wymiana podstawy -IKE

Report
Wymiana podstawy oraz sprawdzanie
autentyczności partnera.
• Algorytm wymiany małego klucza używaniem
metody Diffiego - Hellmana
17848293
11
A
P=23
B
17848293
47
11
x = 34
y = 19
 Tajny Klucz podstawowy Key = 17848293
 Parametry Defie-Hellmana g = 11 i n = 47są określane z góry.if
 Klucza oraz parametrów do B wysyłamy drogą bezpieczną.
 Prywatne kluczy Diffie-Hellmana, duża liczba pierwsza ≥1024 bitowa.
 Tajny Klucz mały (podstawa) p = 23
47
17848293 p=23
11
A
B
17848293
47
11
x = 34
y = 19
47
A
• A- przesyła do B swoją
tożsamość
B
A - oblicza publiczny klucz Diffiego-Hellmana
• B- przesyła do A swoją tożsamość i
akceptuje propozycję A.
1134 Mod 47= 8
A – Generuje liczbę: RA = 7215
8, RA
A i B – obliczają wspólny tajny klucz do wymiany B - oblicza publiczny klucz
Diffiego -Hellmana i generuje RB.
p.
45, RB
4534 Mod 47=
27
1119 Mod 47 = 45
819 Mod 47=
27
17848293
A
B
17848293
p=23
A
Ks = 27
B
RA = 7215
12, RA
11, RB
27
P  Ks = 621
27
621
621 = 23
• Uwierzytelnienie:
Key(R
) B. Wartość ta oblicza się na
• A oblicza wartość Key(RB) i wysyła
ją Bdo
podstawie klucza dwu parametrowego Key=(17848293, 23).
Key(RA)
• Tak samo, B oblicza wartość
Key(RA) i wysyła ją do A.
Szyfrowanie za pomocą tablicy szyfrów.
• Ponieważ obie strony mają dwie
parametrowy klucz, one na podstawie tego
klucza mają obliczyć tablicę szyfrów.
• Dalszym ciągu do szyfrowania danych używa
się ta tablica szyfrów.
• schemat obliczenia tablicy szyfrów oraz
szyfrowania pokazana na poniżej slajdach.
Key = ( 17848293, 23 )
x = k
Tab =
A B
17848293
17
776012
While(x > 0){
Tab {x Mod p}
x=x/p
}
15
33739
Mod 23
1466
17
63
• gdzie k = 17848293, p=23
17
2
•Najpierw procesy A i B
obliczają tablicę szyfrów:
Tab= 2
21
17 17 21 15 17
2
17848293 P = 23
A
RA = 7215
2
17 17 21 15 17
14
7
34
2
17 105
1
• A oblicza wartość Key(RB) .
B
17848293 P = 23
7
2
1
5
2
17 17 21 15 17
14
34
17 105
5
• B oblicza wartość Key(RA) .
Koniec

similar documents