I can read and understand 5 short stories.

Report
OTH
ord til handling
Arbeidsplaner med konkrete mål og vurderingskriterier
Hvilke kompetansemål?
Skriverammer
Å skrive om
litteratur
Å kunne uttrykke
seg skriftlig og
muntlig
5 noveller
Å kunne lese
5 noveller
Snakkeramme
Å snakke om
litteratur
Å kunne regne
Digitale tekster
Å kunne bruke
digitale verktøy
Ordtilfang, running
dictation, wordgrud,
wordbox
Digital mappe
Digitale
innspillinger
Ordtilfang
(repetisjon)
Halvårsplan
• I can read and understand 5 short stories
• I can write a literary analysis on one of the short stories above.
• I can have a conversation on one of the short stories above,
lasting at least 5 minutes.
• I can do all my hand-ins digitally
Ukeplan
PLAN FOR WEEK 39, 40 AND 41
Due to your SCHEDULE 2 weeks of week nr. 39 through 41, you have been asked
to do the following:
ALL TEXTS (SHORT STORIES) can be found in your textbook Gateways:
READ THE FOLLOWING SHORT STORIES:
p.20 Chicken! byDon James (done in class - week 36)
p.26 Eye-Witness by Ed McBain (done in class - week 38)
p.63 Brixton by Maeve Binchy
p.81 Reunion by Arthur C. Clarke
p.84 Dad, Can I Come Home by Malorie Blackman
Main aim for these weeks: I can read and understand 5 short stories.
I can write a literary analysis on
one of the short stories above
Begrepsinnlæring og
ordtilfang i arbeid med
Klare rammer….
tekstene gjennom ”metodiske
Klare evalueringskriterier
grep.”
Tilbakemelding
• Alle innleveringer rettes/ kommenteres i Fronter
• Kommentar med vekt på positiv tilbakemelding og
tydeliggjøring av hva som skal til for å få en bedre karakter.
• Eleven kan forbedre innlevert arbeid seinere med basis i
ovennevnte.
• Eleven gir egen tilbakemelding i skolearena på evaluering og
eget arbeid.

similar documents