جلسه دوم (تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی)

Report
Medical Equipment
IRAN IPA
Dr. SHAHYAD ZAMANI
Pharm.D.MBA
‫انواع تجهيزات پزشكي‬
‫‪-1‬پروتز‬
‫به تجهيزاتي كه داخل بدن كار گذاشته مي شود ميگويند‪.‬‬
‫‪ -2‬ارتز‬
‫تجهيزاتي است كه خارج از بدن مورد استفاده قرار مي گيرند‪.‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫پروتز‬
‫پروتز‬
‫• پليت پالتيني‬
‫• پيچهاي كورتيكال‬
‫• استنت قلبي‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫ارتز‬
‫ارتز‬
‫ساپورت‬
‫كفش و كف طبي‬
‫اسپليت و بريس ها‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫انواع تجهيزات مصرفي‬
‫‪ -1‬سرنگ سرسوزن ست‪ ،‬اسكالپ وين ‪،‬‬
‫آنژيوكت و ‪..‬‬
‫‪ -2‬نخهاي بخيه و بخيه هاي سيليكون‬
‫‪ -3‬زانوبند و ساپورتها‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫انواع تجهيزات مصرفي‬
‫‪ -4‬برسيها و كرست هاي طبي‬
‫‪ -5‬دستگاههاي تست و كنترل‬
‫‪ -6‬وسايل يكبار مصرف و ساير‬
‫‪ -7‬كفش ها و كفي هاي طبي‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫• سرنگها ‪ ،‬سرسوزن ست ‪،‬‬
‫اسكالپوين ‪ ،‬آنژيوكت و ست سرم‬
‫‪-1‬سرنگها‬
‫‪-2‬سرسوزن‬
‫‪-3‬اسكالپن وين‬
‫‪-4‬آنژيوكت‬
‫‪-5‬ست سرم‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫سرنگ‬
‫كدها ‪8102‬‬
‫وسيله اي كه مايعات درماني را از طريق سوزن(سر‬
‫سوزن) به داخل بدن وارد مي‬
‫و‬
‫نمايد‬
‫یا با استفاده از ان می توان از مایعات بدن نمونه‬
‫گرفت‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫انواع تزریق‬
‫‪1-SC‬‬
‫‪2-IV‬‬
‫‪3-IM‬‬
‫‪4-ID‬‬
‫‪5-IT‬‬
‫‪6-others‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪syring‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫اجزا سوزن‬
‫‪1) HUB‬‬
‫‪2) SHAFT‬‬
‫‪3) BEVEL‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫ویژگی سوزنها‬
‫طول تنه عموما ‪1‬تا ‪ 5‬اينچ )‪1‬‬
‫شماره سوزن عموماباقطر‪12‬تا )‪2‬‬
‫‪31‬‬
‫نوک تيز سوزن )‪3‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫آنژیوکت‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫اسکالوین‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Intera thecal‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
Ready for use Inj.
‫دكتر شهياد زماني‬
‫ست سرم‬
‫ست سرم‬
‫• وسيله اي كه مايع داخل وريدي را از حامل به‬
‫سوزنهاي تزريق متصل مي كند‪.‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Set of Serum‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫چسب هاي سيليكوني و چسب هاي زخم و ژل‬
‫سيليكوني‬
‫‪Adhesive group‬‬
‫‪Jel group‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Adhesive‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Filling agent‬‬
‫• ژلهاي تزريقي و مواد سيليكوني‬
‫‪ Silicon jel‬كه در حفره ها تزريق‬
‫مي شود‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫بخيه‬
‫نخهاي‬
‫نخهاي بخيه‬
‫• نخهاي سيلك يا ابريشمي‬
‫• نخهاي نايلوني‬
‫• نخهاي قابل جذب كات گوت‬
‫• نخهاي خاص‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫نخ بخيه‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫نخ بخيه‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫ساپورتها‬
‫زانوبند‬
‫انوبندهاهاوو ساپورتها‬
‫ز‬
‫• ساق بند‬
‫• زانو بند‬
‫• ساعد بند‬
‫• فيكساتورها‬
‫االستيك‬
‫غيراالستيك‬
‫دكتر شهياد زماني‬
Supports and Fixators
‫دكتر شهياد زماني‬
‫ساپورتها‬
‫ساپورتها‬
‫جورابهاي طبي مانند جوراب واريس و ‪DVT‬‬
‫فتق بند‬
‫يك طرفه‬
‫دو طرفه‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫مشهاها‬
‫مش‬
‫• فتق چيست؟‬
‫• نحوه رفع آن چيست؟‬
‫• مش ها چه مي باشند؟‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Mesh‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Kind of Meshs‬‬
‫مش پرولين‬
‫مش مرسلين‬
‫گازهای قابل جذب‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Usage of Mesh‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫انواع باندها‬
‫• ‪ -1‬باند ساده‬
‫• ‪ -2‬باند كشي‬
‫• ‪ 3‬آغشته به مواد دارويي‬
‫باند و گاز‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫باندهای قابل جذب‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫تجهيزات ‪CS‬‬
‫‪ -1‬كاندوم‬
‫‪ -2‬كاشتني ها‬
‫‪ -3‬پچ ها‬
‫‪OCP -4‬‬
Kind of candomes
‫دكتر شهياد زماني‬
‫اسپليت ها‪:‬‬
‫آتل‬
‫االستيك‬
‫غير االستيك‬
