peptydy i czynniki wzrostu

Report
NOWOŚCI
W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
Alicja Lewandowska
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
I
CZYNNIKI WZROSTU
Syntetyczne modulatory wpływające na
przyspieszenie i poprawę mechanizmów
naprawczych zachodzących bezpośrednio w
komórkach skóry
Podstawowym elementem składowym są
aminokwasy
PEPTYDY
Zbudowane są z kilku do kilkudziesięciu reszta
aminokwasowych połączonych ze sobą wiązaniem
peptydowym
ŁAŃCUCH PEPTYDOWY
W każdym łańcuchu peptydowym możemy wyróżnić dwa
końce. Jeden z nich zawiera wolną grupę aminową NH2 i
nosi nazwę końca N a drugi zawiera grupę COOH i nosi
nazwę końca C
Duży wpływ na dostępność biologiczną peptydów i ich
ukierunkowanie mają tzw. sekwencje sygnałowe znajdujące
się na końcach cząsteczek i wykazujące powinowactwo w
stosunku do konkretnego receptora znajdującego się w błonie
komórkowej komórki docelowej. W przypadku peptydów
sekwencja sygnałowa uzależniona jest od kilku aminokwasów
znajdujących się na końcu cząsteczki.
Taka budowa peptydów sprawia, że możemy oddziaływać
nimi w konkretnych, określonych miejscach..
Stwarza to ogromne możliwości w badaniach zmierzających
do uzyskania substancji wpływających na poprawę
metabolizmu komórek skóry i powstrzymywanie procesów
starzenia.
Gunter Blobel
zapoczątkował badania dotyczące
uzyskania tych substancji.
W 1999 r. otrzymał Nagrodę Nobla za
pracę nad mechanizmem i
identyfikacją wewnętrznych
sygnałów kierujących transportem i
lokalizacją białek w komórkach
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
Swoiste substancje modulujące, które warunkują
wszystkie procesy zachodzące w żywych organizmach.
Wraz z wiekiem ilość naturalnych peptydów maleje lub
uszkodzona zostaje ich prawidłowa synteza a
kontrolowane przez nie systemy naprawcze ulegają
osłabieniu i stopniowo zanikają. Proces ten w
konsekwencji prowadzi do obserwowanych zmian
związanych m.in. Z procesem starzenia się organizmu.
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
To syntetyczne związki chemiczne działające na
zasadzie wiernego naśladowania naturalnych, obecnych
w organizmie substancji sterujących procesami
metabolicznymi oddziałującymi bezpośrednio na
komórki docelowe.
Obecnie w medycynie estetycznej jest ponad 300
peptydó biomimetycznych. Około 100 kolejnych jest w
fazie badań.
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
Znalazły zastosowanie w kilku głównych wskazaniach ze
względu na właściwości:
- przeciwstarzeniowe
- przeciwprzebarwieniowe
- powstrzymujące wypadanie włosów
- antycellulitowe
- redukujące tkankę tłuszczową
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
• o właściwościach anti-aging
Acetyl Decapeptide-3 redukuje drobne zmarszczki i
zapobiega powstawaniu nowych
Decapeptide-4 wzmacnia elastyczność, wpływa na
syntezę kolagenu i elastyny
Oligopeptide-24 redukuje zmarszczki, wpływa na
namnażanie się komórek
Tripeptide-6 odpowiada za wiązanie wody w skórze
właściwej co łączy się ze wzrostem nawilżenia skóry
Copper Tripeptide-1 wpływa na proliferację
komórkową
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
• o właściwościach przeciwprzebarwieniowych
Oligopeptide-34 zmniejsza syntezę melaniny blokując
transfer ciałek melaninowych do keratynocytów
Pentapeptide-13 rozjaśnia i rozświetla skórę
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
• o właściwościach powstrzymujących wypadanie
włosów
Decapeptide-4 wzmacnia włosy, stymuluje cebulki do
produkcji długich trzonów włosa
Acetyl decapeptide-3 regeneruje cebulki włosa
Oligopeptide-24 stymuluje namnażanie się komórek
włosowych
Copper Tripeptide-1 wzmacnia włosy, stymuluje
cebulki, wspomaga krążenie w skórze głowy
PEPTYDY BIOMIMETYCZNE
• o właściwościach antycellulitowych i redukujących
tkankę tłuszczową
Rh-oligopeptide-2 wspomaga spalanie i rozbijanie
tkanki tłuszczowej, odpowiada za napięcie i
wygładzenie skóry
MECHANIZMY DZIAŁANIA
PEPTYDÓW BIOMIMETYCZNYCH
PEPTYDY SYGNAŁOWE
INHIBITORY
NEUROTRANSMITERÓW
PEPTYDY
TRANSPORTUJĄCE
PEPTYDY SYGNAŁOWE
Mają zdolność do inicjowania procesów
wewnątrzkomórkowych oraz do zwiększania
syntezy kolagenu i elastyny w fibroblastach.
