Powstanie Listopadowe

Report
POWSTANIE
LISTOPADOWE
Aleksandra Rogowska kl. V „e”
CO TO JEST?
Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie
powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29
listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831.
Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych:
Litwę, Żmudź i Wołyń.
P R Z YC Z Y N Y W Y BU C H U
P OW S TA N I A
Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego było
nieprzestrzeganie przez cesarzy Imperium Rosyjskiego postanowień
konstytucji z 1815 roku.
Przywódcy
Powstania
N AC Z E L N I WO D Z OW I E :
 gen. dyw. Józef Chłopicki 5 grudnia 1830 – 17 stycznia 1831
 gen. dyw. Michał Gedeon Radziwiłł 20 stycznia – 26 lutego 1831
 gen. dyw. Jan Zygmunt Skrzynecki 26 lutego – 12 sierpnia 1831
 gen. dyw. Henryk Dembiński[c] 12 sierpnia – 17 sierpnia 1831
 gen. bryg. Ignacy Prądzyński 16 sierpnia – 19 sierpnia 1831
 gen. dyw. Kazimierz Małachowski[c]20 sierpnia – 10 września 1831
 gen. dyw. Jan Nepomucen Umiński 23 września – 24 września 1831
 gen. dyw. Maciej Rybiński 24 września – 9 października 1831
PIOTR WYSOCKI
Po wybuchu powstania został mianowany kapitanem, w powstaniu dosłużył się
stopnia pułkownika, był adiutantem naczelnego wodza Michała Radziwiłła.
Uczestniczył w bitwie pod Wawrem, pod Grochowem, bitwie pod Dobrem i
bitwie pod Okuniewem. Brał udział w wyprawie generała Józefa Dwernickiego
na Wołyń, przeszedł granicę austriacką, ale uniknął internowania i przedostał
się z powrotem do kraju. We wrześniu 1831 roku, będąc dowódcą 10 pułku
piechoty liniowej, został ranny podczas walk w obronie reduta nr 56 na
warszawskiej Woli i 6 września 1831 roku dostał się do niewoli rosyjskiej.
N A J WA Ż N I E J S Z E B I T W Y
P OW S TA N I A
 bitwa pod Stoczkiem 1831
 bitwa pod Grochowem 1831
 bitwa pod Ostrołęką 1831
 bitwa pod Stoczkiem (14 lutego 1831)
 bitwa pod Dobrem (17 lutego 1831)
 I bitwa pod Kałuszynem (17 lutego 1831 )
 I bitwa pod Wawrem (19 lutego 1831)
 bitwa pod Białołęką (24 lutego – 25 lutego 1831)
 )
 bitwa pod Olszynką Grochowską ( 25 lutego 1831)
 ofensywa Dwernickiego
 bitwa pod Nową Wsią (19 lutego 1831)
 bitwa pod Puławami (2 marca 1831)
 bitwa pod Kurowem (3 marca 1831)
 bitwa pod Poryckiem ( 1 kwietnia 1831)
 bitwa pod Boremlem ( 18 kwietnia – 19 kwietnia 1831)
 ofensywa Prądzyńskiego
 II bitwa pod Wawrem ( 31 marca 1831)
 bitwa pod Dębem Wielkim ( 31 marca 1831)
 II bitwa pod Kałuszynem (2 kwietnia 1831)
 bitwa pod Domanicami (10 kwietnia 1831)
 bitwa pod Iganiami (10 kwietnia 1831)
 ofensywa Sierawskiego
 bitwa pod Wronowem (17 kwietnia 1831)
 bitwa pod Kazimierzem Dolnym (18 kwietnia 1831)
 Bitwy ugrupowań partyzanckich
 bitwa pod Nowogrodem (23 lutego 1831)
 bitwa pod Połągą (10 maja – 14 maja 1831)
 bitwa pod Daszowem (14 maja 1831)
 bitwa pod Mariampolem (22 kwietnia 1831)
 wyprawa Chrzanowskiego
 bitwa pod Firlejem (9 maja 1831)
 bitwa pod Lubartowem (10 maja 1831)
 bitwa pod Jędrzejowem (13 maja 1831)
 bitwa pod Tykocinem (21 maja 1831)
 bitwa pod Nurem (22 maja 1831)
 bitwa pod Ostrołęką (26 maja 1831)
 bitwa pod Rajgrodem (29 maja 1831)
 wyprawa Jankowskiego
 bitwa pod Budziskami (19 czerwca 1831)
 bitwa pod Łysobykami (19 czerwca 1831)
S K U T K I P OW S TA N I A
L I S T O PA D OW E G O
 Po klęsce Powstania Listopadowego wszyscy trzej zaborcy - Rosja, Prusy i
Austria - nasilili ucisk wobec Polaków. Wprawdzie pod koniec 1831 roku
wobec uczestników powstania została ogłoszona carska amnestia, jednak
zostali z niej wyłączeni czołowi uczestnicy powstania. Jednocześnie
wprowadzono poważne zmiany w ustroju Królestwa Polskiego.
O C E N A P OW S TA N I A
 Ilekroć patrzymy na historię zrywów przeciw zaborcom w XIX wieku,
staramy się dokonać oceny szans na odzyskanie niepodległości. Bardzo
często przewijają się opinie na temat możliwości zwycięstwa z Rosją,
Prusami i Austrią. Przeważnie oceny te są negatywne – pisze się, że Polacy
nie mieli praktycznie szansy, by wygrać z przeważającym liczebnie
wrogiem, a powstania były jedynie manifestacją polskości, chęcią
pokazania, że naród polski jeszcze nie zatracił świadomości narodowej.
KONIEC!
Dziękuje za uwagę Ola
Rogowska kl. V „e”
Źródło: wikipedia, polskie dzieje
Opracowała: Ola Rogowska

similar documents