Prezentacja o widmach – wprowadzenie

Report
Kuba Skrzeczkowski
DUŻE KOŁO 2012/2013
Wszystkie widma pochodzą ze strony:
Spectral Database for Organic Compounds
http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgibin/direct_frame_top.cgi
I służą wyłącznie do celów dydaktycznych.
1700 – większość grup C=O
1800 – chlorki kwasowe
1700 – bezwodniki (2 pasma a nie jedno!)
ok. 1640 – wiązania podwójne C=C
2200 – 2300 – wiązania potrójne (np. nitryle)
>3000 – grupy O-H oraz N-H
1450 – obecność układu aromatycznego
• Dwa piki różniące się o 2 o stosunku
częstotliwości 1:3 to prawdopodobnie
obecność chloru.
• Dwa piki różniące się o 2 o stosunku
częstotliwości niemalże 1:1 to
prawdopodobnie obecność bromu.
• Najważniejsze przesunięcia do zapamiętania:
>10 ppm  proton grupy karboksylowej
Ok. 8-9 ppm  proton grupy aldehydowej
Ok. 3-4 ppm  proton węgla przy którym jest
halogen
Ok. 2,5 ppm  proton przy węglu obok grupy
C=O
Ok. 7-8 ppm  protony aromatyczne
1,52 ppm (int wzgl. 1, singlet) – zanika po
dodaniu D2O
1,2 ppm (int wzgl. 6, singlet)
1,5 ppm (int wzgl. 2, kwartet)
0,9 ppm (int wzgl. 3, tryplet)
WZÓR SUMARYCZNY: C5H12O
• 3,47 – I:2, kwartet
• 3,37 – I:2, tryplet
• 1,60 – I:2, multiplet
• 1,20 – I:3, tryplet
• 0,93 – I:3, tryplet
Ok. 3ppm, 4ppm, 6ppm –
I:1, nieregularne multiplety
3,74 ppm – kwartet (I:2)
1,21 ppm – tryplet (I:3)

similar documents