AzjaTRAMPm. propozycja

Report
Aleksander de Rosset
EurAzjaTRAMP
Aleksander
de
Rosset
•
Samotna próba
pokonania dystansu
Polska–Wietnam (trasą
Białoruś-Rosja-ChinyIndie-Laos-TajlandiaKambodża-Wietnam)w
ciągu 3 miesięcy.
Cel
Aleksander
de
Rosset
Cel
• Zasady:
• transport – pieszo,
autostop
• noclegi
–
couchsurfing
Trasa w zależności od
okoliczności może ulec
zmianie z zachowaniem
celu wyprawy (Wietnam)
Zaznaczone przejścia z Chin do Indii
Aleksander
de
Rosset
Cel
Propagowanie
polskiej
turystyki tematycznej, a w
szczególności trampingu i
turystyki przygodowej, jako
aktywnego i nietuzinkowego
spędzania czasu w imię
założonego wyzwania. W
tym przypadku pokonanie
dystansu Polska - Wietnam w
ciągu 3 miesięcy..
Mapka orientacyjna obrazująca skalę przedsięwzięcia
Aleksander
de
Rosset
Promocja Polski poprzez
happening wykonywany w
każdym
miejscu,
gdzie
wyprawa się zatrzymuje.
Namawiamy tubylców do
powtórzenia za nami typowo
polskich
wierszy
lub
fragmentów
wierszy
(inwokacja, Kto Ty jesteś?,
Chrząszcz brzmi w trzcinie,
itd.). Nagrany video materiał
emitujemy i promujemy w
Internecie (wariant przy
sponsorze rzeczowym na
kamere).
Cel
Aleksander
de
Rosset
Ponadto
przeprowadzamy
sondaż na temat wiedzy o
Polsce. W każdym miejscu
gdzie wyprawa się zatrzyma
zadajemy
napotkanym
ludziom kilka pytań jak:
Gdzie leży Polska? Czy znasz
jakiegoś Polaka? Czy znasz
coś pochodzącego z Polski?
Próbujemy
namówić
rozmówcę do zaśpiewania z
nami
hymnu
polskiego.
Nagrany
materiał
video
emitujemy w Internecie.
Cel
Aleksander
de
Rosset
Uczestnicy
Aleksander de Rosset
22 lata; student Politechniki Warszawskiej, doświadczony
tramper -doświadczenie zdobyte podczas podróży po
Europie i Afryce Północnej ( Warszawa>Turcja>Warszawa i
Warszawa > Maroko>Warszawa oraz wiele pomniejszych)
7
Aleksander
de
Rosset
Trasa
Trasa :
Polska, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Chiny,
Indie, Chiny, Tajlandia, Laos, Kambodża,
Wietnam
8
Aleksander
de
Rosset
Wyprawa łącząca dwa typy
turystyki – social travelling i
tramping
Social travelling- to
połączenie podróży
autostopem z
Couchsurfingiem
Opis
W punktach to wygląda następująco:
1.Plany
- przemierzyć metodą autostop dystans Polska - Wietnam
w ciągu 3 miesięcy
- po drodze zwiedzając najciekawsze atrakcje turystyczne
z wykorzystaniem tylko koniecznych środków finansowych
2.W początkowym etapie
- podróżnik przeprawia się pieszo lub autostopem przez
Białoruś, Rosję, Kazachstan i Chiny w kierunku
Wietnamu
- wyprawa kończy się Wietnamie, skąd podróżnik
wracają do Polski samolotem
3.Start wyprawy
- początkiem lipca
9
Aleksander
de
Rosset
Promocja wyprawy układa
się w rodzaj poradnika dla
turystów.
Komunikacja
obejmuje
czas
od
powstania idei poprzez
dogrywanie
sponsorów,
przygotowania oraz samą
wyprawę. Po wyprawie
podsumowanie w postaci
wypowiedzi do mediów
współpracujących
w
projekcie
oraz
media
patronów.
Promocja
INTERNET PR
• Kreowanie i zarządzanie treściami na portalach społecznościowych
• Social Media (Facebook, Youtube)
OWNED MEDIA
• Blog
• Profil na FB
• Kanał Youtube
• Mailing
10
Aleksander
de
Rosset
Patronów medialnych
Sponsorów rzeczowych
Sponsorów finansowych
Poszukujemy
Nagłośnienie wyprawy
• relacje z przygotowania
• relacje z wyprawy
• podsumowanie
Wyposarzenie wyprawy
• odzież
• sprzęt
Pomoc w sfinansowaniu wyprawy
• koszty promocji i biura prasowego
• koszty wiz
• koszty przelotów samolotowych
• diety
11
Aleksander
de
Rosset
Oferta
W ramach współpracy i
sponsoringu
firmom
przysługują tytuły
• Media Patrona EurAzjaTRAMP
• Sponsora Rzeczowego EurAzjaTRAMP
• Sponsora Finansowego EurAzjaTRAMP
Firmy współpracujące mają
prawo do
• Logo na materiałach promocyjnych EurAzja TRAMP 0raz w
materiach promocyjnych nadawanych/umieszczanych przez
Media Patronów
• Używania relacji z wyprawy w mediach społecznościowych
• Występowania wraz z uczestnikami wyprawy w materiałach
podsumowujących
• Podziękowań w materiach od uczestników wyprawy
12
Aleksander
de
Rosset
Kontakt
Zapraszamy
do współpracy !
Przyciągnij !
Zaskocz !
Zyskaj lojalnych
klientów !
Aleksander de Rosset
Ul.Długa 8/14 m.29
00-238 Warszawa
Polska
+ 48 886 749 096
[email protected]
13

similar documents