Stanje postojećih zgrada usklađenost s današnjim zahtjevima

Report
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
STANJE POSTOJEĆIH ZGRADA U RH
USKLAĐENOST SA DANAŠNJIM
ZAHTJEVIMA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
IRENA KRIŽ ŠELENDIĆ dipl.ing.građ
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U GRADITELJSTVU,
STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
23.Listopada 2012. Zagreb
Registar izdanih certifikata
Ukupni broj unesenih certifikata: 3305
DO
29.9.2012.
Stambene zgrade: 1953
do
Nestambene zgrade: 1352
Nove zgrade: 2227
Stare zgrade:
1078
STAMBENE
STARE
NESTAMBENE
41
%
59%
NOVE
68%
32%
Registar izdanih certifikata
Stare zgrade:
360
1078
265
A+ 10 zgrada
A
25 zgrada
B 265 zgrada
C 360 zgrada
D 193 zgrada
E
121 zgrada
F
60 zgrada
G
44 zgrada
193
121
10 25
60
A+ A
B
C
D
E
F
44
G
Registar izdanih certifikata
Nove zgrade:
A+ 42 zgrada
A 216 zgrada
B 953 zgrada
C 944 zgrada
D
59 zgrada
E
8 zgrada
F
3 zgrada
G
2 zgrada
953 944
2227
216
42
59
A+ A
B
C
D
8
3
2
E
F
G
Energetski razred stambene
zgrade
<= 15 kWh/m2
<= 25 kWh/m2
<= 50 kWh/m2
<= 100 kWh/m2
<= 150 kWh/m2
<= 200 kWh/m2
<= 250 kWh/m2
> 250 kWh/m2
Q”h,nd,ref = specifična godišnja potrebna toplinska energija za
grijanje za
referentne klimatske podatke svedeno na jedinicu
Energetski razred nestambene
zgrade
<= 15 %
<= 25 %
<= 50 %
<= 100 %
<= 150 %
<= 200 %
<= 250 %
> 250 %
Qh,nd,rel = relativna godišnja potrebna toplinska energija za
grijanje
izražena u %
Zgradarstvo
ISGE - Informacijski sustav za gospodarenje energijom
• internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje
energije i vode
u zgradama javnog sektora
• 9934 zgrade
• 7 257 226 m2
Stambeni fond RH prema popisima stanovništva
Izvor HGK, DZS, obrada
autor
Godina
Broj stanova
Rast
1971.
1 188 743
1981.
1 381 434
16%
1991.
1 578 968
14%
2001.
1 877 126
19%
2011.
2 257 515
20%
Zastupljenost nastanjenih stanova prema godini
izgradnje u ukupnom sektoru postojećih zgrada
Godina izgradnje
Broj stambenih jedinica
Zastupljenost u ukupnom
sektoru postojećih zgrada
Prije 1919. godine
129.901
9,1%
1919. – 1945.
104.333
7,3%
1946. – 1960.
154.672
10,9%
1961. – 1970.
285.451
20,1%
1971. – 1980.
329.028
23,1%
1981. – 1990.
244.908
17,2%
1991. – 1995.
47.911
3,4%
1996. – 2001.
70.817
5,0%
nepoznato i nedovršeno
54.602
3,8%
Ukupno
1.421.623
100%
Zastupljenost nastanjenih stanova prema godini
izgradnje u ukupnom sektoru postojećih zgrada
broj nastanjenih stanova prema godini izgradnje
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Zgrade prema godini izgradnje i
energetskim svojstvima
