Aleksandra Świąder format: PowerPoint 2007 wielkość

Report
Grzędzice
Prezentacja multimedialna
Aleksandry Świąder
Co to są Grzędzice ?
Grzędzice ,to
wieś położona w
Polsce w
województwie
zachodniopomo
rskim ,powiecie
stargardzkim i
gminie Stargard
Szczeciński .
Historia Grzędzic
Wieś została założona na początku
Xlll wieku jako własność biskupstwa
kamieńskiego ,a w 1364 roku
zakupiona przez miasto Stargard.
rozwój
Grzędzice to miejscowość ,która stała
się modna w gminie . Bliskie
położenie obok Stargardu
Szczecińskiego sprawia
zainteresowanie działkami
budowlanymi . Wieś nazywana jest
,,sypialnią Stargardu”. Ludność
Grzędzic wynosi ok. 1000 osób.
Pierwsza szkoła w Grzędzicach
To pierwszy budynek
szkoły w Grzędzicach –
październik 1948 rok.
Dawna szkoła nie
odpowiadała wymogom
sanitarnym. Mieściła się
w jednej sali było tam
ciemno , duszno i ciasno
. W jedynej sali była
jedynie tablica ,pięć
ławek i dwa stoły
nauczycielskie .
Pierwszym kierownikiem
szkoły była Irena Samsel.
Liczba uczniów
i oddziałach w
Szkole
Podstawowej
w Grzędzicach
w latach 19601998
Współczesna szkoła
To wyremontowany budynek
szkoły .Posiada on boisko, wiele
jasnych klas ,nowe meble ,dużą
halę sportową , salę
komputerową, stołówkę i wiele
innych pomieszczeń. Szkoła jest
na bardzo wysokim poziomie
nauczania . Chętnie wszystkie
dzieci uczą się w niej języków
obcych i innych przedmiotów.
Obecny dyrektor to Pani
Danuta Stankiewicz.
Ciekawe miejsca
We wsi znajduje się późnogotycki
kościół pod wezwaniem św. Piotra i
Pawła. Powstał on w XV wieku.
Posiada wieżę dobudowaną wiek
później .Warto zwiedzić w nim
neogotycki ołtarz z drewna
lipowego z 1910 roku, krzyż w
postaci drzewa życia , gotycką
figurę Chrystusa z ok . 1500 roku.
W kościele jest zawieszony
sześcioramienny mosiężny żyrandol
i znajdująca się obok wejścia
granitowa chrzcielnica z Xlll w.
Znajdują się też tam dwa dzwony
jeden z XVll wieku ze Szczecina ,zaś
drugi ze Stargardu.
Tajemnicze malowidła
Malowidła kościelne w Grzędzicach
Najbardziej cenne w kościele
są polichromie z 1450-1470
roku. Przedstawiają one 33
sceny biblijne odkryte w
1912 r. Odrestaurowane
1954 roku przedstawiono w
nich 13 scen pasyjnych. To
najstarsze i unikalne na
Pomorzu Zachodnim
polichromie, które zostały
namalowane przez
nieznanego malarza.
Staw w Grzędzicach
Jednym z ciekawych
miejsc w
Grzędzicach jest
staw. Staw jest
miejscem
wypoczynku
mieszkańców .
Można tu łowić ryby,
a zimą jeździć na
łyżwach. Pływają
tam łabędzie i inne
zwierzęta wodne .
Świetlica wiejska
Przedstawienie pt :,,Dziady’’
w świetlicy wiejskiej
W świetlicy wiejskiej odbywają
się przedstawienia ,imprezy
i narady sołeckie. Świetlica
służy wszystkim
mieszkańców, a także
dzieciom. Na jej terenie
istnieje plac zabaw, parking i
wielkie wspaniałe ognisko.
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich to
panie przygotowujące podczas
imprez nakrycie stołu ,
przygotowanie posiłków i
zorganizowanie przyjęcia.
Grzędzice wizerunek
Grzędzice to ciągle rozwijająca się
wieś. Jest piękną okolicą . Może
kiedyś Grzędzice staną się
miasteczkiem albo miastem. Ta wieś
ma bardzo ciekawe zabytki jak np.:
późnogotycki kościół .
Doprawdy cudne miejsce !
Dziękuję za obejrzenie
;D

similar documents