Slide 1 - PPD Johor Bahru

Report
TAKLIMAT PENEMPATAN MURID TAHUN 6 KE
TINGKATAN SATU/PERALIHAN TAHUN 2015
1. Tindakan Guru Kelas.
a. Kemaskini profil murid Tahun 6 2014.
 Data Profil Murid Tahun Enam sekolah hendaklah
dikemaskini dengan maklumat yang tepat dan betul bagi
urusan penempatan Murid Tahun Enam ke Tingkatan 1/
Peralihan Tahun 2015.
i.
ii.
iii.
iii.
iv.
v.
Pastikan alamat diisi dengan lengkap dan tepat.
Status kewarganegaraan diisi.
No. Surat Beranak/No. MyKid diisi dengan betul.
Angka giliran UPSR diisi dengan betul.
No. KP ibu bapa/penjaga diisi dengan betul.
Markah PKBS (Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah)
murid tahun 4, 5 dan 6 (Tahap 2) dikemaskini.
* Tarikh akhir kemaskini : 15 Julai 2014
b. Mengedar borang BPPS kepada murid.
 Borang Pemohonan Penempatan Sekolah (BPPS) boleh dimuat
turun melalui sistem APDM dengan menggunakan login Guru
Kelas.
* Tempoh : 7 Julai hingga 18 Julai 2014.
c. Permohonan Penempatan Tingkatan 1/Peralihan 2015.
 Permohonan diisi melalui Sistem APDM dengan menggunakan
login Guru Kelas. (http://apdm.moe.gov.my).
 Rujuk Manual Guru Kelas.
* Tempoh : 15 Julai hingga 20 Ogos 2014
** Jika terdapat murid BUKAN WARGANEGARA dalam sistem,
JANGAN buat penempatan.
 PERHATIAN (SJKC & SJKT)
** Pastikan maklumat PKBS murid bagi tahun 4,5 & 6
dikemaskini sebelum membuat penempatan. Maklumat
akademik BM Lisan dan BM Tahun 4, 5 dan 6 perlu
dimasukkan dengan betul seperti dalam buku laporan
akademik sekolah.
** Murid yang lulus sekurang-kurangnya gred C untuk subjek
BM Pemahaman dan Penulisan akan terus ditempatkan ke
Tingkatan 1. Jika sekiranya gagal salah satu atau keduaduanya, murid akan ditempatkan secara automatik ke kelas
peralihan.
** Bagaimanapun, murid ini akan ditempatkan ke Tingkatan 1
sekiranya mendapat gred C ke atas bagi kedua-dua
kertas BM Pemahaman & BM Penulisan (UPSR). Murid
akan dinaikkan ke Tingkatan 1 semasa melapor diri di
SMK yang ditempatkan.
** Maklumat yang tidak disi, secara automatik akan
ditempatkan ke kelas PERALIHAN.
** Sekiranya maklumat yang diisi didapati tidak sama seperti
buku laporan, murid akan ditempatkan mengikut
keputusan UPSR (semasa melapor diri di SMK).
d. Permohonan murid ke luar daerah.
 Guru kelas masih perlu membuat penempatan murid
berkenaan pada “feeder school” dalam daerah pada eDaftar
Menengah.
3. Tindakan Admin APDM/GPK HEM Sekolah Rendah.
 Membuat pengesahan bagi semua permohonan yang telah
dibuat oleh guru kelas dalam sistem APDM.
 Rujuk Manual Admin/GPK HEM.
 Login admin
 Aplikasi
Permohonan
eDaftar Menengah
 Tandakan “tick” pada kotak bersebelahan Semua Data Murid Seperti
Di atas Telah Disahkan dan klik butang SAHKAN.
 Admin boleh melihat bilangan permohonan yang telah diisi oleh
Guru Kelas.
**Pastikan semua kelas telah diisi sebelum mengesahkan
permohonan.
Tempoh : 21 Ogos hingga 30 Ogos 2014
4. Proses Kelulusan PPD.
 Tarikh : 7 September – 15 Oktober 2013.
 Surat Kelulusan Penempatan boleh dicetak oleh Guru Kelas
mulai 1 November 2014 hingga 8 November 2014.
** Pastikan semua murid mendapat surat penempatan sebelum 8 November
2014 bagi memastikan semua murid dapat 1 sekolah di T1 2015.
5. Pengesahan Penempatan
 Tarikh : 9 November – 21 November 2014.
 Tempat : Di Sekolah Menengah murid yang telah ditempatkan.
 Murid perlu mengesahkan penempatan yang diluluskan mengikut tarikh
yang ditetapkan.
6. Rayuan oleh Ibubapa/Penjaga
 Tarikh : 23 November -6 Disember 2014
 Borang rayuan akan diberikan melalui Sekolah Menengah yang
ditempatkan.
 Kelulusan rayuan akan dimaklumkan melalui Sekolah Menengah asal.
7. Proses Kelulusan Rayuan (PPD).
 Tarikh : 23 November – 6 Disember 2014.
 Surat Kelulusan Rayuan diperoleh daripada Sekolah Menengah
asal mulai 7 Disember hingga 13 Disember 2014.
8. Pengesahan Penempatan Rayuan. (Sekolah Menengah)
 Tarikh : 14 Disember – 20 Disember 2014
9. Proses Kerja Edaftar Menengah 2014.
SEKOLAH KLUSTER/KAWALAN JOHOR BAHRU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SMK SULTAN ISMAIL
SMK (P) SULTAN IBRAHIM
SMK TASEK UTARA
SMK MOHD KHALID
MAKTAB SULTAN ABU BAKAR
SMK INFANT JESUS CONVENT (M)
SMK DATO’ JAAFAR
**Kemasukan ke sekolah tersebut melalui permohonan.

similar documents