EKC Odtajanie metody

Report
Odtajanie
EKC 202/302 i AK-CC
Metody startu odtajania
• według planu – odtajanie jest uruchamiane o określonych porach doby,
jednakże nie częściej niż 6 na dobę (tylko sterowniki z zegarem czasu
rzeczywistego)
• okresowo – uruchamiane w określonych odstępach czasu (z określonym
interwałem)
• ręcznie – poprzez naciśnięcie i przytrzymanie dolnego przycisku na panelu
sterownika
• wymuszone przez sygnał zewnętrzny – po aktywowaniu wejścia
dwustanowego DI (przy jego odpowiedniej konfiguracji)
• poprzez system transmisji danych (tylko sterowniki z możliwością pracy w
sieci)
• skoordynowane odtajanie sterowników połączonych przez wejścia DI
• odtajanie wg potrzeb (2 różne tryby pracy)
•Odtajanie według potrzeb (inteligentne odtajanie)
Dwa różne tryby pracy:
1. na podstawie skumulowanego czasu chłodzenia
im krócej działa chłodzenie tym rzadziej odbywają się
odtajania
2. na podstawie stopnia zaszronienia parownika
ocenianego pośrednio przez pomiar temperatury parownika
czujnikiem S5 (nie może być wykorzystany w układach
centralnych, gdzie jest więcej chłodnic niż jedna)
Odtajanie według potrzeb
•
na podstawie skumulowanego czasu chłodzenia
Odtajanie według potrzeb
•
na podstawie stopnia zaszronienia parownika (EKC 202/302)
Zaszronienie rośnie → Temperatura S5 spada*
•
•
- dotyczy tylko układów 1:1 (jedna sprężarka : jedna chłodnica),
- metoda ta jest dopuszczalna w układzie z oddesaniem czynnika

similar documents