PPT orientatie

Report
Natuurlandschap
Een landschap dat alleen door natuurlijke processen
wordt gevormd. Bijvoorbeeld de ‘Boschplaat’ op
Terschelling. West-Friesland zag er vroeger ook zo uit.
Cultuurlandschap
Een landschap dat door de mens is ingericht.
Verschillen in Nederland: onder of boven + 1 NAP ?
En wat betekent dat voor het overstromingsrisico?
Het NAP zichtbaar in het landschap
Zonder dijken zijn we dus kwetsbaar….
Verschillen in Nederland: Noord of zuid van de HUN lijn
HUN lijn: Landijs uit Scandinavië vormt stuwwallen
Nederlandse landschappen hangen sterk af van de
grondsoort
Duinlandschap
Veenlandschap
Zeekleilandschap
(Dek)zandlandschap
Rivierenzandlandschap
Lösslandschap
Het Nederlandse landschap
Grote verschillen op korte afstand.
sterk veranderd.
Duinlandschap
Veenlandschap
Zeekleilandschap (droogmakerij)
De Noord
Heerhugowaard
Langedijk
Obdam
Oterleek
Ursem
Het Nederlandse landschap
Grote veranderingen in de loop der tijd.
Schagen
Broek op Langedijk
Heerhugowaard
Obdam
Medemblik
De Noord
Alkmaar
Enkhuizen
Hensbroek
Oterleek
Egmond aan Zee
Ursem
Hoorn
Het Geestmerambacht voor de ruilverkaveling
De afwatering wordt verbeterd.
Drainage buizen in de akkers
voeren het water af naar diepe
sloten. Er is niet snel
wateroverlast. Bij droogte wordt
gesproeid.
Boeren wonen niet meer in het
dorp maar bij hun land.
Met het hier gewonnen zand
werden de vele sloten gedempt.
De verspreid liggende kleine
landjes werden samengevoegd tot
grote akkers.
Er worden wegen aangelegd.
De ‘vaarpolder’ wordt een
‘rijpolder’.
Akkers veranderen in woonwijken

similar documents