Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa, päivitetty 11/2013

Report
Säästöpankkiryhmä
pähkinänkuoressa
päivitetty marraskuussa 2013
Sisältö
•
•
•
•
Perustiedot
Arvot ja strategia: lähellä asiakasta
Ryhmän rakenne
Paikallisuus ja vastuullisuus
Perustiedot
Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa
jo 191 vuotta
Suomen vanhin pankkiryhmä.
Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin Turkuun vuonna 1822.
Säästöpankkien keskusjärjestö Säästöpankkiliitto perustettiin 1906.
• Säästöpankit perustettiin alunperin vähävaraisia ja palvelusväkeä varten.
Tarkoitus oli opettaa kansaa säästäväisyyteen.
• Säästöpankit tarjosivat ensimmäisinä pankkipalveluja kaikille
suomalaisille asemaan ja varallisuuteen katsomatta.
Toiminnan taustalla on edelleen säästöpankkiaate eli halu edistää yksilön
ja yhteisön hyvinvointia.
• Säästäväisyyden edistäminen on kirjattu säästöpankkilakiin
Säästöpankkien erityistarkoitukseksi.
• Säästöpankki ei tavoittele pikavoittoja, vaan on olemassa
asiakkaitaan varten. Tämä ei ole klisee. Osalla voitoista tuetaan
paikallisten yhteisöjen hyvinvointia.
Säästöpankki on neljänneksi suurin pankkiryhmä
(09/2013)
Asiakkaita on noin 590 000. Pääpaino on
henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä ja maa- ja
metsätalousasiakkaissa
Säästöpankkiryhmään kuuluu 30 Säästöpankkia ja
Säästöpankkiliitto
• noin 200 toimipaikkaa
Asiakkaiden käytettävissä
• ristiinasiointisopimusten ansiosta
lähes 400 konttoria
• 200 palvelu- ja maksuautomaattia
• maan kaikki käteisnostoautomaatit
Henkilöstö noin 1300 työntekijää.
Asiakkaat
Säästöpankit
Säästöpankkiliitto
Yhteistoiminta
Edunvalvonta
Kehittäminen
• Asiakkuudet
• Tuotteet ja palvelut
• Osaaminen
• Brändi
• Viestintä
Säästöpankkitarkastus
Säästöpankkien Vakuusrahasto
Säästöpankkien Tutkimussäätiö
European Savings Banks Group
Tuote- ja palveluyhtiöt
•
•
•
•
•
Sp-Rahastoyhtiö
Sp-Koti
Henkivakuutusosakeyhtiö Duo
Säästöpankkien Keskuspankki
Samlink
Kumppanuudet
•
•
•
•
•
Eläke-Fennia
Suomen Vahinkovakuutus
Nets (ent. Luottokunta)
Automatia Pankkiautomaatit
Aktia Pankki
(vuoden 2015 alkuun asti)
Säästöpankkien talousluvut 2012
•
•
•
•
Vakavaraisuus 22,1 prosenttia (vrt. 22,1 % 2011)
Tase 8,4 miljardia euroa (7,8 mrd.)
Liikevoitto 67,1 miljoonaa euroa (65,4 milj.)
Kotitalouksille myönnettyjen asuntoluottojen (sis. välitetyt luotot)
markkinaosuus 5,7 prosenttia (5,6 %)
• Talletusten markkinaosuus 5,9 prosenttia (5,6 %)
• Asiakkaita 588 500
Säästöpankkien talousluvut (09/2013)
•
•
•
•
Vakavaraisuus 21,3 prosenttia (vrt. 21,4 % 09/2012)
Tase 9,0 miljardia euroa (8,2 mrd.)
Liikevoitto 64,3 miljoonaa euroa (59,6 milj.)
Kotitalouksille myönnettyjen asuntoluottojen (sis. välitetyt luotot)
markkinaosuus 5,7 prosenttia (5,7 %)
• Talletusten markkinaosuus 6,1 prosenttia (5,8 %)
• Asiakkaita noin 590 000 (588 000)
Arvot ja kilpailustrategia:
lähellä asiakasta
Missiomme nousee juuristamme
Missio
Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja
asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä
asiakasta.
Säästöpankin merkitys suomalaisessa
yhteiskunnassa
ASIAKAS
Säästöpankissa ymmärretään
tavallisen ihmisen talousasioita,
tarjotaan ratkaisuja ja
asiantuntemusta arkitalouden
hallintaan ja hallittuun
vaurastumiseen.
YHTEISÖ
Säästöpankille on tärkeää
edistää toiminta-alueillaan
paikallisen yhteisön
talousosaamista ja
vaurastumista.
SÄÄSTÄMINEN
Säästöpankki auttaa ihmisiä
talouden kokonaisvaltaisessa
hallinnassa, jonka keskiössä on
säästäminen.