‫(انگشت بند)‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫گچهاي طبي‬
‫گچهاي‬
‫طبي‬
‫‪ -1‬معمولي ‪usual plaster‬‬
‫‪-2‬گچهاي فايبر گالس‬
‫‪ -3‬ويبريل ‪vibril‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫طبي‬
‫گچهاي طبي‬
‫گچهاي‬
‫• نوعي سمنت مخصوص غير سمي‬
‫و سبك براي نگه داشتن شكستگي‬
‫بكار مي رود‪.‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Paste‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫يكبارمصرف‬
‫وسايل‬
‫وسايل يكبار مصرف‬
‫‪-1‬آبسالنگ‬
‫‪ -2‬دستكشها مانند دستكش جراحي‬
‫‪ -3‬دستكشهاي نايلوني‬
‫‪ -4‬نوارهاي تست قند و چربي‬
‫‪ -5‬تستهاي بارداري و ‪..‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫دستگاههاي‬
‫كنترلو كنترل‬
‫تست وتست‬
‫دستگاههاي‬
‫‪ -1‬تست هاي ديجيتال بدون نوارهاي‬
‫واسطه مثل دستگاه ديجيتال فشار‬
‫خون‬
‫‪ -2‬تست هاي ديجيتال با نوارهاي‬
‫واسطه ‪ ،‬مثل‪ :‬تست قند خون‬
‫مانند‪aqua check :‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫ديجيتال‬
‫دستگاه‬
‫غيرديجيتال‬
‫دستگاه غير‬
‫‪-1‬اندازه گيري فشار خون با دستگاههاي جيوه اي بر‬
‫اساس‬
‫‪Blood Band Air Pressure‬‬
‫‪-2‬نوارهاي اندازه گيري ادرار براي قند خون و‬
‫پروتئين‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫طبي‬
‫پاي‬
‫افزارهايطبي‬
‫پاي افزارهاي‬
‫‪ -1‬كف طبي‬
‫‪ -2‬كفش طبي‬
‫‪-3‬پاشنه هاي طبي‬
‫‪ -4‬هالگوس والگوس‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫خاص‬
‫تجهيزاتخاص‬
‫تجهيزات‬
‫• مورد استفاده در داروخانه‬
‫هاي بيمارستاني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫پروستات خوش خيم‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫کاندوم شيت‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫کاندوم شيت‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Surgical mask‬‬
‫محافظ در برابرذرات‬
‫معلق عفونی درهوا‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪MASK‬‬
‫ماسک فيلتر دار‬
‫ماسک بدون فيلتر دار‬
‫دكتر شهياد زماني‬
MASK WITH FILTER
‫دكتر شهياد زماني‬
MASK WITHOUT FILTER
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪MASK‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫ارتوپدي‬
‫پليت‬
‫پيچهايارتوپدي‬
‫پليتهاهاوو پيچهاي‬
‫‪ -1‬پليت پالتيني‬
‫‪ -2‬پايه پيچ پالتيني‬
‫‪ -3‬پيچهاي كورتيكال‬
‫‪ -4‬ميله هاي پالتيني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫استخواني‬
‫گچها‬
‫سمنتهاي استخواني‬
‫گچها ووسمنت هاي‬
‫• پركردن فضاهاي شكستگي و حفرهاي فكي‬
‫• هيدروكسي آپاتيت كلسيم‬
‫• به صورت پودر با مخلوط شدن با آب مقطر‬
‫يا مايع‬
‫مخصوص مورد استفاده در حفره ها مي باشد‪.‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫واحد اندازه گيری کاتتر‬
‫واحد اندازه کاتتر فرنچ است هر يک فرنچ معادل‬
‫يک سوم‬
‫ميليمتر است کاتتر ها اندازه کوچک يعنی ‪12‬تا‬
‫‪ 48‬فرنچ‬
‫‪3‬تا ‪16‬ميلی متر در دسترس می باشند‬
‫فولی دو راه در سايز ‪ 14‬تا ‪20‬و سه راه از‪22‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫قلبي‪:‬‬
‫استنتهاي‬
‫استت‬
‫هاي قلبي‬
‫‪ -1‬ساده‬
‫‪ -2‬سايفر (دارويي)‬
‫‪ -3‬بالنها‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫استنت‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫سوندها‬
‫سوندادراری‬
‫کاتتر ادراری لوله باريک و توخالی‬
‫و انعطاف پذيری است که برای جمع‬
‫آوری ادرار درون مثانه قرار داده‬
‫می شود‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫انواع سوند‬
‫سوند نالتون يا ساده يکبار مصرف‬
‫سوند فولی‬
‫سوند حالب‬
‫سوند فلزی‬
‫سوند پترز‬
‫سوند بنيکه‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫سوند نالتون‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫يورين بگ‬
‫مردانه‬
‫• ‪ -1‬بالغين‬
‫زنانه‬
‫پسرانه‬
‫• ‪ -2‬نابالغين‬
‫دخترانه‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫کيسه ادرار‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪Urin Bags‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫سيستم پالس قلبی‬
‫دكتر شهياد زماني‬
Body of pacemaker
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪ICD‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫‪pacemaker‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫اکسيژنيتور‬
‫‪Artificial lung‬‬
‫دكتر شهياد زماني‬
‫چيدمان‬
‫دكتر شهياد زماني‬
www.MedicalEquipment.ir

similar documents