 Sa stajališta energetske potrošnje – razdoblje izgradnje je izuzetno
važan parametar
 Zbog karakteristika gradnje i nedostatka propisa o toplinskoj zaštiti,
u razdoblju najveće stambene izgradnje od 1950. do 1980. godine,
izgrađen je niz stambenih i nestambenih zgrada s prosječnom
potrošnjom energije za grijanje od preko 200 kWh/m2
 Prosječne stare zgrade godišnje troše 200-300 kWh/m2 energije za
grijanje, standardno izolirane kuće ispod 100, suvremene
niskoenergetske kuće ispod 40, a pasivne i nulenergetske kuće
15 kWh/m2 i manje
 Energijom koju potrošimo u standardno izoliranoj kući danas
možemo zagrijati 3 do 4 niskoenergetske kuće ili 8 do 10 pasivnih
kuća
Zgrade prema godini izgradnje i
energetskim svojstvima
Specifična potrošnja energije u kWh
350
300
250
200
150
100
50
0
Energija za grijanje
Potrošna topla voda
El.energija za ventilaciju
El.energija u kućanstvu
Stambeni fond Republike Hrvatske
Udio nastanjenih stanova u odnosu
na godinu izgradnje
Prije 1919. godine
1919. – 1945.
1946. – 1960.
1961. – 1970.
1971. – 1980.
1981. – 1990.
1991. – 1995.
Nom. normativ
grijanja stanova
do 1950.
1951.-1970.
1971.-1980.
1981 –1987.
1988.-1994.
kWh/m2
250
230
210
200
180
Stambeni fond Republike Hrvatske
Udio nastanjenih stanova u odnosu
na godinu izgradnje
Prije 1919. godine
1919. – 1945.
1946. – 1960.
Preko 80% zgrada u Hrvatskoj:
- nema odgovarajuću toplinsku zaštitu
1961. – 1970.
- nema odgovarajući sustav grijanja i hlađenja
1971. – 1980.
1981. – 1990.
1991. – 1995.
Prije 1919.
godine
9,1%
1919. – 1945.
7,3%
1946. – 1960.
10,9%
1961. – 1970.
20,1%
1971. – 1980.
23,1%
1981. – 1990.
17,2%
1991. – 1995.
3,4%
1996. – 2001.
5,0%
nepoznato i
nedovršeno
3,8%
Nom. normativ
grijanja stanova
do 1950.
1951.-1970.
1971.-1980.
1981 –1987.
1988.-1994.
kWh/m2
250
230
210
200
180
Potrošnja energije u RH
Prema najnovijoj
energetskoj bilanci RH
za 2010., konačna
potrošnja energije u
sektoru zgrada porasla
je za........% u odnosu na
2009. godinu
Potrošnja energije u RH
 Zgrade su najveći pojedinačni potrošači energije te bitan
izvor emisije štetnih plinova (posebno CO2)
 2010. godine finalna potrošnja energije u zgradama
iznosila je 42,3 % ukupne energetske potrošnje RH
POLJOPRIVREDA
GRAĐEVINARSTVO
4%
2%
INDUSTRIJA
19%
STAMBENE I
NESTAMBENE
ZGRADE
42%
PROMET
33%
UDIO POTROŠNJE
FINALNE ENERGIJE
ZGRADARSTVU
U UKUPNOJ POTROŠNJI
FINALNE ENERGIJE RH
2010.
Potrošnja energije u
zgradarstvu
Energija se u zgradama koristi za :
 grijanje i pripremu tople vode 80 -90 %
ukupnih energetskih potreba zgrade
 rasvjetu i druge potrebe (npr. računala) 10 - 20
%
ukupne potrošnje energije

