FKA - Epos

Report
BEURZENPROGRAMMA’S
VOOR HBO5
www.flandersknowledgearea.be
BEURZENPROGRAMMA’S
• Generieke beurzen
• Specifieke beurzen:
- Transition Fellowship Programme
- ASEM-DUO
www.flandersknowledgearea.be
STUDY IN FLANDERS
www.flandersknowledgearea.be
GENERIEKE BEURZEN
• uitgaande mobiliteit
• landen die niet opgenomen zijn als programme
countries binnen Erasmus+
• voor studie, stage of onderzoek in het kader van een
eindwerk, gevalideerd binnen de instelling
• voor alle studiegebieden
www.flandersknowledgearea.be
GENERIEKE BEURZEN
• duur: minimum 1 maand (minimum 5 credits) maximum 12 maanden
• periode: 1 september 2015 – 31 augustus 2016
• beursbedrag: €650,- per volledige maand van
minimum 30 dagen;
bijkomende vergoeding voor reiskosten
• niet te cumuleren met een andere beurs
www.flandersknowledgearea.be
GENERIEKE BEURZEN
• totaal beschikbaar budget voor 2015-2016: € 514.000,• budgetverdeling over de Vlaamse hoger onderwijs
instellingen op basis van de aantallen ingeschreven
studenten
• selectie van de studenten gebeurt binnen de hoger
onderwijs instelling (effectieve – reserve)
• bijkomende selectiecriteria kunnen binnen de instelling
vastgelegd worden
• deadline aanvragen: 1 mei 2015
www.flandersknowledgearea.be
GENERIEKE BEURZEN
• beheer door hoger onderwijs instelling
• rapportage aan Flanders Knowledge Area over :
• aantal geselecteerde studenten
• aantal studenten dat een beurs zal
ontvangen/ontvangen heeft (met opsplitsing naar
studenten uit kansengroepen en andere)
• land van bestemming van de mobiliteit
• duur van de mobiliteit
herverdeling van de middelen.
www.flandersknowledgearea.be
www.flandersknowledgearea.be
TRANSITION FELLOWSHIP PROGRAMME
• enkel uitgaande mobiliteit of DUO-uitwisseling
• landen: Brazilië, Marokko, Turkije, Zuid-Afrika
beperkingen:
- Brazilië enkel uitgaande mobiliteit
- Turkije enkel korte mobiliteit
(1 maand stage, 2 maanden studie)
• voor studie, stage of onderzoek in het kader van een
eindwerk, gevalideerd binnen de instelling
• geen beperking van disciplines
www.flandersknowledgearea.be
TRANSITION FELLOWSHIP PROGRAMME
• duur:
- korte mobiliteit van 1-3 maanden
- of langere mobiliteit van 1 semester tot 1 jaar
maar: beursbedrag beperkt tot 1 semester
• periode: van augustus 2015 – eind augustus 2016
• beursbedrag: €650,- per maand voor de Vlaamse student
en €800,- per maand voor de student uit Marokko, Turkije,
Zuid-Afrika; en bijkomende vergoeding voor reiskosten
www.flandersknowledgearea.be
TRANSITION FELLOWSHIP PROGRAMME
• budget voor 2015-2016: ongeveer 60-80 beurzen
• preselectie van de studenten binnen de hoger onderwijs
instelling: max. 6 dossiers per land
• selectie op Vlaams niveau
• deadline aanvragen: 31 maart 2015
aanvraag en bijlagen: ToR, motivatie, aanbeveling,
kopie paspoort
www.flandersknowledgearea.be
TRANSITION FELLOWSHIP PROGRAMME
• rapportage aan Flanders Knowledge Area:
- vertrekdossier (voor uitbetaling 80%)
letter of acceptance, request for transfer, kopie vliegticket
- terugkeerdossier (voor uitbetaling 20%)
certificate of stay, transcript of records, essay,
kopie paspoort
www.flandersknowledgearea.be
www.flandersknowledgearea.be
ASEM-DUO
• verplichte DUO-uitwisseling
• landen: China, India, Vietnam, Zuid-Korea
• voor studie, stage of onderzoek in het kader van een eindwerk,
gevalideerd binnen de instelling
• alle studiegebieden komen in aanmerking, maar:
- prioritaire studiegebieden: STEM, politieke en sociale
wetenschappen, economie, communicatiewetenschappen
- prioritaire thema’s: interculturele dialoog, duurzaamheid,
innovatie, gezondheidszorg
www.flandersknowledgearea.be
ASEM-DUO
• duur: 1 semester, met mogelijke verlenging tot 1 jaar
maar:
beursbedrag beperkt tot 1 semester
• periode: van augustus 2015 – eind augustus 2016
• beursbedrag: €650,- per maand voor de Vlaamse student
en €800,- per maand voor de Aziatische student;
bijkomende vergoeding voor reiskosten
www.flandersknowledgearea.be
ASEM-DUO
• budget voor 2015-2016: 18 beurzen
• preselectie van de studenten binnen de hoger onderwijs
instelling: max. 6 dossiers per land
• selectie op Vlaams niveau
• deadline aanvragen: 31 maart 2015
aanvraag en bijlagen: ToR, motivatie, aanbeveling,
kopie paspoort
Beheer door ASEM-secretariaat in Zuid-Korea
www.flandersknowledgearea.be
www.flandersknowledgearea.be
MODALITEITEN
• de instelling heeft samenwerkingsovereenkomst met
partnerinstelling/bedrijf/organisatie
• de student heeft “learning agreement/training agreement”
• de student betaalt geen inschrijvingsgeld in de
ontvangende instelling/bedrijf/organisatie
• niet te cumuleren met een andere beurs
• registratie van de mobiliteit via de Databank Hoger
Onderwijs
www.flandersknowledgearea.be
KANSENGROEPEN
• 25% van de beurzen wordt toegekend aan studenten uit
ondervertegenwoordigde groepen:
- studenten die recht hebben op een Vlaamse studietoelage
(op het moment van indienen van de aanvraag)
- studenten met een functiebeperking (erkend via het VAPH)
- werkstudenten
extra toelage van 200 euro per maand bovenop de reguliere toelage
elke instelling dient de norm van 25% te behalen!
www.flandersknowledgearea.be
www.flandersknowledgearea.be
WEBSITES
www.studeerinhetbuitenland.be
www.studyinflanders.be
www.flandersknowledgearea.be
www.flandersknowledgearea.be
Vragen?
[email protected]
[email protected]

similar documents