Säästöpankkiryhmän arvot
• Asiakasläheisyys
– Kuuntelemme asiakasta, kohtaamme asiakkaamme
ainutlaatuisella tavalla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden
perusteella.
Arvot
• Yhteistyö
– Yhteistyömme asiakkaiden, henkilöstön, säästöpankkien ja
kumppaneiden välillä on avointa, aitoa ja kasvuun innostavaa.
Uudistumme ja uudistamme toimintaamme.
• Vastuullisuus
– Hoidamme asiat ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Olemme
asiakasta ja paikallista yhteisöä varten.
• Tuloksellisuus
– Tuloksemme ja kasvumme varmistavat asiakkaiden
palveluiden kehittämisen ja toimintaympäristömme
elinvoimaisuuden.
Vastaamme asiakkaiden arvostuksiin
Pienuus ja
inhimillisyys
Hyvä
Säästöpankki varmistaa,ilmapiiri
että asiakkailla on
Luotettasaatavilla
kaikki tarvittavat palvelut ja tuotteet.
vuus,
Reilu,
mutkaton
Yhteyshenkilö
turvallisuus
Tuttu/
tutut henkilöt
Ainutlaatuisten Nopeus,
asiakaskohtaamisten
HenkilöSuomalainen,
helppous on innovatiivinen
kehittäjänä
Säästöpankki
paikallinen
kohtaisuus/
Saavutettavuus,
Tavoitettavuus, edelläkävijä.
yksilöllisyys
Lähellä/
Konttorin
sijainti
Saatavuus,
parkki
Pankki/konttori
Joustavuus
Asiakas
tunnetaan
Hyvä palvelu,
Ystävällinen,
Asiakas/ihmisläheinen
Asiakaskohtaamisissa korostuvat
erinomainen saavutettavuus, vaivattomuus,
oman talouden
hallinta ja asiakkaiden
Puhelimitse
asiointi
Asiantunteva,
tarpeiden mukaiset
ratkaisut.
osaava
Päätöksenteon
nopeus
Huomiointi,
Arvostus,
Kunnioitus,
tärkeys
Selkeä,
ymmärrettävä,
kuunteleva
Hinta,
Olemme läsnä asiakkaan
haluamissa
korko,
marg,
Netti/
kilpailukyky
kohtaamispaikoissa.
verkkopankki
Sääst. ja
sijoittamisen.
palvelut
Asiakaskohtaamisaikaa on suurin osa
henkilöstön
työajasta
LainaYrityspalvelut
Palvelut
asiat
Henkilökunta
Paikallisuus ja vastuullisuus
Kenen asialla Säästöpankit ovat
Säästöpankkien tehtävänä ei ole tuottaa voittoa kasvottomille
osakkeenomistajille
Säästöpankit ovat talletuspankkeja, joiden erityistarkoituksena on
asiakkaittensa säästämisen edistäminen.
• Säästöpankit perustettiin edistämään säästäväisyyttä sekä
henkilökohtaista vaurastumista.
Myös vastuullisuus yhteisöä kohtaan on osa Säästöpankkien
alkuperäistä toiminta-ajatusta.
• Säästöpankin sääntöjen mukaisesti osa Säästöpankkien
voitoista jaetaan säästämisen edistämiseen sekä
yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
• Muu osa käytetään pankin toiminnan kehittämiseen
sekä tuote- ja palvelukehitykseen.
Säästöpankki edistää asiakkaittensa
hyvinvointia
Säästöpankit kantavat vastuuta paikallisen väestön
säästämisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä.
Ne eivät esimerkiksi myönnä asiakkailleen liian suuria
lainoja tai luottoja, joista he eivät selviydy tai jotka vievät
heidän taloutensa liian tiukoille.
Lisäksi
• pankkipalvelut ovat helposti saatavilla
• päätöksenteko nopeaa ja
• asiakaspalvelu tuttua.
Säästöpankki edistää paikallisen yhteisön
hyvinvointia
Säästöpankit edistävät aktiivisesti paikkakunnan
hyvinvointia. Ne kohtelevat asiakkaitaan tasapuolisesti,
rahoittavat paikallisyritysten toimintaa ja tekevät
säästämistä ja rahankäyttöä tutuksi.
Esimerkkejä
• yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa
• paikkakunnan kulttuurin ja opetustoiminnan tukeminen
• vuosittainen Säästäväisyysviikko (erityisesti lapsille)
• sponsorointi.
Ryhmän rakenne
Asiakkaiden rooli Säästöpankkien
hallinnossa
Säästöpankin hallinto koostuu tallettaja-asiakkaiden edustajista.
• Säästöpankin tallettaja-asiakkaat ja mahdolliset kantarahastoosuuden omistajien edustajat valitsevat Säästöpankin isännistön,
joka hoitaa pankin hallintoa.
