Vyjmenovaná slova po L Přehled vyjmenovaných slov

Report
Název školy:
Autor:
Název:
Téma:
Číslo projektu:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Mgr. Simona Nováková
VY_32_INOVACE_303_VYJMENOVANÁ_SLOVA_PO_L
Přehled vyjmenovaných slov, řazení slov podle obrázků,
hledání slov příbuzných, kontrola pravopisu
CZ1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace:
Prezentace je zaměřena na procvičování vyjmenovaných slov
po L v předmětu Český jazyk a literatura pro žáky 3. ročníku.
Žáci podle obrázků poznávají vyjmenovaná slova.
V listě 9 řadí přeházené obrázky vyjmenovaných slov do
správného pořadí. Správnost výsledků si ověřují na listě 10.
Přiřazují příbuzná slova k obrázkům. Prezentace probíhá
formou hry, kdy odpovědi jsou schované. Po zodpovězení se
správná odpověď ukáže. ( list 11, 12 a 13 )
Na závěr si procvičují osvojený pravopis. ( list 14 a 15 )
Datum vytvoření : 06.01.2012
Klíčová slova : vyjmenované slovo, slovo příbuzné
VYJMENOVANÁ SLOVA PO L
Přehled vyjmenovaných slov
Řazení vyjmenovaných slov podle obrázků
Hledání slov příbuzných
Kontrola pravopisu
blýskat se
slyšet
mlýn
plynout
polykat
plýtvat
vzlykat
lysý
lýtko
lýko
plyš
lyže
pelyněk
Obrázky se pomíchaly . Zvládneš je správně seřadit?
Dokážeš k obrázkům přiřadit příbuzná slova?
Říkej, která slova sem nepatří. Odůvodni.
pelyňkový
nepolykat
mlýnice
lýtkový
nablýskaný
lysina
plynový
mlynář
zablýsknout se
pelyněk
polykat, nepatří
mlýn
lýtko, nepatří
blýskat se
lysý, nepatří
plyn, nepatří
mlýn
blýskat se
vyplývat
zalykat
lýkový
vzlykot
plynárna
uslyšet
lyska
lýčí
splývat
plynout
vzlykat
lýko, nepatří
vzlykat
plynout
slyšet, nepatří
lysý
lýko, nepatří
plynout
nepolykat
lýčené
plyšový
plyn
vyplýtvat
blýskavý
spolykat
lýtkový
lyžovat
lyžař
polykat
lýko
plyš, nepatří
plynout, nepatří
plýtvat
blýskat se
polykat
lýko
lyže
lyže
Najdeš chybu ve vyjmenovaných slovech po L ?
Mlínské kolo se rozeběhne a voda bude proudit dál.
mlýnské – příbuzné slovo ke slovu mlýn
Zbytečně neplýtvej zdravím!
neplýtvej- příbuzné slovo ke slovu plýtvat
Martin mluví plinule německy.
plynule- příbuzné slovo ke slovu plynout
V sobotu pojedu na ližařský výcvik.
lyžařský – příbuzné slovo ke slovu lyže
V hodině plavání děti splývají.
splývají – příbuzné slovo ke slovu plynout
Co je to plinovod a plynojem?
plynovod – příbuzné slovo ke slovu plynout
Martínek doma pomáhal uklýzet.
uklízet- není příbuzné ani vyjmenované slovo
V továrně každý den hlýdá hlídač.
hlídá – není příbuzné ani vyjmenované slovo
Její hlas byl velmi málo slišitelný.
slyšitelný – příbuzné slovo ke slovu slyšet
Měl na noze lýčené střevíce.
Lýčené – příbuzné slovo ke slovu lýko
Venku voní kvetoucí lýpy.
lípa – není příbuzné ani vyjm. slovo
Opět nesplnil svůj slyb.
slib – není příbuzné ani vyjmenované slovo
Lidé se sbíhají k poraněnému ližaři.
lyžař – příbuzné slovo ke slovu lyže
Použité zdroje :
JOJAN. Soubor:Artemisia-alba.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 12. 1. 2005, 16:05 [cit. 2012-01-14].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Artemisia-alba
ENGLISH: THIS PHOTOGRAPHY WAS CREATED BY ANDREW BUTKO. CONTACT
INFОRMATION - E-MAIL: [email protected], Русский: Эту фотографию сделал
Андрей Бутко. Контактная информация - e-mail: [email protected] Други.
Soubor:Museum of History of Donetsk metallurgical plant (012).jpg. In: Wikipedia:
the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 14. 5.
2009, 08:03 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Museum_of_History_of_Donetsk_metallurgic
al_plant_(012).jpg
Program Microsoft Office 2010

similar documents