G - scwscheikunde

Report
1.2 ZUIVERE STOFFEN EN
MENGSELS
GEVAARLIJKE
STOFFEN
KENNIS OVER STOFFEN
veiligheid
 gevarensymbolen: pictogrammen op flessen,
potten, vaten en zakken met chemische
stoffen.

bijvoorbeeld: brandbaar, giftig, explosief
GEVARENSYMBOLEN
KENNIS OVER STOFFEN

chemiekaart: blad met uitgebreide informatie
over de eigenschappen van een chemische
stof.


met onder andere: kookpunt, dichtheid,
preventie, eerste hulp
MAC-waarde is de Maximaal Aanvaarbare
Concentratie

in mg/m3
WELKE
STOF IS HET SCHADELIJKST ?
stof
Aceton
MAC-waarde
(mg/m3)
1210
Ammonia
14
Benzeen
3,25
Hoeveel ammonia mag er maximaal aanwezig
zijn in 5 m3 ?
MAC-waarde ammonia 14 mg/m3
14 mg
?
1 m3
5 m3
5 x 14 = 70 mg
Wat blijft over als zeewater verdampt?
 Wat gebeurt er als je Glühwein te lang
verwarmt?
 Wat zit er in cola?

ZUIVER BRONWATER….
ZUIVERE BERGLUCHT
…
ZUIVERE STOF
Zuivere berglucht is schone lucht
Zuiver bronwater bevat geen kunstmatige
smaakstoffen
maar chemische gezien bestaat berglucht uit
verschillende stoffen: zuurstof, stikstof,
koolstofdioxide

zuivere stof is één stof

bijvoorbeeld: suiker, koper, aluminium
MENGSELS

in een mengsel zitten verschillende stoffen


heterogene mengsels zijn mengsels waarin
je de verschillende stoffen kunt zien


bijvoorbeeld: mayonaise, nagellak, shampoo,
zeewater, gas
bijvoorbeeld: zand
homogene mengsels zijn mengsels waarin je
de verschillende stoffen niet kunt zien

bijvoorbeeld: lucht, appelsap
HUISWERK

1.2
leren begrippen uit de tekst (blauw gemarkeerd)
 maken opgaven 11 t/m 16

SAMENVATTING



gevarensymbolen: pictogrammen met een
gevaar aanduiding van de stof in de verpakking
chemiekaart: blad met uitgebreide informatie
over de eigenschappen van een chemische stof.
MAC-waarde is de Maximaal Aanvaarbare
Concentratie





in mg/m3
zuivere stof is één stof
een mengsel bestaat uit verschillende stoffen
heterogene mengsels zijn mengsels waarin je de
verschillende stoffen kunt zien
homogene mengsels zijn mengsels waarin je de
verschillende stoffen niet kunt zien
14
a.
b.
c.
zuivere stoffen: suiker, aluminiumfolie
homogeen mengsel: hartevelt jenever
heterogeen mengsel: melk, appelsientje,
duo penotti, engelse drop
15
a.
b.
c.
sublimatiepunt: sublimeren is de faseovergang van vaste stof naar gas,
sublimatiepunt is dus het punt waarop
koolstofdioxide van vaste stof overgaat in
gasvorm.
bevriezing
reukloos en zwaarder dan lucht (kan zich
ophopen op laaggelegen plaatsen)
15
MAC-waarde: 9000 mg/m3
gevraagd: MAC-waarde uitgedrukt in cm3/m3
dichtheid is 1,97 g per cm3
d.
massa
1,97 g
9,00 g
volume
1 cm3
??
9000 mg
?? = (1 x 9) / 1,97 = 4,6 cm3
MAC-waarde: 4,6 cm3/m3
e.
4,6 cm3
120 000 cm3
1 m3
??
120 dm3
0,12 m3
?? = (1 x 120000) / 4,6 = 26000 x MAC-waarde
16
a.
b.
c.
d.
goede verdeling, verschillende stoffen zijn
niet onderscheidbaar, je ziet de
afzonderlijke stoffen niet
fotosynthese door groene planten
rook, mist
je ziet druppeltjes in de mist of deeltjes in
de rook
16
a.
b.
c.
zuivere stoffen: suiker, aluminiumfolie
homogeen mengsel: hartevelt jenever
heterogeen mengsel: melk, appelsientje,
duo penotti, engelse drop
17
a.
b.
c.
1 mL = 1 cm3
0,5 mL x 13,5 g/cm3 = 6,75 g = 6750 mg
1 g = 1000 mg
6750 / 300 = 22,5 mg/m3
de MAC-waarde wordt ruim overschreden (met
een factor 450)
18
a.
b.
c.
goede verdeling, verschillende stoffen zijn
niet onderscheidbaar, je ziet de
afzonderlijke stoffen niet
fotosynthese door groene planten
rook, mist
19
a.
b.
c.
d.
e.
f.
relatieve dichtheid is 2,0
brandbaar en irriterend, gevaartekens zijn
dan de vlam en het kruis
laag kookpunt, namelijk 56 °C
ppm in mL/m3 en MAC-waarde in mg/m3
dichtheid is g/mL, dus 1780/750 = 2,37
g/mL
lage MAC-waarde is gevaarlijker, gevaarlijke
concentratie is eerder bereikt
aceton lost goed op in water en verdwijnt
dan uit de lucht.
één procent is 1 op 100
 één promille is 1 op 1000
 ppm is part per million ofwel
 één ppm is 1 op 1000000


similar documents