POMO*NE DIJAGNOSTI*KE METODE U DERMATOVENEROLOGIJI

Report
POMOĆNE DIJAGNOSTIČKE METODE U
DERMATOVENEROLOGIJI
VITROPRESIJA
• KORISTI SE PREDMETNO STAKLO ILI DIJASKOP
• PRE SVEGA KOD MAKULA
• ZA RAZLIKOVANJE VASKULARNIH OD
DISHROMIČNIH I PURPURIČNIH PROMENA
GRATTAGE
• KORISTI SE KIRETA
• NAJČEŠĆE U DIJAGNOSTICI VULGARNE
PSORIJAZE
ISPITIVANJE SONDOM
• GLAVIČASTA SONDA
• LUPUS VULGARIS
• FISTULE
DERMOGRAFIZAM
• VAZOMOTRONA REAKCIJA KAO POSLEDICA
MEHANIČKOG NADRAŽAJA
• CRVENI DERMOGRAFIZAM
• URTICARIA FACTITIA
OSETLJIVOST KOŽE NA TOPLOTNE
NADRAŽAJE
• Urticaria e calore
• Urticaria e frigore
ODREĐIVANJE TEMPERATURE
KOŽE
• DORZUMIMA PRSTIJU
• TERMOMETRI
PRETRAGA NA SARCOPTES SCABEI
• STRUGANJEM KOŽE U PREDELU KANALIĆA
• VIDE SE PARAZITI, DELOVI PARAZITA, ILI
JAJAŠCA
DIJAGNOSTIKA GLJIVIČNIH
OBOLJENJA
• NATIVNI PREPARAT
– Struganjem kože, nokta ili čitava dlaka
– Prelije se 30% KOH
– Spore ili micelska vlakna
• KULTURA NA DERMATOFITE
– Specijalne podloge - SABOURAUD
Biopsija kože i patohistološka analiza
• Promena u punom razvoju, bez sekundarne
infekcije
• Nelečena promena
• Obavezno propratni opis
Dijagnostika alergodermatoza
• In vivo
– Za humoralnu alergiju – intradermalni
– Za celularnu – patch test
• In vitro
Citodijagnostika
• Tzanckov test
• U dijagnostici Pemphigus vulgaris

similar documents