ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ V PRAZE 4

Report
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU
A DÍTĚ V PRAZE 4 – PODOLÍ
1
Tisková konference 14. května 2014
100. výročí založení
MANAGEMENT KOMPLIKACÍ
MONOCHORIÁLNÍCH
DVOJČAT, VÝSLEDKY V OBDOBÍ
VI. 2012–IV.
2014
Ladislav KROFTA, Jiří VOJTĚCH, Lubomír HAŠLÍK, Lucie
HYMPÁNOVÁ, Lucie HAAK, Hana STEFANOVIČOVÁ,
Jaroslav FEYEREISL
 Zbyněk STRAŇÁK, Petr VELEBIL, Alena MĚCHUROVÁ

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
3. lékařská fakulta UK, Praha
2
MODELOVÁ SITUACE DVOJČAT V ČR
108 600 porodů v roce 2012

podíl dvojčat 1,8 %   2000

20 % jednovaječných dvojčat   400

předpokládaný podíl komplikací
10–15 % komplikace 
 40–60 případů v roce
3
DVOUVAJEČNÁ DVOJČATA
PERINATOLOGICKÁ CENTRA, ČR 2013
4
JEDNOVAJEČNÁ DVOJČATA
PERINATOLOGICKÁ CENTRA, ČR 2013
5
 Jednovaječná dvojčata  vysoké riziko
komplikací
Acosta-Rojas R et al. Int J Gynaecol Obstet 2007 96:98-102

cévní anastomózy

nerovnoměrně dělená placenta
6
Lewi L et al. Curr Opin Obstet Gynecol 2003 15:177-94
Fick AL et al. AJOG 2006 195:178-83
 Koagulace spojek
zlepšení: – přežití
– neurologického stavu
 Uzávěr pupečníku 
efektivní metoda selektivní redukce
u komplikací jednovaječných dvojčat
7
Senat MV et al. N Engl J Med 2007 351:136-44
Lewi L et al. AJOG 2006 194:782-9
METODIKA


prospektivní kohortová studie
dvě centra (ÚPMD, UK Leuven)
 Kritéria pro zařazení
– monochoriální dvojčata (TTTS, s-IUGR)
– informovaný souhlas (postup odmítly 3 ženy)
 Cíle
– peroperační komplikace
– časné pooperační komplikace
– výsledek těhotenství
8
Charakteristika souboru
 n ……………………………………………… 27 (+4)
3.5
Institute for the
Care of Mother
and Child
3
3
3
3
3
KU
Leuven
2.5
2
2
2
2
2
1.5
1
2
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
9
Charakteristika souboru
 n ……………………………………………… 27
 věk ………………...……………………….. 31.5 (24-42)
 BMI …………………………………………. 24.6 (20.3-41.4)
 parita……………………..……………….. 14/27 (52%)
 IVF-IVF/ICSI
10
Komplikace dvojčat – TTTS (n-22)
stage
Nr.
Quintero ´s stages
wks.
DVP: R:8cm / D2cm
bladder fylling
normal doppler
min.15+2
II.
5
max.22+6
min. 16+2
III.
DVP: R:8cm / D2cm
bladder fylling
abnormal doppler
13
max.27+5
min.17+1
IV.
abnormal doppler
hydrops
4
max.26+4
11
Komplikace dvojčat – s IUGR (n-4)
Nr.
wks.
min.20+5
4
max.25+6
difference in EBW  25%
absence of TTTS
UA doppler Type III
DV doppler
12
Komplikace dvojčat – vývojové vady
Nr.
wks.
TRAP: Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence
pump twin
1
acranius -acardius
16+1
DV
13
Výsledky
  gestační stáří provedení výkonu… 22 týdnů (16–28)
14
Výsledky
  gestační stáří provedení výkonu… 22 týdnů (16–28)
 Typ výkonu
laser
Bi Oc
Procedure_(7)
Valid
laser
Bi occlusion
RAF
Total
15
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
15
10
2
27
55,6
37,0
7,4
100,0
55,6
55,6
37,0
92,6
7,4
100,0
100,0
Výsledky
  týden při porodu………………….………32 (20–41)
16
Výsledky
  týden při porodu………………….………32 (20–41)
  váha dětí narozených po 24 týdnu………………
…………………………………………… 1833g (630–3500)
17
ZÁVĚR






