Matematyka w muzyce

Report
Matematyka w
muzyce
Mateusz Gajos kl. I a
Matematyka - to nauka ścisła,
która jest domeną ludzkiego
umysłu.
Muzyka - jest sztuką, i odnosi
się bezpośrednio do naszych
emocji.
Istnieje dużo przykładów
potwierdzających wykorzystanie
symboliki matematycznej w
muzyce.
Matematykę i muzykę najsilniej łączy pojęcie rytmu.
Matematycznym odpowiednikiem są :
 wielokrotność liczby, działaniem mnożenia oraz dzielenia z resztą,
 przesunięcie figury geometrycznej odpowiadające powstawaniu danej
figury rytmicznej,
 ułamki dzielące takty na części.
½
- podział wartości nut
1:2
– zapis taktu
W zdobywaniu wiedzy muzycznej w dużym
stopniu pomagają umiejętności matematyczne.
Zajęcia muzyczno - ruchowe dają możliwość
poznania :
figur geometrycznych, położenia, kierunku oraz
wielkości.
Istotę ułamka pozwalają zrozumieć
ćwiczenia wprowadzające i utrwalające
metrum na 2, 3, 4.
Termin "metrum" (lub "takt") oznacza ile jednostek czasu trwa każdy takt w
danym utworze (w nutach poszczególne takty oddzielone są pionowymi
kreskami).
Rozróżnia się dwie zasadnicze grupy metrum
parzyste i nieparzyste
Podstawowe metrum parzyste to "4/4", czyli
takt trwa 4 jednostki czasowe (mówi się też zwłaszcza w trakcie ćwiczenia - że takt liczymy
na 4 - raz, dwa, trzy, cztery, albo - że np.
gitarzysta uderza akord 4 razy).
Podstawowe metrum nieparzyste to "3/4",
czyli takt trwa 3 j.cz. (liczymy takt na 3,
gitarzysta uderza akord 3 razy).
Mierzenie i porównywanie rozmaitych wielkości
odcinków to w matematyce cechy wielkościowe,
w muzyce można je realizować przez czasowe
ujmowanie różnych wartości nut.
Powtarzalność metryczno – rytmiczna
pozwala zrozumieć zjawisko wielokrotności
Co łączy matematyka i muzyka ?
1. Obaj dużo ćwiczą.
2. Harmonia - uporządkowanie dźwięków i reguły tworzące ład i
porządek matematyczny.
NIE MA MUZYKI
BEZ MATEMATYKI
!!!

similar documents