Ipad och IT som digitala verktyg i undervisningen

Report
Ipad och IT som
digitala verktyg i
undervisningen
Workshop 1
Grundfunktioner, praktiska hjälpmedel
och sociala nätverk
Dagens program:
15.00- 15.45
Genomgång av:
• Skype och bloggar
• iPadens grundfunktioner
• Strukturella program som Showbie, Socrative, och
Padlet
• 15.45 – 16.55
(Kaffe) Eget arbete med paddan
16.55-17.00
Avslutning och utvärdering
Grundfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
Appstore (Appleid, appar, iCloud)
Kamera, filmkamera, fotoalbum
Tala markering
Inställningar:
Begränsningar
Guidad åtkomst
Integritetsskydd
Uppkoppling mot Active board
Appstore, AppleID
&
appar
• Du behöver ett s.k.
AppleID för att kunna
hämta/köpa appar.
• Du kan koppla ett
kontokort till ditt ID
eller köpa ett
presentkort för att
betala för appar i
Appstore
• Tips om bra appar kan
hittas på
www.pappasappar.se
• www.skolappar.se
Kamera,
filmkamera och
fotoalbum
• Alla bilder och filmer du
skapar sparas i ditt
fotoalbum (Bilder).
• Lättare redigeringar av
dina bilder direkt i
fotoalbumet.
• Ta en skärmbild genom att
trycka in hemknappen
och avstängningsknappen
samtidigt.
Talamarkering
få text uppläst
 Ställ in hastighet
och röst
 Läser upp all
sorts text, även
från internet
 Markera den
text du vill få
uppläst och
tryck på ”Tala”
Inställningar
Begränsningar
• Begränsa möjligheten
för obehöriga (t.ex.
elever) att t.ex. ta bort
eller lägga till appar
• Ställ in åldersgränser för
filmer, böcker o.dyl.
som kan ses på paddan
• Skydda inställningar
Guidad
åtkomst
Begränsa
användandet
till 1 app och
ev. vissa
funktioner i den
appen.
Integritetsskydd
Ställ in vilka
appar som ska
ha tillgång till
t.ex. dina bilder,
mikrofon eller
platstjänst.
Showbie
• Lägg ut uppgifter, länkar, filmer som eleverna kan
ta del av både via iPad och websida
• Samla in material såsom dokument, bilder, filmer
och ljudinspelningar
• Eleven kan ha flera olika klasser/ämnen kopplade
till sitt konto
• Möjlighet att göra markeringar i elevens inlämnade
dokument och skicka tillbaka för redigering –
perfekt för formativ bedömning
• Spela in röstmeddelanden till eleven
• Skriv meddelanden och kommunicera med eleven
via chat i realtid
Socrative
• Skapa undersökningar, läxförhör, exitickets och
utvärderingar
• Både flervalsfrågor, öppna, korta svarsfrågor och jaoch nejfrågor
• Få en sammanställning av svar som Excelfil
• Gör frågetävlingar
• Eleven kopplar upp sig till testet via en kod, eleven
behöver ingen inloggning
• Spara flera test/utvärderingar o.dyl.
Padlet
• Skapa en virtuell anslagstavla där eleverna skriver in
tankar, frågor eller svar direkt via sin iPad eller dator
• Allt som skrivs samlas på samma tavla direkt
• Ta en skärmbild och spara
• Ingen inloggning krävs för eleverna, bara en länk till
tavlan
• www.padlet.com

similar documents