Presentatie verkenning dd

Report
Beleidsinformatie Jeugd
Verkenning van de agenda en thema’s voor 2014
16 januari 2014
Aanleiding en doel
 Goede overdracht van de jeugdzorg, ook op
het thema beleidsinformatie
 Welke thema’s spelen in 2014
 Stand van zaken
 Kansen en goede voorbeelden
 Wensen ten aanzien van ondersteuning
Afbakening van de verkenning
College
Raad
Sturingsinformatie
Managementinformatie
Business Intelligence (BI)
1-Gezin-1-Dossier-1-Plan
Stand van zaken
Van visie en plannen naar realisatie!
Vragen die bij gemeenten spelen zijn:
 Hoe gaan we het precies doen en wie doet wat?
 Wat moet nu, wat kan wachten?
 Wat doen we samen, wat alleen?
 Sturingsinformatie: wat en hoe is nog niet uitgewerkt.
Uitkomsten van de gesprekken
 Niet allemaal het wiel zelf uitvinden
 Continuïteit in sturingsinformatie belangrijk
 Bundel kennis
 3D proof
 Snel resultaten bereiken
 Er is behoefte aan ondersteuning van het ‘proces’
en concrete (voorbeeld) producten
Inhoud van de sturingsinformatie
Er is bij de gemeenten behoefte aan inzicht in:
 Maatschappelijke outcome
 Trends en ontwikkelingen in vraag en antwoord
 Uitnutting van de budgetten
Beschouw deze drie elementen als afzonderlijke producten die ieder een
eigen aanpak vragen.
Maatschappelijke outcome
‘Hoe gaat het met de jeugd?’
 Maak slim gebruik van bestaande instrumenten
Advies:
 Doe een scan naar bestaande instrument
 Maak een selectie en stel daarvoor een handreiking op
 Bepaal of dit onderdeel gezamenlijk beheert zou moeten worden
Trends en ontwikkelingen in
vraag en aanbod
 Kies voor een gezamenlijke aanpak en implementatie
 Veel expertise in de provincie en regio’s aanwezig
Advies:
 Stel gezamenlijk een projectleider aan (kan een duo zijn)
 Begin in 2014 met de landelijk ontwikkelde gegevenssets
 Bepaal de gezamenlijke ambitie in de presentatie en
analyse van de beleidsinformatie
 Werk in het project de best passende beheerstructuur uit
Uitnutting van de budgetten
 Laat dit onderwerp volgen uit de inkoopafspraken die op dit moment
worden gemaakt
 Maak gebruik van de ervaring en kennis die onder meer wordt opgedaan
in de living-labs van het vervolg op VISD
Advies:
 Inkoop is hier leidend
 Vertaal inkoopafspraken in verantwoording
 Bepaal hoe instellingen tussentijds gemeenten informeren hierover
 Maak afspraken over hoe hierin samen op te trekken

similar documents