Dibrastan

Report
Høye
kognitive
krav
Elevene må
tenke og lage
mening av
materialet
basert på
tidligere lært
kunnskap
Evaluering
Syntese
Analyse
Anvendelse
Lave
kognitive
krav
Ikke krav til
mye tenking,
læring kan
foregå isolert
Forståelse
Kunnskap
•Konkludere
•Ta avgjørelser
•Sammenligne og kontrastere
to relaterte ideer
•Løse et ikke-rutine problem
•Lage hypotese
•Komme med nye ideer
•Sammenligne
•Årsak-effekt
•Beskrive hva som skjer
Funksjonell
kunnskap.
Høyere ordenstenking. Krever
dyp forståelse
og å trekke
forbindelser.
•Bruke
•Kalkulere
•Poengtere
•Forklare
•Tolke
•Klassifisere
•Fastslå
•Gjengi
•Beskrive
Ferdigheter
Kan anvendes
direkte, men
ikke nok i seg
selv. Krever
ikke dyp
forståelse
I Dibrastan bor dubrider som
drapler og drugler hele dagen.
Dubridene kjøper dalager til sine
duredimler.
Hvor bor dubridene?
Hva gjør dubridene på dagtid?
Hva kjøper de til duredimlene?
Hvorfor er det lurt å kjøpe dalager til duredimlene?
Hvor fornuftig er det å draple og drugle hele dagen?
Hva vil skje hvis de drogler istedenfor å drugle?
Bruk kalkulator og regn ut:
24/6 =
Vs
Eva kjøper 24 epler i butikken.
De skal deles likt mellom Eva og
fem av hennes venner. Hvor
mange epler får hver av dem?
Kunnskap
Forståelse
Anvende
Analyse
Syntese
Evaluering
gjenkjenne hvordan deletegn ser ut på kalkulatoren
forklare hvordan man utfører kalkulasjon med
deling på en kalkulator (først trykker man dette,
deretter dette osv)
kunne utføre kalkulasjonen på kalkulator
dele opp det tekstbaserte problemet i enkeltdeler,
og gjenkjenne dem
kunne gjenkjenne det tekstbaserte problemet som
et matematisk problem og forstå at man trenger å
bruke deling for å finne svaret
sjekke eget arbeid og evaluere valgt
problemløsningsstrategi, gjenkjenne feil

similar documents