Diapositiva 1 - Радио Телевизийн Сүлжээ

Report
ТАНИЛЦУУЛГА
Радио Телевизийн Сүлжээ УТҮГ
Бидний эрхэм зорилго
• Бид Монгол улсын радио, телевизийн сүлжээг
хэрэглэгчийн
өнөөгийн
болон
хэтийн
хэрэгцээг нь хангасан оновчтой байдлаар
өргөжүүлэн хөгжүүлэх, Монгол улсын нутаг
дэвсгэрийг бүрэн хамарсан тоон радио
телевизийн сүлжээг бий болгоно.
2013 он
Телевиз 141734.07 ЦАГ
Радио 31032.77 ЦАГ
Тусгай нэвтрүүлгийн
Монгол
Англи
Орос
Япон
1460
Цаг
Өндөр үнэтэй ашиглалтын зардал
ихтэй лампын худалдан авалтыг
зогсоох.
67 сая ₮
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн
ажил
•
•
•
•
МХС ТӨХК – 221 ажилтан
МЦХ ХК – 44 ажилтан
Хувь хүмүүс – 103 ажилтан
Үндсэн – 239 ажилтан
164сая₮
2013 онд дэд бүтэц баригдсан аймаг, сумууд:
Өвөрхангай
 Төв аймаг
 Сэлэнгэ
 Баян – Өлгий
 Увс
 Дорноговь
 Дархан
 Өмнөговь
Өндөр: 32м; 25м
Өртөг: 58сая ₮
 Өөрийн хөрөнгө
оруулалтаар
 Хамгийн бага
өртгөөр
 Стандарт
шаардлага хангасан
Өндөр: 15м
Өртөг: 100сая ₮
Өндөр: 32м; 25м
Өртөг: 58сая ₮
Тоон өргөн нэвтрүүлгийн
бэлтгэл ажил
• Хэнтий,
Дорнод,
Сүхбаатар,
Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь,
Говьсүмбэр Өвөрхангай, Архангай,
Булган аймгуудын нийт 86 тоон
телевизийн
дахин
дамжуулах
станцуудыг хүлээн авч, байнгын
ашиглалтанд
оруулах
бэлэн
байдлыг хангав.
Тоон өргөн нэвтрүүлгийн
бэлтгэл ажил
86 сум
сууринд
• ХХЗХ – оор техникийн дүгнэлт хийлгэв.
248 сая ₮
хэмнэлт
Нийгмийн асуудал
• Орон сууцны дэмжлэг
• Хашаа байшингийн тусламж
• Нүүрс
2014 он
Радио телевизийн сүлжээг
өргөтгөнө
Шинээр цамхаг барих
Дахин дамжуулагчууд шинээр
тавих
Улиастай – Завхан
Чингэлтэй – Улаанбаатар
Тосонцэнгэл –Завхан
Сүхбаатар – Сэлэнгэ
Зүүнбүрэн – Сэлэнгэ
Зуунмод – Төв
Мандалговь – Дундговь
Сайншанд – Дорноговь
Өлгий – Баян-Өлгий
Чойбалсан – Дорнод
Дархан - Уул
Орхон
Улиастай – Завхан
Баянхонгор – Баянхонгор
МҮОНР-г өрх бүрт
МҮОНР-г өрх бүрт
МҮОНР-г өрх бүрт
Эфирээс
Кабелиар
450 мянган хэрэглэгч
Радио өргөн нэвтрүүлгийг
интернэтээр дамжуулна
Орон даяар
ФМ 105.5
Одоо ажиллаж байгаа: Өвөрхангай, Увс, Сүхбаатар, Баян – Өлгий, Говь – Алтай,
Замын –Үүд, Зүүнхараа,
Тоон өргөн
нэвтрүүлгийг эхлүүлнэ
378 сум
сууринд
Хэрэглэгчдэд тавигдах шаардлага
» Сэт топ бокс буюу хүлээн авагч
худалдан авах
» Стандарт шаардлага хангасан DVB-T2
телевизор худалдан авах
Харилцаа холбооны сүлжээ дэд бүтэц байгуулах,
эзэмших, ашиглах тусгай зөвшөөрөл (А ангилал)
Мэдээлэл холбооны
үндсэн сүлжээ, дэд
бүтэц
- МХС ТӨХК
- УБТЗ ХХК
- Жи Мобайл ХХК
- Мобиком ХХК
- Жемнэт ХХК
- Скайнетворкс
- Энжинекс ХХК
Радио телевизийн газрын
дахин дамжуулах сүлжээ,
дэд бүтэц
Радио Телевизийн
сүлжээ УТҮГ
Сансрын холбооны
сүлжээ
- Инкомнэт ХХК
- Орбитнэт ХХК
- Исатком ХХК
Энэхүү тусгай зөвшөөрлийн (А ангилалын лиценз) эрхийн
хүрээнд:
Тоон радио линк ашиглан
• Телевиз
• Радио
• Интернэт
• Телефон
хүргэх туршилт амжилттай болов.
• Нйит 18128км урт шилэн кабелиар орон даяар
телевизийн сигналыг дамжуулах судалгаа хийх .
Эрх зүйн орчинг бүрдүүлж өгсөн
тохиолдолд
Хүний нөөц
Чадварлаг баг
Туршлага
Техникийн боломж
Улсын хэмжээний Радио
телевизийн сүлжээ
Радио Телевизийн Сүлжээ УТҮГ –ын
хамт олон бид
• Харилцаа холбооны тухай хууль
• Өрсөлдөөний тухай хууль
• Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн
эрх ашгийг зохицуулах тухай хуулиудыг
чанд мөрдөж ажиллана.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

similar documents