Overlege Henrik Dalens foredrag - Pko

Report
Proktologi i allmennpraksis
Henrik Dalen
Overlege, gastrokir. seksjon
Disposisjon
•
•
•
•
Rektalblødning
Smerter
Kløe
Kort om forskjellige aktuelle diagnoser
• Det viktigste ved endetarmsrelaterte
symptomer, er å ikke overse kreft
Rektalblødning
• Vanlig symptom
• Vanligvis forårsaket av harmløse tilstander i
endetarmen
• Av og til symptom på alvorlig sykdom
Varsellamper
•
•
•
•
•
•
•
Endret avføring (slim, obstipasjonstendens)
Vekttap
Anemi
Redusert allmenntilstand
Fravær av samtidige plager i analregionen
Obs antikoagulerte
Symptomdebut >50 år
Varsellamper, forts
• Familiær colorectalcancer
• Tidligere dysplastiske polypper el. CRC
Primærundersøkelse
•
•
•
•
•
Anamese
Rektal eksplorasjon
(Rektoskopi)
Hb
Har man en plausibel forklaring?
Fallgrube
• ”Alle” har hemorroider
Smerter
• Intense, defekasjonsrelaterte smerter er
vanligvis analfissur
• Hemorroiderelaterte smerter er oftest
lavgradige, hvis ikke trombosering
• Perianal abscess
• Anal- eller distal rectumcancer
Kløe
•
•
•
•
Ofte sekundært til ”soiling”
Hemorroider
Primære hudtilstander
Hvis mulig, årsaksrettet behandling; hvis ikke,
barriæremiddel (silulen)
Hemorroider
Hemorroider
•
•
•
•
•
Inntil 80% av befolkningen over 50 år
Smertefrie blødninger (Interne)
Renholdsvansker
Kløe og svie
Evt trombosering med sterke smerter
Hemorroider
•
•
•
•
Obstipasjonstendens?
Periodiske plager -> lokalbehandling
Kroniske plager -> henvise
Strikkbehandling (interne hemorroider) eller
hemorroidektomi
Analprolaps
Analfissur
• Oftest lett synlig i
benholdere
• 90% baktil
• Sphincterspasme
• Lillefingern
Analfissur
• Bløtgjørende laksantia, xylocain gel
• Bryte sphincterspasme
– Rectogesic (begynne forsiktig)
– Botoxinjeksjon
– (lateral sphincterotomi)
Perianal abscess
Perianal abscess
Perianal abscess
• Kirurgisk drenasje (av med lokket)
• Dren hvis dyp cavitet (>1 fingerlengde)
• Skylle x2 til klart skyllevann, deretter x1 i en
uke
• Antibiotika (bredspektret) kun hvis svær
flegmone eller påvirket allmenntilstand
• Primær antibiotika vanligvis lite nyttig (?)
Perianal fistel
• Hos voksne utvikler ca 50%
fistel etter perianal abscess
• Risikoen øker ved spontan
perforasjon
• Fistelen klassifiseres etter
sphincterengasjement
Perianal fistel
Perianal fistel
• Stort sett ufarlig, asymptomatiske trenger
ingen behandling
• Direkte spaltning
• Flerseanse spaltning med setontråd
• Avanserte teknikker (muskelbesparende)
• Inkontinens
Ca. ani/recti
• Interne hemorroider er normalt ikke palpable
• Analcancer kan ligne på hemorroider (men
oftest ruglete, hardere vev med
blødningstendens)
Den gode henvisning
• Anamnese (sykdomsanamnese (varsellamper),
tidligere relevant behandling, aktuelle
behandlingsforsøk)
• Funn ved inspeksjon og rektal eksplorasjon
• Hb ved blødningsproblematikk

similar documents