Są najczęściej fragmentami kolagenu i elastyny
wbudowywanymi w czasie biosyntezy tych białek.
Dostarczanie tego typu substancji z zewnątrz do
skóry właściwej będzie prowadziło do poprawienia
wyglądu i napięcia skóry .
INHIBITORY NEUROTRANSMITERÓW
Prekursorem tej grupy peptydów jest toksyna botulinowa
stosowana w medycynie estetycznej w celu blokowania
połączeń płytki nerwowo-mięśniowej, usuwająca w
efekcie zmarszczki mimiczne.
Wieloletnie prace badawcze nad działaniem toksyny
botulinowej doprowadziły do uzyskania peptydu o nazwie
Argirelina.
Argirelina – heksapeptyd blokujący impuls w obrębie
płytki nerwowo-mięśniowej.
Uzyskano zatem pochodną toksyny botulinowej, która nie
wykazuje toksyczności a ma do niej zbliżone działanie
PEPTYDY TRANSPORTUJĄCE
Transportują substancje niezbędne do prawidłowych
procesów metabolicznych zachodzących w skórze
Np. jony miedzi – niezbędne w procesach gojenia się
ran, kluczowa funkcja w tworzeniu kolagenu i
elastyny
UZYSKIWANIE
PEPTYDÓW BIOMIMETYCZNYCH
Dla celów laboratoryjnych – w wyniku hydrolizy białek
w udziałem enzymów proteolitycznych
Dla celów przemysłowych stosuje się wieloetapową
syntezę chemiczną. Jest to proces złożony, dość
kosztowny.
UZYSKIWANIE
PEPTYDÓW BIOMIMETYCZNYCH
Powstawanie peptydów przez systemy bakteryjne.
Po rozszczepieniu peptydu od systemu bakteryjnego
zostaje od poddany remodelowaniu
biomolekularnemu.
Uzyskuje się w ten sposób substancje pozbawione cech
antygenowych, wykazujące pełną aktywność
biologiczną.
UZYSKIWANIE
PEPTYDÓW BIOMIMETYCZNYCH
System bakteryjny – kilkanaście szczepów bakteryjnych
wybranych pod kątem produkcji peptydów
UZYSKIWANIE
PEPTYDÓW BIOMIMETYCZNYCH
Projektowanie składu aminokwasowego
Synteza z wykorzystaniem specjalnych systemów
bakteryjnych
Rozszczepienie od systemów bakteryjnych
Ekstrakcja
Oczyszczanie
Oczyszczony peptyd biomimetyczny
WPROWADZANIE
PEPTYDÓW BIOMIMETYCZNYCH
DO ORGANIZMU
Pojedyncze cząstki są hydrofilowe i osiągają wielkość
3000 Da. Praktycznie nie są w stanie pokonać warstwy
rogowej.
Badania przeprowadzone przez prof. Izabelę Nowak
wykazały, że przez skórę mogą wnikać jedynie di- i
tripeptydy. Większe związki wymagają zamknięcia w
liposomach. Stopień dostępności uzależniony jest od
techniki kapsulacji w otoczki liposomalne. Najczęściej
jednak stopień penetracji jest zbyt mały i nie przynosi
oczekiwanych efektów.
