Dzejas dienas

Report
“Dzejas dienas” šodien ir viena no
stabilākajām
un
ilglaicīgākajām
kultūras dzīves tradīcijām, valsts
lielākie un svarīgākie dzejas svētki. Ik
gadu tie tiek rīkoti septembrī, latviešu
dzejas simbola Raiņa dzimšanas un
nāves mēnesī, tādējādi tie simboliski ir
kļuvuši
par
ražas
svētkiem
dzejniekiem, par atskaites punktu
gada laikā padarītajam.
Vairāk informācijas: www.dzejasdienas.lv
Šogad Dzejas dienās aicinām ikkatru
skolas ģimnāzistu, skolotāju, tehnisko
darbinieku piedalīties dzejas akcijā
,,Dzeja ienāk DVĢ’’!
•
Atrodi latviešu autora(-u) dzejoli (-ļus), kurus pārraksti
rokrakstā vai datorrakstā, skaisti noformē atbilstoši
dzejoļa idejai! (neaizmirsti par autoru un nosaukumu, vēlams arī kāds īss
komentārs, darba autora vārds)
•
Pievieno dzejolim līmlapiņu ar norādi, kādai konkrētai
vietai vai objektam skolā (piem.,pie tāfeles kādā
kabinetā, ieejas durvīm, loga, kancelejai utt., gleznai,
kādai grāmatai) šis dzejolis ir atbilstīgs satura, izjūtu,
tēlu, ritma ziņā.
•
Savu darbu iesniedz latviešu valodas skolotājai Inārai
(204.kab.) un Ingrīdai (206.kab.) līdz 12. septembrim!
Detalizētāka informācija pie skolotājām!
Kad tālruņi
Par cilvēkiem viedāki kļūst,
Par ko gan mums sarunāties?
Vārdi līdz mums vairs neaizplūst.
/Inga Pizāne/
Padarīsim vidi, kurā mēs
dzīvojam un strādājam,
krāsaināku un radošāku!

similar documents