A külföldi m*köd* t*ke jelene és jöv*je a magyar gazdaságban

Report
A külföldi működő tőke szerepe a
magyar gazdaságban
avagy
Mit adtak nekünk a Rómaiak?
Havas István
Amerikai Kereskedelmi Kamara, elnök
Közgazdász Vándorgyűlés
2011. szeptember 29.
Mi az AmCham?
• Önfinanszírozó, politikamentes, független civil szervezet
• Céljaink (küldetésünk),
– az amerikai és a nemzetközi vállalkozások vezető képviselője legyünk
Magyarországon,
– elősegítsük az ország nemzetközi versenyképességét
• Jelenleg 427 tagunk van 23 országból
Tagságunk nemzetközi
Germany
8%
United Kingdom
7%
The Netherlands
5%
Switzerland 2%
Hungary
30%
Austria, Belgium,
Canada, Cyprus,
Czech R., France,
Israel, Italy,
Japan, Finland,
Korea, Lithuania,
Norway, Sweden
9%
U.S.A.
39%
Az AmCham a kormány stratégiai partnere
Stratégiai együttműködési szerződés a Kormánnyal
Konzultáció a jobb jogalkotásért
Az FDI súlya Magyarországon
• FDI állomány nagysága a teljes GDP 70%-a
• Éves hozzájárulása a magánszektor GDP-jéhez mintegy 30 %
• Az üzleti célú magánberuházások 40 %-a
• A magánszektor foglalkoztatásának 20 %-a
• Export 70 %-a
• Társasági adó közel 40 %-a
• Közvetlenül beszedett állami bevétel X % -a
„Mit adtak nekünk a Rómaiak?”
Miért volt/van szükség FDI-ra?
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nem pénzügyi vállalatok
Államháztartás
Finanszírozási igény
Pénzügyi vállalatok
Háztartások
Belső erőforrások hiányában beruházásokhoz külföldi tőke bevonása kellett
Alternatív külső források lehetségesek – hatásuk növekedésre eltérő
Az FDI hatása a növekedésre
• Közvetlen csatornák
– Tőkefelhalmozás, beruházások
– Tudás és technológiai transzfer – magasabb termelékenység
• Közvetett csatornák
– Befektetésbarát környezet
– Munka morál, társadalmi felelősségvállalás, stb
•
Ezek a hatások erősen szórnak, függenek az adott ország
gazdasági környezetétől
Az FDI hatás számszerűsítése
Századvég Gazdaságkutató számítása alapján:
• Az elmúlt 15 év átlagos éves GDP bővülése 2,5%
• Ebből az alternatív finanszírozáshoz képest
– 0,15–0,35 % az FDI beruházási hatása
– 0,51 % az FDI termelékenységi hatása
– Összesen 0,66 – 0,86 %
• Tehát az FDI hozta létre a teljes évi átlagos GDP növekedés
mintegy egyharmadát!!
Az FDI hatása a GDP szintjére (valós =100)
9-15%-kal lenne alacsonyabb a GDP
(Alternatív finanszírozás esetén)
105
100
95
90
85
80
75
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hitel
Portfólió
Észtország
Lengyelország
Horvátország
Litvánia
Lettország
Valós
Jövedelemkiáramlás/tőkeállomány
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Közvetlen tőkebefektetések
Portfólióbefektetések
Egyéb befektetések
A hiányt finanszírozó külső forrás átlagos hozama:
FDI
4,6%
Hitelek
4,2%
Portfólióbefektetés
6%
A jövedelmek kiáramlása
az FDI helyettesítése esetén
3000
milliárd Ft
2500
2000
1500
1000
500
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Eredeti adatok
Helyettesítés portfólióbefektetéssel
Helyettesítés hitellel
A nemzeti jövedelemre gyakorolt hatás
5-15 %-kal lenne alacsonyabb a nemzeti jövedelem (GNI)
(alternatív finanszírozás esetén)
101
99
97
95
93
91
89
87
85
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Valós
2001
2002
Portfólió
2003
2004
Hitel
2005
2006
2007
2008
2009
Kormánystratégia továbbra is számít FDI-ra
Kormány Külgazdasági Stratégia (2011 május - vitaanyag)
Éves 10% feletti exportbővülést tervez 2015-ig (72 – ről 120 md EUR ebből kkv-k csak 6,5 - 10 md EUR)
Éves FDI 4 md EUR folyamatos beáramlást tervez (2009-ben tény 1,6 md
EUR)
Ez akkor csak akkor megvalósítható, ha a befektetői környezet
nagyon kedvező
Befektetési környezet
Magyarország még a válság viszonyai között is relatíve
vonzónak bizonyult :
Magyarországon 2010-ben bejelentett, új FDI projektek száma #12
(38% növekedés előző évhez viszonyítva).
Munkahelyek száma kb. 9000, jobb mint Csehország, azonban ez
jelentős visszaesés a jó évekhez képest
(Ernst & Young European Attractiveness Survey 2011 alapján)
Jelenleg azonban befektetők elbizonytalanodását tapasztaljuk:
Folynak tárgyalások, de tényleges új befektetők száma csökken
Régiek újra-befektetési étvágya kérdéses
Tőkekivonás egyes szektorokban
Következtetések
Mennyiségi és hatékonysági oldalról FDI növelése célszerű
Az ország tőkevonzó képességének helyreállítása
Abszorbciós kapacitás növelése
Termelékenységi növekmény (tudás, technológia továbbadása)
DE: Kulcs fontosságúak a befektetőket érő üzenetek is
Magyarország versenyképessége a tét (= AmCham küldetése)
Gazdaságpolitikai javaslatok ÉS
Párbeszéd elősegítése
Köszönöm a figyelmet!

similar documents