hlađenje zasad predstavlja manji dio ukupne
godišnje energetske potrošnje, ali očekuje se
stalan rast potrošnje energije u ovom sektoru
Potrošnja energije u
zgradarstvu

Zgrade građene prije 1990. godine imaju prosječnu
potrošnju toplinske energije za grijanje od
200 -250 kwh / m2

EU standard potrošnje do 70 kWh/m²
veliki neracionalni potrošači
Mogućnost velikih
energetskih ,
ekonomskih i
ekoloških ušteda.
Zgrade RH
• Ukupni broj stambenih jedinica U RH izgrađenih prije 1990.
godine, koje imaju veliki potencijal energetskih ušteda
iznosi
1, 58 milijuna kuna ili oko 110 000 000 m2
• Ukupna površina nestambenih jedinica izgrađenih prije 1990.
procjenjuje se oko 50 000 000 m2
• Sveukupno to iznosi oko 160 milijuna kvadratnih metara površine
zgrada, koje će trebati sanirati
• Uz pretpostavljeni prosječni faktor oblika zgrada od 0,65 proizlazi
da se radi o 364 milijuna kvadratnih metara oplošja zgrada koje
treba toplinski izolirati
• Prosječno govorimo o 24 milijuna kvadratnih metara prozora, te
340 milijuna kvadratnih metara toplinske izolacije, raspoređeno po
Potencijali uštede u RH
Ukoliko bi se kroz 20 godina, do 2030. sanirale sve zgrade građene prije
1990. godine, to bi ukupno značilo slijedeće gospodarske aktivnosti:
∑ POVRŠINA ZGRADA ZA REKONSTRUKCIJU:
160 000 000 m2
∑ POVRŠINA PROZORA KOJE BI TREBALO ZAMIJENITI: 24 000 000 m2
∑ POVRŠINA ZIDNE, STROPNE I PODNE TOPL. IZOLACIJE: 340 000 000 m2
VRIJEDNOST GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA UGRADNJU PROZORA
2.500 KN x 24 000 000 m2 = 60 000 000 000 kuna (60 milijardi kuna)
VRIJEDNOST GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA TOPLINSKU ZAŠTITU
200 KN X 340 000 000 m2 = 68 000 000 000 kuna (68 milijardi kuna)
Izvor : EIHP
Potencijali uštede u RH
VRIJEDNOST GRAĐEVINSKIH RADOVA UKUPNO:
128 milijardi kuna + prateći radovi
PROCJENA SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE U ZGRADAMA
100 - 150 kWh/m2 godišnje
16 TWh energetskih ušteda u 2030. godini ili 57,6 PJ
Nove obveze na zgradarstvo
Nove zgrade – “skoro 0 energetske”
• Od 2018. zgrade u kojima borave i koje posjeduju tijela javne vlasti
• Od 2020. ostale zgrade
Postojeće zgrade
Plan povećanja broja “skoro 0 energetskih zgrada” (pretvorba
postojećih):
• stroži uvjeti na energetsko svojstvo zgrade (troškovno
optimalna razina)
• uključuju se toplinske karakteristike (topl.kapacitet, izolacije,
pasivno grijanje, rashladni elementi, topl.mostovi)
• instalacije za grijanje i PTV
• instalacije klimatizacije
• ugrađena rasvjetna instalacija
• pasivni solarni sustavi i solarna zaštita
• klimatski uvjeti u zatvorenom prostoru
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
ENERGETSKA UČINKOVITOSTI
U ZGRADARSTVU :
ZAKONSKE OBAVEZE
EU strategije i planovi
2007. -2009. - dvogodišnji akcijski plan za stvaranje zajedničke
energetske politike EU
Na razini EU postavljeni su ciljevi poznati kao
3x20% do 2020. godine:
1) smanjenje emisija stakleničkih plinova za 20%
2) povećanje udjela OIE od 20% u neposrednoj potrošnji
energije
3) poboljšanje energetske učinkovitosti za 20%
Ciljevi EU: 3x20% do 2020.
EU strategije i planovi
Plan prema konkurentnom gospodarstvu sa niskim
sadržajem Co2 -90% do 2050.
Plan energetske efikasnosti 2011. / EEP 2011
 PUBLIC SECTOR: LEADING BY EXAMPLE
 Fokus na instrumentima za povećanje rekonstrukcije
zgrada
 Rekonstrukcija zgrada javne namjene po stopi od 3%
godišnje
Europske direktive energetske učinkovitosti
2010/31/EU
EPBD (Energy

Performance of
Buildings
Directive)

Direktiva
2010/31/EZ
Europskog
Parlamenta i
vijeća od
19.5.2010.
o energetskim
Svojstvima
zgrade





postavljanje općeg okvira za metodologiju za izračun
integralnog energetskog svojstva zgrada i jedinica zgrada
(stan)
primjena minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na
nove zgrade i jedinice zgrada
primjena minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo na:

postojeću zgradu, jedinicu zgrade i elemente zgrade koji
podliježu većim obnovama

elemente zgrada koji čine dio ovojnice zgrade i imaju
značajan upliv na energetsko svojstvo ovojnice zgrade
kada se ona obnavlja ili zamjenjuje

