Klik Sini - PPD Kluang

Report
PERUTUSAN
PENGERUSI
PegawaiPendidikan Daerah Kluang
FOKUS
FOKUS PENGARAH
• Pembelajaran Kelas Abad Ke-21
• Sekolah Rintis Model Abad Ke-21
• Sekolah Fokus
FOKUS AKADEMIK
• Guru Kompiten
– Melindungi Masa Intruksional (MMI)
– Kualiti Guru – Pedagogi Kelas Abad Ke-21
• Modal Insan Berkualiti
– 6 Aspirasi Murid (TFPIRD)
Pembelajaran Abad ke-21
mengutamakan:
1. Berpusatkan murid
2. Komunikasi
3. Kolaboratif
4. Kreatif dan inovatif
5. Kemahiran berfikir
6. Kemahiran menyelesaikan
masalah
7. Seronok belajar
8. Penemuan kendiri
9. Pembelajaran berasaskan projek
Guru Pembelajaran Abad ke-21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sebagai Pembimbing
Penyayang
Kreatif dan inovatif
Kemahiran pedagogi terkini
Keilmuan dan kepakaran tinggi
Membina ekosistem
pembelajaran terbaik
7. Mahir ICT
Membudayakan PLC
1. Sokongan dan kongsi
daya kepemimpinan
2. Kerja sepasukan
3. Menyelesaikan masalah
4. Kolaboratif
5. Mengumpulkan kreativiti
6. Keputusan bersama
7. Sama Matlamat dan
objektif
8. Kongsi amalan terbaik
PENGURUSAN KURIKULUM DI SEKOLAH
2
1
KUALITI P&P
KUALITI
PENGURUSAN &
PELAKSANAAN
KURIKULUM
KUALITI
PENGUJIAN &
PENGUKURAN
3
KUALITI
PENDIDIKAN
PENINGKATAN
KUALITI GURU
5
PERANCANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
4
KEPIMPINAN SEKOLAH FOKUS AKADEMIK
Budaya
Kerja Guru
Ilmu dan
Kemahiran
P&P
Berkualiti
Sikap Guru
Pendekatan
& Teknik
Cabaran kita……
3. Bagaiamana perubahan
dilakukan dalam Bilik Darjah?
4. Seronokkah murid-murid kita
belajar?
5. Kefahaman ibu bapa tentang
transformasi dalam
pendidikan?
9
Cabaran kita……
6. Pencapaian TIMSS 2014
Dan Persediaan PISA 2015
Berjayakah sekolah-sekolah
kita melonjakkan Pencapaian
di peringkat Global ini?
10
Cabaran kita……
7. Kualiti dan Kompetensi guru
yang cemerlang, mampukah
meningkatkan potensi murid
agar lebih cemerlang.
8. Prestasi Pencapaian Akademik
dalam Peperiksaan Awam yang
perlu & terus ditingkatkan.
11

similar documents