Metody fizykalne – jonoforeza, fonoforeza, elektroforeza
Działanie tych aparatów polega na doprowadzeniu czynnika
aktywującego (prądu spolaryzowanego, ultradźwięków) do
elektrody transportującej , naładowane cząsteczki
substancji aktywnej są odpychane od elektrody i zmuszane
do przejścia przez warstwę rogową.
Żel stosowany przy tych zabiegach ułatwia polaryzację
cząsteczek aktywnych i zwiększa penetrację do skóry
właściwej
Mezoterapia igłowa
– najbardziej efektywny sposób wprowadzania
peptydów biomimetycznych
Rollery
Nakłucia naskórka powodują tworzenie się mikrokanałów,
przez które penetrują wgłąb skóry substancje aktywne
GENOSYS
Dermaheal
CZYNNIKI WZROSTU GFs
CZYNNIKI WZROSTU GFs
Substancje o budowie polipeptydowej wydzielane przez niektóre
typy komórek. Stymulują inne komórki do proliferacji, . Swoje
działanie wywierają przez receptory znajdujące się w komórkach
docelowych. Gdy czynnik wzrostu zwiąże się z receptorem
transbłonowym, dochodzi do zapoczątkowania szlaku sygnalizacji
wewnątrzkomórkowej. Wytwarzane są mediatory przekazujące
sygnał przez błonę komórkową.
Obecnie w medycynie estetycznej obecne są dwa rodzaje
czynników wzrostu:
-produkowane w procesie przez systemy bakteryjne
-pozyskiwane z osocza bogatopłytkowego
CZYNNIKI WZROSTU GFs
produkowane przez systemy bakteryjne
W procesie syntezy wykorzystywana jest informacja
zawierająca skład aminokwasowy konkretnego czynnika
wzrostu.
- klonowanie genów
-tworzenie wektorów, które następnie są
przetransformowane na wektory E.coli
-fermentacja prowadząca do zwiększenia liczby wektorów
bakteryjnych
-czynnik wzrostu jest oddzielany od wektora
-ultrafiltracja
-oczyszczenie
CZYNNIKI WZROSTU GFs
pozyskiwane z osocza bogatopłytkowego
Autologiczne osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek
krwi, otrzymywanych w procesie odwirowywania krwi pełnej.
W wyniku odwirowywania otrzymuje się w probówce trzy
warstwy – jedną z nich są płytki krwi .
Można wykonać zabieg mezoterapii igłowej, położyć w formie
maski lub stosować jako wypełniacz.
CZYNNIKI WZROSTU GFs
pozyskiwane z osocza bogatopłytkowego
CZYNNIKI WZROSTU GFs
pozyskiwane z osocza bogatopłytkowego
Regeneracja skóry przy użyciu osocza bogatopłytkowego to
proces polegający na biostymulacji komórek skóry poprzez
zastosowanie techniki iniekcji.. Preparat jest autologiczny
dlatego unikamy ryzyka alergii czy jakichkolwiek interakcji.
Celem jest stymulacja, regeneracja starzejących się i
uszkodzonych komórek tkanki skórnej i podskórnej.
Idea podawania osocza w okolicę zmarszczek polega na
uruchomieniu procesu stymulacji fibroblastów, które
produkują kolagen.
WNIOSKI
Peptydy biomimetyczne i czynniki wzrostu znalazły już swoje
stałe miejsce w gabinetach medycyny estetycznej. Najbliższe
lata przyniosą lawinowy rozwój opisanych technologi.
Kluczową rolę odgrywa fakt, że zarówno peptydy jak i
czynniki wzrostu stymulują naturalne procesy naprawcze i
regeneracyjne naszego organizmu.
Główne zakresy ich stosowania to działanie
przeciwzmarszczkowe, stymulacja odnowy komórkowej i
tkankowej
Trwają badania nad usprawnieniem wprowadzania ich do
organizmu.

similar documents