tehničke sustave zgrade kod ugradnje, zamjene ili
nadogradnje postojećeg
donošenje nacionalnih planova za povećanje broja zgrada
koje su „Gotovo 0-energetske“ (Gotovo 0 energetska zgrada =
zgrada s vrlo visokom energetskom učinkovitosti. Veliki udio
potrebne energije treba biti pokriven iz obnovljivih izvora
uključujući energiju proizvedenu na mjestu zgrade ili u blizini)
energetska certifikacija zgrada ili jedinica zgrada
redovita kontrola sustava grijanja i klimatizacije
uspostava neovisnog kontrolnog sustava za izdane
energetske certifikate i izvještaje o kontroli sustava za
grijanje i klimatizaciju
Europske direktive energetske učinkovitosti
ESD
2006/32/EZ
Direktiva o
energetskoj
učinkovitosti
i energetskim
uslugama
 UŠTEDE 9% U 9 god.
ErP
Direktiva
2009/125/EZ
o uspostavi
okvira za
postavljanje
zahtjeva za
ekološki dizajn
proizvoda
povezanih sa
energijom
Parametri eko dizajna za proizvode - određeni okolišni uvjeti se moraju identificirati
vezano na faze u životnom ciklusu proizvoda:
Izvor sirovina i uporaba
Izrada
Pakiranje, transport, distribucija
Ugradnja i održavanje
Uporaba
Kraj životnog ciklusa
 Definiranje obveznih mjera za javni sektor i energetske subjekte
 Redovito izvješćivanje o rezultatima uštede (trogodišnji nacionalni akcijski
planovi) 9% u 9 godina
 Osiguranje kvalitetnih neovisnih energetskih pregleda kod svih potrošača energije
 Osiguranje individualnog mjerenja potrošnje energije
 Uporabu fondova za energetsku učinkovitost
Za svaku fazu procjenjuju se okolišni aspekti
Predviđena uporaba materijala, energije i ostalih izvora kao što je svježa voda,
Emisije u zrak, vodu ili tlo,
Zagađenje kroz fizikalne učinke kao što je buka, vibracije, radijacija,
elektromagnetsko polje,
Očekivana produkcija otpadnog materijala,
Mogućnost ponovnog korištenja, recikliranja materijala i/ili energije
Europske direktive energetske učinkovitosti
2004/8/EC
KOGENERACIJA
Odnosi se na visokoučinkovitu kogeneraciju koja u kombiniranom procesu
proizvodnje topline i električne energije ostvaruje više od 5% ušteda, a kod
novih postrojenja preko 10% ušteda prema klasičnim tehnologijama
2009/28/EC
RES
Uspostavlja okvir za promociju energije iz obnovljivih izvora
Direktiva
2009/28/EZ
Europskog
Parlamenta i vijeća
od 23.4.2009.o
poticanju uporabe
energije iz
obnovljivih izvora
CPD
Regulation (EU)
No 305/2011
Postavlja obvezne nacionalne ciljeve za udio energije iz obnovljivih izvora
energije u ukupnoj konačnoj energiji i u udjelu obnovljivih izvora energije
kod transporta
Do 31.12.2014. u novim i postojećim zgradama koje se rekonstruiraju uvjet
za udio obnovljive energije
Od 01.01.2012. obnovljivi udio u ZJN
Bitni zahtjevi za građevinu, temeljni zahtjevi
Ušteda energije i toplinskka zaštita
Zakonodavstvo RH
EPBD, ESD i dr.
ZUKE (EPBD,ESD,ErP)
(NN 152/08, 55/12)
P o energetskim pregledima
građevina i energetskom
certificiranju zgrada
(NN 81/12)
P o uvjetima i mjerilima za
provođenje energetskih
pregleda građevina i
energetsko certifciranj
zgrada (NN 81/12)
Pravilnik o kontroli izvješća o
energetskim pregledima
građevina i energetskih
certifikata zgrada (NN 81/12)
Metodologija provođenja
energ.pregleda građevina
i zgrada
Nacionalni program
En.uč. i Nacionalni
akcijski plan
Uredba o načinu ugovaranja
energetske usluge, obvezama
pružatelja i naručitelja, sadržaj
ugovora, proračunsko praćenje
(NN 69/12)
Pravilnik o metodologiji za
praćenje , mjerenje i verifikaciju
ušteda energije u neposrednoj
potrošnji (NN 77/12)
Pravilnik o metodologiji za izračun i
određivanje okvirnog cilja ušteda
energije u neposrednoj potrošnji
(NN 40/10)
ZPUG (EPBD, CPD)
(NN 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12)
TP o racionalnoj uporabi energije i
topl. zaštiti u zgradama
(NN 110/08 i 89/09)
P o energetskom certificiranju
zgrada
(NN 36/10, 135/11)
P o UiM za osobe koje provode EP
i ECZ
(NN 113/08, 89/09)
Metodologija provođenja
energ.pregleda zgrada
(10.06.2009.)
TP o sustavima grijanja i hlađenja
zgrada
(NN 110/08)
TP o sustavima ventilacije,
djelomične klimatizacije i klim.zgrada
(NN 03/07)
TP za dimnjake u građevinama
NN (03/07)
TP za prozore i vrata