• Säästöpankin isännistö valitsee hallituksen ja hallitus valitsee
toimitusjohtajan.
• Osakeyhtiömuotoisissa Säästöpankeissa on Nooa Säästöpankkia
lukuun ottamatta omat Säästöpankkisäätiöt, jotka osallistuvat
yhtiökokouksissa pankin päätöksentekoon.
Säästöpankkiryhmä on
paikallinen ja valtakunnallinen
Liiketoiminta
Säästöpankkiliitto:
• Yhteistoiminta
• Edunvalvonta
• Kehittäminen
• Asiakkuudet
• Tuotteet ja
palvelut
• Osaaminen
• Brändi
• Viestintä
Säästöpankkitarkastus
Säästöpankkien
Vakuusrahasto
Säästöpankkien
Tutkimussäätiö
European Savings
Banks Group
Säästöpankkiryhmä
Säästöpankit
Säästöpankkiliitto
Säästöpankkiliiton kokous
Säästöpankkiliiton hallintoneuvosto
Säästöpankkiliiton hallitus
Säästöpankkiliiton toimisto
Kumppanuudet
Tuote- ja palveluyhtiöt
• Sp-Rahastoyhtiö
• Sp-Koti
• Henkivakuutusosakeyhtiö Duo
• Säästöpankkien
keskuspankki
• Samlink
Kumppanuudet
• Eläke-Fennia
• Suomen
Vahinkovakuutus
• Nets (ent. Luottokunta)
• Automatia
Pankkiautomaatit
• Aktia Pankki
• Muut
Säästöpankkiliitto – Säästöpankkien
keskusjärjestö
Säästöpankkiliitto on Säästöpankkien keskusjärjestö. Kaikki Säästöpankit
ovat Säästöpankkiliiton jäseniä.
Säästöpankkiliitto edistää Säästöpankkien kehitystä ja yhteistoimintaa
sekä valvoo niiden etuja. Säästöpankkien yhteiset pankkipoliittiset
päätökset tehdään liitossa.
Säästöpankkiliitto:
• vaikuttaa pankkitoiminnan edellytyksiin sekä sitä koskevaan
lainsäädäntöön
• pitää yhteyttä viranomaisiin
• tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten pankkialan järjestöjen kanssa
• hoitaa säästöpankkien yhteistä liiketoiminnan kehittämistä, koulutusta,
markkinointia, viestintää ja turvallisuutta.
• Liiton yhteydessä toimii Säästöpankkitarkastus, joka valvoo ja
tarkastaa Säästöpankkeja. Se toimii läheisessä yhteistyössä
Finanssivalvonnan kanssa.
Säästöpankkien Vakuusrahasto
• Rahaston tavoitteena on sen jäsenpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen.
• Rahasto voi antaa avustuksia, avustuslainoja ja takauksia sekä
merkitä saajapankin omiin varoihin luettavia sitoumuksia.
• Jäseniä ovat kaikki Säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt.
• Yhdelläkään Säästöpankilla ei ole rahastolta saatua tukea
Säästöpankkien Tutkimussäätiö
• Säästöpankkien Tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea
rahamarkkinoihin liittyvää tutkimusta ja vaalia
säästöpankkitoiminnan historiaa.
• Säästöpankkien Tutkimussäätiö on perustettu vuonna 1968
tukemaan rahamarkkinoihin ja säästämiseen liittyvää
tutkimusta ja julkaisutoimintaa.
• Osalla osakeyhtiömuotoisista Säästöpankeista on myös omia
säätiöitään.
Palveluyhtiöiden ja kumppanien kautta
kaikki palvelut asiakkaille
Vakuutukset
Säästäminen
ja
sijoittaminen
Päivittäisasiointi
Vahinkovakuutukset
• Suomen
Vahinkovakuutus
Säästö- ja
eläkevakuutukset
• Henkivakuutusosakeyhtiö Duo
Maksuaikaja luottokortit
• Nets (ent.
Luottokunta)
Lakisääteiset
Eläkevakuutukset
• Eläke-Fennia
Rahastot ja
omaisuudenhoito
• Sp-Rahastoyhtiö
Käteisautomaatit ja
rahahuolto
• Automatia
Pankkiautomaatit
Arvopaperikauppa
Nooa Säästöpankki
• Välittäjä FIM
• Selvitys Nooa
Säästöpankki
tilinhoitajayhteisö
(Keskusrahalaitos
• Aktia Pankki
2015 alkuun,
sen jälkeen
Säästöpankkien
Keskuspankki)
Rahoitus
Lainatakaus
• Garantia
Lainan takaisinmaksuturvavakuutus
• Henkivakuutusosakeyhtiö Duo
Rahoitusyhtiötuotteet
• Aktia Yritysrahoitus
ICT
Pankkijärjestelmät
• Samlink
• Tukijärjestelmät

similar documents