ppotasinski - Projekty EFS WWSI

Report
•
•
•
•
•
•
Konsultant w Action IT Consulting
Microsoft Certified Trainer od 2004 roku
Microsoft Most Valuable Professional od 2008 roku
Autor trzech książek i licznych artykułów o SQL Server
Wykładowca na studiach podyplomowych WWSI
Założyciel Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server
• http://www.plssug.org.pl
• Blog: http://www.sqlgeek.pl
• Master Data Management
• SQL Server Master Data Services
• Demonstracja
•
•
•
•
•
•
•
Zmienne
Rozproszone
Brudne
Niespójne
O różnej ziarnistości
Opisane różnymi atrybutami
Używające różnych formatów
OLTP
Koordynacja wielu systemów
OLAP
Problem z zarządzaniem wymiarami
• Master Data
– Rzeczowniki określające biznes (słowniki)
– Wolno zmienne dane
– Ubrane w hierarchie i/lub wymiary
– Jedyna słuszna wersja prawdy
• Master Data Management
– Chcemy mieć zaufane źródło kluczowych danych
biznesowych, możliwe do zarządzania i współdzielenia
• Model
– Version
• Entity
– Attribute
• Hierarchy
– Member
– Leaf
• Collection
1
2
• Windows 7 lub Windows Server 2008 R2
– Koniecznie z SP
– Koniecznie x64
• SQL Server 2012 RC0 x64
– Najlepiej instalować z EXE
• Silverlight
– Koniecznie 5.0.61025.0 lub nowszy
• Internet Explorer 9
– Koniecznie x86
• Plik web.config
• http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutionstechnologies/data-warehousing/master-data-services.aspx
• http://sqlblog.com/blogs/mds_team/
• http://mdsutilities.codeplex.com/
• http://blogs.adatis.co.uk/blogs/jeremykashel/
• http://searchsqlserver.techtarget.com/tip/Loading-data-into-aMaster-Data-Services-repository
Dziękuję za uwagę
PYTANIA?
[email protected]

similar documents