Symbolismus - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského 17

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_16_02_02
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Symbolismus
Třída
9.A
Mgr. Eva Dékányová
Předmět
Český jazyk
Datum vytvoření
2.1.2013
Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Literární výchova
Určeno: pro 9.ročník ZŠ
Anotace: žáci se pomocí prezentace seznámí s pojmem
symbolismus,osvojí si nové poznatky a zařadí do časové
posloupnosti ve vývoji uměleckých směrů
-práce obsahuje jména osobností literatury
-hlavní znaky symbolismu
-na závěr si prověří získané znalosti krátkým kvízem
-použita při výkladové hodině -kompetence k učení
Časová dotace 25 minut
SYMBOLISMUS

Vysvětlení pojmu
Symbolismus je umělecký směr 2.poloviny 19.století.
Vznikl ve Francii roku 1886, ale největší rozmach mělo umění
na přelomu 19. a 20. století.
Toto hnutí částečně navazuje na romantismus.
Jejich cílem bylo zobrazovat nálady,emoce,myšlenky,city,které
nejdou racionálně popsat.
Usilovali o vnímání umění všemi pěti smysly.
SYMBOLISMUS

Symbol - se měl stát prostředníkem mezi skutečným světem a
světem nitra duše a stává se náznakem podstaty věcí.
Často jsou symboly v básni vyznačovány velkým písmenem.
V literatuře využívali báje,mýty a pohádky.
V poezii používali volný verš,metaforu,hudebnost a rytmizaci
verše.
Zdůrazňoval se také ideál nespoutaného svobodného jedince.
SYMBOLISMUS
Představitelé světové literatury
Francie a Belgie
Paul Verlain
Arthur Rimbaud
Charles Baudelaire
Rusko
Alexandr Blok
Norsko
Henrik Ibsen
SYMBOLISMUS
Představitelé české literatury
Otokar Březina
Viktor Dyk
Karel Hlaváček
Antonín Sova
Autoři kladou velký důraz na hudebnost verše,
chtějí hlavně svým dílem zapůsobit,nezáleží jim na
plném pochopení .
SYMBOLISMUS
Závěrečné shrnutí
Doplň pojmy do textu a zapiš do sešitu
Symbolismus vznikl ve ………. na konci 19.století.
Autoři se snažili zachycovat umění pomocí ………… vnímání.
V poezii používají…………verš .
Mezi české symbolisty řadíme…………………………………
SYMBOLISMUS
Doplň pojmy do textu -řešení
Symbolismus vznikl ve Francii na konci 19.století.
Autoři se snažili zachycovat umění pomocí smyslového
vnímání.
V poezii používají volný verš .
Mezi české symbolisty řadíme Viktora Dyka ,Otokara Březinu a
další .
ZDROJE
Vlastní zdroje autorky prezentace
ANIMACE zdroj Microsoft office_2010, licence
zakoupena školou v roce 2011

similar documents