Atsisiųsti

Report
Elektroninio archyvo
informacinė sistema EAIS
EAIS dokumentų valdymo priežiūros modulis
Laimonas Jankūnas, UAB „Affecto Lietuva“ projektų vadovas
Natalja Baranauskienė, UAB „Affecto Lietuva“ vyr. specialistė
EAIS viešasis portalas
Teikia sąsajas dokumentus perduodančioms įstaigoms
perduoti valstybės archyvams elektroninius dokumentus ir
duomenis, reikalingus dokumentų valdymo priežiūrai atlikti;
Teikia sąsajas juridiniams ir fiziniams asmenims atlikti
dokumentų paiešką, peržiūrą, užsakyti ir gauti pažymas ir el.
dokumentų kopijas;
Teikia laisvai platinamas elektroninių dokumentų sudarymo,
tikrinimo ir peržiūros programines priemones.
2
Dokumentų valdymo priežiūros modulio
paskirtis
Dokumentų valdymo priežiūros (DVP) modulio paskirtis –
elektroninėmis priemonėmis organizuoti dokumentus
perduodančių į valstybės archyvus įstaigų dokumentų
valdymo priežiūrą.
Apima visų įstaigos dokumentų – ne tik elektroninių –
valdymo priežiūrą.
3
Įstaigos rengiami dokumentų apskaitos
dokumentai
Dokumentacijos planas
Dokumentacijos plano papildymų sąrašas
Dokumentacijos plano suvestinė
Dokumentų registrų sąrašas
Dokumentų registrų pakeitimų sąrašas
Bylų apyrašų sąrašas
Bylų apyrašų sąrašo pakeitimų sąrašas
Bylų apyrašas
Dokumentų naikinimo aktas
4
Dokumentų ir bylų apskaitos duomenų
derinimo procesas
5
Tinklinių paslaugų integracinės sąsajos
Sukurtos tinklinių paslaugų (angl. web services)
integracinės sąsajos, skirtos įstaigų dokumentų valdymo
sistemų ar informacinių sistemų integravimui į EAIS.
Dokumentų valdymo sąsajos funkcijos leidžia:
-
6
Pateikti apskaitos dokumento duomenis;
Gauti derinimo proceso duomenis;
Gauti apskaitos dokumento duomenis;
Nurodyti, kad įstaigos vadovas patvirtino dokumentą;
Atlikti apskaitos dokumentų duomenų paiešką.
Modulio demonstravimas
Dokumentacijos plano duomenų įvedimas ir derinimas
-
Duomenų įvedimas, taisymas, šalinimas;
Pateikimas valstybės archyvui derinti;
Derinimas valstybės archyve;
Dokumentacijos plano tvirtinimas;
Oficialaus dokumento rengimas.
Dokumentacijos plano papildymų sąrašo rengimas
7

similar documents