE CARRERA
GENER 2015
LLICENCIATURA EN DRET
ASSIGNATURA : DRET ECLESIÀSTIC DE L’ESTAT (obligatòria)
DATA D’EXAMEN: 21 de gener de 2015
HORARI I DISTRIBUCIÓ GRUPS PER AULES:
De 15 a 18 h.
FC: Seminari 1

similar documents