góry_świętokrzyskie_i_kotliny_podkrapac

Report
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE I
KOTLINY PODKARPACKIE
Lisa von Nathusius, Maciek Kiełpsz, Wojtek Konieczny
Spis Treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Góry Świętokrzyskie
Kotliny Podkarpackie
Klimat
Gleby
Roślinność
Stożki napływowe
Działalność człowieka
Bogactwa mineralne Gór Świętokrzyskich
Bogactwa mineralne Kotlin Podkarpackich
Biegi rzeki
Jak powstały góry świętokrzyskie?
Gołoborze
Parki Narodowe
Świętokrzyski Parki Narodowe
Główne miasta
Oświęcim
Sandomierz
Kraków
Klimatogram
bibliografia
Góry Świętokrzyskie
•
•
•
•
Masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce w centralnej
części Wyżyny Kieleckiej
Najwyższy szczyt –Łysica (612m n.p.m )
Wypiętrzyły się w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych
Strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza
Kotliny Podkarpackie
• Pas rzeźby występujący pomiędzy Karpatami a pasem wyżyn.
• Wznoszą się na wysokość od 200 do 300 m n.p.m.
• Dominują tu rozległe płaskowyże, równiny oraz szerokie doliny.
• Wytworzyły się w czasie alpejskich ruchów górotwórczych
• Zapadlisko było kiedyś dnem morskim
Dzielą się na:
o Kotlinę Oświęcimską
o Bramę Krakowską
o Kotlinę Sandomierką
Klimat
•
o
o
o
o
o
o
o
Kotlina Podkarpacka :
Umiarkowanie wilgotny,
Średnia temperatura w dolinie Wisły wynosi 8 °C
Najcieplejszy region w Polsce
Częste zachmurzenia
Przeważają wiatry zachodnie i południowo zachodnie
Roczne opady to około 800 mm
Długi okres wegetacji u roślin
• Góry Świętokrzyskie:
o Średnia temperatura 6-7 °C
o Średnia suma opadów na rok waha się od 650 do 900 mm
Gleby
•
o
o
o
o
o
Kotlina Podkarpacka
Bielicowe
Brunatne
Płowe
Czarnoziemie
Mady
•
o
o
o
o
Góry Świętokrzyskie
Bielicowe
Rędziny
Mady
Bagienne
Roślinność
•
•
o
o
o
•
•
o
o
o
o
Region słabo zalesiony.
Większe zespoły leśne:
Puszcza Solska
Puszcza Niepołomicka
Puszcza Sandomierska
Dominuję sosna
Uprawa:
Pszenica
Buraki cukrowe
Ziemniaki
Żyto
Jak powstały Kotliny ?
Na skutek :
• Orogenezy- ruchy górotwórczych
• Erozji – proces niszczenia terenu przez wodę, wiatr, słońce i
siłe grawitacyjną.
Stożki napływowe
• Stożek napływowy - forma powierzchni terenu, powstająca na skutek
akumulacji
Działalność człowieka
• Zagłębie Lubelskie i
Tarnobrzeskie – dwa
główne ośrodki
wydobycia surowców
Bogactwa mineralne Gór Świętokrzyskich
Surowce mineralne:
• Kamienie budowlane:
 Piaskowce
 Gips
 Gliny i Iły
 Piaski i Żwiry
Bogactwa mineralne Kotlin Podkarpackich
Surowce mineralne:
• Gaz ziemny
• Ropa naftowa
• Siarka
• Węgiel kamienny
• Kamienie budowlane
Biegi rzeki
Biegi rzeki:
• Górny
• Środkowy
• Dolny
Rodzaje erozji:
• Wgłębna
• Boczna
Jak powstały góry świętokrzyskie?
• Góry świętokrzyskie – najstarsze góry w Polsce
Gołoborze
Gołoborze – rodzaj pokrywy stokowej lub wierzchowinowej,
który składa się z zespołu luźnych skał (gruzu, głazów lub
bloków). Występują na wyżynach i w górach.
Gołoborze na Babiej Górze.
Gołoborze na Łysej Górze.
Parki Narodowe
Świętokrzyski Parki Narodowe
• Utworzony w 1950 r
• Powierzchnia -76,26 km²
• 270-letnia jodła pospolita mierząca 51m i uważana jest za
najwyższe drzewo w Polsce
• Większość terenu parku zajmują mieszane
bory jodłowe buczyny i bory sosnowe.
Główne miasta
• Kotlina Oświęcimska:
o Oświęcim, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Brzeszcze, Zator, Tychy
• Brama Krakowska:
o Kraków , Skawina , Piekary, Kotlin
• Kotlina Sandomierska:
o Dębica, Jarosław, Mielec, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Stalowa Wola,
Sandomierz, Tarnobrzeg, Tarnów
Oświęcim
• Woj. Małopolskie
• Powierzchnia- 30km²
• Liczba ludności 40 327
Sandomierz
• Woj. Świętokrzyskie
• Powierzchnia 28,69 km²
• Liczba ludności 24 621
Kraków
•
•
•
•
Woj. Małopolskie
Powierzchnia 326,8 km²
Liczba ludności 759 131
1978- UNESCO
Klimatogram
bibliografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82oborze
http://wlaczpolske.pl/pliczki/261
Podręcznik „Świat bez tajemnic” J. Kop, M Kucharska, A. Witek-Nowakowska, Wydawnictwo
Szkolne PWN, Warszawa 2009
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotliny_podkarpackie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Krakowska_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_O%C5%9Bwi%C4%99cimska
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99tokrzyski_Park_Narodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim\
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina

similar documents