Lagleder rollen

Report
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Innledning
Klubben Skedsmo FK, hvem er vi?
Klubbens Visjon
Anlegg
Utstyr
Diverse
Hvilke funksjoner er viktig i et lag
Lagleder rollen
Økonomi rollen
Materialforvalter rollen
Medlemsregister
Kiosk
Spørsmål
•
•
•
•
•
•
Alle klubbens medlemmer
Fotballspillere, foreldre, ledere og trenere
Hvem bestemmer hva?
Større klubb med flere involverte.
At ALLE jobber mot det samme målet.
Et større eierskap til ”klubben”.
•
•
•
•
Styrke samholdet på Skedsmokorset
Skape engasjement i nærmiljøet
Være utfordrende og utviklende i måten vi bedriver vår klubb.
Være en ledende klubb innenfor organisering, klubbstruktur
og utvikling av yngre spillere.
• Vi ønsker et A-lag i Addeccoligaen og Damer 1.divisjon som
skal bestå av minimum 50 % egenproduserte spillere. Veien
videre 2014-2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samlinger på klubbnivå – slik som i dag – trenerforum – foreldreforum
Klubbstyrte rammer og filosofi.
Erfaringsutveksling
Beste praksis – kan vi hente inspirasjon fra andre.
Behovsavklaringer.
Ut å innhente referanser på hva som er bra.
God pedagogiske egenskaper som gjør at barna gleder seg til trening.
Oppfølging av trenere og ledere og tilbudet i U6-U12.
Tilbud til de som ønsker å trene mer – Akademiet.
Differensierte treninger på U6-U12.
Differensierte tilbud på U13-U19.
Tydelig klubborganisering.
Objektive roller som kan bekrefte eller avkrefte måten vi jobber på.
Anleggsutvikling.
Medlemsmassens støtte fra sidelinjen – hvordan oppfører vi oss i Skedsmo sitt selskap.
Klubb
• Ca. 1100 medlemmer/spillere.
• Ca. 350 trenere, ledere og foreldre rundt lagene.
• Over 100 lag i seriespill.
Sport
• Sportslig leder og trenerutvikler U6-U15 og Skedsmo akademiet: Kim Andre
• Spillerutvikler 15 til A-lag: Fredrik Eltoft
• Klubbens hovedtrener: Tommy Stovner
• Laglederutvalget: Jørn Ove Lunder
• Sportssjef Junior – A lag: Jørn Ove Lunder
• Styreleder: Jonny Sørensen
• Styret: Lillian Opheim, Per Stokke, Jørn Ove Lunder, Camilla Gunnes Schiørn, Lill Lindahl,
Kjell Olafsrud, Marthe Von Køppen, Kalle Blindheim, Jesper Nissen.
• Administrasjon: Jørn Ove – daglig leder.
• Administrasjonssekretær: Trine Fausk.
• Informasjonsansvarlig hjemmeside: Kim Andre
•
•
•
•
•
•
Sten-Tærud, hovedbane, 7er og kunstgress øvre
Anlegg – oppførsel på vår anlegg – søppel, garderober, møterom
Klubbkontoret - møtebooking
Utstyrsboder
Storhall status
Tanker rundt fremtidig idrettsanlegg på Skedsmokorset
Lagene får/disponerer:
•
Baller etter behov – vinterballer, sommerballer
•
Ballpumpe
•
Keeperhansker
•
Vester, kjegler/hatter
•
Utstyrsbag
•
Dommere i seriekamper og NM
•
Seriepåmelding
•
Turneringer som: Dana Cup(ungdom)(Ikke Norway Cup), Egne turneringer, NM, Frogner cup og Gjerdrum
cup
•
Drakter, shorts og strømper(shorts og strømper første gang)
•
Draktnummerering Comet sport
•
Keeperdrakt og shorts
•
Når det gjelder drakter så er det klubbens adm/styre som disponerer drakter til reklame
•
Ved sponsor avtaler for klubbens lag kan treningsklær benyttes
•
Ledere og trenere som skal representere Skedsmo FK får genser og langbukse
•
Hver ungdom- senior treningsgruppe vil få 2 stk coach jakker når disse kommer. Lagskassen må eventuelt
dekke øvrige behov.
•
Førstehjelp – Lagkasse/spiller
•
Cornerflaggene skal stå rett innenfor døren i brakka
•
•
•
•
•
Kontakt dommer dagen før, ønsk han velkommen til Skedsmo stadion, spør om han har noen
spørsmål.
Ring motstander dagen før og ønsk de velkommen til Skedsmo stadion
På kamp dag oppsøk motstander og dommer når de kommer. Du skal komme til dem og ikke
motsatt.
Fair Play hilsen
God oppførsel under og etter kampen ovenfor dommer, motstander og medspillere(foreldre)
Prosjekter:
•
Ren Utøver
•
Ren idrett
•
Kvalitetsklubb
•
Fair Play
Kurs:
•
Førstehjelpskurs
•
Hjertestarterkurs
•
Lederkurs
•
Trenerkurs
•
Vårmøte i kretsen i slutten av mars – påmelding Trine(mail kommer)
Økonomi:
•
Statoil kopp
•
Grasrotandel
•
Linker på nettsiden
•
LB Trafikkskole
•
Avancia
Skader: Selv den minste skaden er alvorlig nok. Se vår nettside for hjelp
Dommernytt:
•
Ny ansvarlig, Jon Spantell
Lagleder rollen
Lagleder er, som de andre i støtteapparatet rundt laget, en viktig rollemodell for gode holdninger
og handlinger i Skedsmo FK`s ånd;

I vår klubb skal alle ha en positiv atferd og bidra positivt i miljøet slik at alle trives. Fotball
er for alle og i vår klubb er alle like verdifulle.

TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

Vi kan forsterke trivsel og glede ved bl.a. å

Passe på at alle blir sett og ingen blir glemt. Inkludere nye.

Opparbeide tillit hos barna/ungdommen så de føler seg trygge

Være positiv og skape et godt miljø i laget

Påvirke at spillerne får en fornuftig holdning til både seier og tap

Reager hvis banning, fusk og kjeftbruk samt brudd på Fair Play forekommer
Lagleder skal være lagets administrative ressurs
SAMARBEID MED TRENERNE

Avklare forventinger til ansvar, oppgaver og roller

Planlegging av sportslig aktiviteter;
Treningstider, serie, treningskamper, cuper,
treningsleir, spillersamtaler, møter (støtteapparat,
spillere, foreldre)



Støtteapparat – roller, oppgaver og organisering
DAGLIG DRIFT AV LAGET





Formidle informasjon til/fra klubben til laget og
lagets aktivitet til medlemmer
Oppdater hjemmesiden
Påmelding og organisering rundt cuper, kamper,
treninger og treningsleir
SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON
MED FORELDRE

Ajourholde spillerlister. Spilleberettigelse.
Foreldrevettregler – støttespillere og motivatorer

Støtteapparat; økonomi, materiell, sponsor
KAMPAVVIKLING
Kommunikasjon og informasjon – hjemmesiden,
mail og sms


Delta på møter innkalt fra klubben
Foreldremøter – informere om sesongplaner,
Sportslig utviklingsplan, hjemmesiden, lagkasse,
dugnad m.m

Organisere kiosk – og dugnadsvakter for laget
Kommuniser oppmøte; hvem, hvor, når og
hvordan i god tid
Vær på plass i god tid på kamparena for å
ivareta oppgaver

Kommuniser med motstandere og dommer

Kamprapport – manuell eller Fiks
Alle lag har behov for noen penger i løpet av en sesong. Det kan være til spillermøter,
Foreldremøter eller turneringer. Størrelsen på lagskassa er avhengig av hvor stor aktivitet laget
har.
Det er viktig at en eller annen har ansvar for lagskassen og økonomi rollen.
I Skedsmo FK ønsker vi at økonomiansvarlig på laget:
• Har kontroll på alle bilag ut og inn på konto(som laget har)
• Passer på at alle konto utdrag avstemmes mot bilag
• Dersom total omsetning på laget/gruppen er på over kr. 50 000,- skal avstemming, bilag og
kontoutdrag sendes Daglig leder mot slutten av året.
• Skjema finner du på nettsiden: http://skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/LU/avstemming
Øystein
1.Boder i brakka.
2.Orden og rydding.
3.Utstyr til laget.
4.Oppmøte før trening.
5.Samle inn utstyr etter trening.
6.Vaske vester og drikkeflasker.
7.Gi utstyr videre til andre lag.
Hjemmesiden er klubbens eneste medlemsregister
Sørg for at alle spillere ligger riktig inne, og med mailadresse
Admin, ledere på laget samt spillere og foreldre kan alle gjøre endringer
Benytt hjemmesiden til å sende mail og sms (registrere oppmøte)
Giroer sendes ut via hjemmesiden
Nye satser Gutt 1. lag
Ledere kan se hvem som er spilleberettiget
• Inntekter – viktig inntektskilde Budsjett kr 500 000,• Dugnadsbasert – Alle barnelagene får tildelt uker
• Samlingspunkt – åpen når det er kamper på stadion baneboka
• Alle dommere henvender seg til kiosken - dommerregninger
• Det alle gruer seg til; Kassen og bankterminalen, oppgjør
• Bemanning: 2 på vakt - alle må være over 18 år
• Garderober – nytt fra i år. Garderobene skal være ulåst
(nøkler ligger i kiosken)
• Førstehjelpsutstyr i kiosken
• NB! Hjertestarter i gamle klubbhuset v/inngangen
• Kioskvakten har låseansvar på stadion.
Turneringer
Små Føtter – Grønn Cup – Tærud Cup - ”- skaper samhold på Skedsmokorset”
•
•
•
Viktige inntektskilde – Budsjetterte inntekter i 2014 kr 655 000,Dugnadsbasert Eget turneringsteam – trenger flere inn i teamet. Slipper lagsdugnader !!! Garantert
mye jobb og moro !
Andre viktig datoer:
Dnb Cup Gjerdrum: 10. og 11. mai
Frogner Cup: 14. og 15. juni
Dana Cup: 21.-26. juli
Norway Cup: 27.juli – 2.august
Politiattester
Fotografering lag: 17.-19. mars
Kretsen sitt vårmøte på Åråsen 26. mars.
Spørsmål?

similar documents