během 25 měsíců provedeno 27 výkonů
(4x Leuven)
44 % přežití obou plodů, 20 % přežití jednoho z plodů
mortalita ve sledovaném souboru 12 %
neurologické sledování dětí po výkonech
odborný garant projektu (prof. J. Deprest)
příprava mladých kolegů
18
NEONATOLOGIE – ŠPIČKOVĚ SPECIALIZOVANÉ
PRACOVIŠTĚ

Zbyněk Straňák
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
3. LF UK, Praha
19
ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO POSKYTOVÁNÍ
RESUSCITAČNÍ PÉČE
20
POČET PORODŮ A NOVOROZENCŮ OŠETŘENÝCH V ÚPMD
(OBDOBÍ 2002–2013)
N porodů
3901
3035
4303
N novorozenců
5236
5214
5335
5308
4607
4801
4832
5025
4463
4644
4681
4832
5068
5075
5189
5160
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
21
2013
3339
2952
3272
3788
4188
2002
2003
2004
2005
POČET OŠETŘENÝCH NOVOROZENCŮ NÍZKÉ A VELMI
NÍZKÉ PORODNÍ HMOTNOSTI V ÚPMD (OBDOBÍ 2007–
2013)
N pod 1500 g
N pod 2500 g
500
468
492
500
139
141
138
124
2007
2008
2009
2010
534
515
113
136
154
2011
2012
2013
451
22
Každý 7. novorozenec v ČR s porodní hmotností pod 1500 gramů se narodí
v ÚPMD
ORIGINÁLNÍ LÉČEBNÉ PROGRAMY
ÚPMD
 Komplexní
péče o pacienty s kongenitální
diafragmatickou hernií
 Program
včasné
rozštěpových vad
 Program
rekonstrukce
pro neslyšící matky
 Program
chirurgické léčby retinopatie
nedonošených (laser koagulace, anti
VEGF terapie, sledování pomocí retinální
kamery)
23
VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Mezinárodní multicentrické studie


CURPAP (Pediatrics), SOBI, POI, PONI, ELF,
MIRIS
Mezinárodní granty – 7. rámcový program
EU
24
AKTUÁLNÍ ZAMĚŘENÍ – INDIVIDUÁLNÍ PÉČE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prostředí ovlivňuje psychomotorický vývoj.
Model NIDCAP má pozitivní efekt na vývoj dítěte.
Snížení doby oxygenoterapie a ventilace.
Snížení
incidence
plicních
a
neurologických
komplikací.
Vyšší hmotnostní přírůstky.
Vyšší pravděpodobnost úspěšného kojení.
Snížení délky hospitalizace a nákladů za hospitalizaci.
Snížení incidence závažné neurologické morbidity.
Pozitivní vliv na interakci dítě-rodiče.
25
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
POČET PORODŮ V LETECH 1994–2013
26
ČESKÁ REPUBLIKA
POČET PORODŮ V LETECH
2007–2013
27
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
POČET PORODŮ V LETECH 2007–2013
28
POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH PARAMETRŮ
CENTER PCIP, ÚPMD A ČR 2013
29
PRAŽSKÉ PORODNICE
POČET PORODŮ V LETECH
2009–2013
30
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
POČET PORODŮ, NOVOROZENCŮ A CÍSAŘSKÝCH
ŘEZŮ V LETECH 2007–2013
31
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
V PRAZE 4 – PODOLÍ
Děkujeme za pozornost!
32

similar documents