(NN 69/06)
Tehnički propisi
Osiguravaju ispunjavanje bitnih zahtjeva za zgradu!
Propisuju se zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i
drugi zahtjevi .
zgrada izgrađena i
održavana u skladu s
projektom
projekt zgrade u
skladu s propisom
zgrada ispunjava bitni zahtjev
uštede energije i topl.zaštite i
energetska svojstva
ZUKE
Gospodarenje energijom
Javni sektor je dužan upravljati neposrednom potrošnjom energije u zgradi
javnog sektora i javne rasvjete, na energetski učinkovit način:
 Imenuje pravnu ili fizičku osobu zaduženu za gospodarenje energijom
 Redovito prati i najmanje jednom mjesečno unosi podatke o potrošnji
energije i vode u zgradama u nacionalni informacijski sustav za
gospodarenje energijom (ISGE)
 Provodi energetske preglede i pribavlja energetski certifikat zgrade
 Donosi Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji
 Provodi mjere energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u
skladu s Programom
 U zgradi u kojoj je god. potrošnja energije i vode jednaka ili veća od
300.000 kn ugrađuje sustav daljinskog očitanja na svim mjestima
potrošnje
ZUKE
Gospodarenje energijom
Javni sektor je dužan upravljati neposrednom potrošnjom energije u zgradi
javnog sektora i javne rasvjete, na energetski učinkovit način:
 U zgradi u kojoj je godišnja potrošnja energije i vode jednaka ili veća od
300.000 kn ugrađuje sustav daljinskog očitanja na svim mjestima
potrošnje
 Održava i rekonstruira javnu rasvjetu da se smanji potrošnja energije i
svjetlosno onečišćenje
Javni sektor: državni proračun, JLP(R)samouprave , proračunski i izvanproračunski
korinici državnog proračuna, i proračuna JLP(R)samouprave
ZUKE
Energetski pregled građevine
Svrha :
 utvrđivanje isplativosti mogućnosti za smanjenje potrošnje
energije građevine
 izdavanje energetskog certifikata zgrade
 utvrđivanje ušteda nakon provedenih mjera energ.učinkovitosti
En.pregled uključuje:
 prikupljanje podataka
 mjerenja krajnje potrošnje energije građevine
 procjenu energ.učinkovitosti i isplativosti za mogućnosti za
uštede energije
 izvješćivanje o nalazima
ZUKE
Energetski pregled se obvezno provodi za:
1) građevinu koju veliki potrošač koristi za svoju djelatnost
2) javnu rasvjetu
3) zgrade javne namjene korisne neto površine veće od 500 m2
(od 09.07.2015. veće od 250 m2)
4) ostale zgrade koje se moraju certificirati
5) sustave grijanja u zgradama na tekuće, plinovito ili kruto gorivo ukupne
nazivne snage 20 kW i više
6) sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama s jedni ili više uređaja za
proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW i
veće
VELIKI POTROŠAČ = potrošač iz sektora industrije čija ukupna godišnja
neposredna potrošnja energije u građevinama koje koristi za
obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10 000 MWh
Pravilnik o energetskim pregledima građevina
i energetskom certificiranju zgrada
Energetski certifikat moraju imati:
1) zgrada javne namjene ili
2) dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna
cjelina koristi za javnu namjenu a ima ukupnu
korisnu površinu >500 m2 ( od 9. 07.2015. >250 m²)
3) zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja:
 se gradi
 prodaje
 iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup
Pravilnik o energetskim pregledima građevina
i energetskom certificiranju zgrada
Zgrade javne namjene :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i
fizičkih osoba
zgrade državnih upravnih tijela, tijela JLP(R)S
zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima
zgrade sudova, zatvora, vojarni
zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija
zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija
zgrade trgovina, restorana, hotela, putničkih agencija, marina,
drugih uslužnih i turističkih djelatnosti
zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade
pošta, telekomunikacijskih centara i sl.
Pravilnik o energetskim pregledima građevina
i energetskom certificiranju zgrada
Zgrade javne namjene :
9. Zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, jaslice
zgrade za više obrazovanje, istraživački laboratoriji i sl.
10. zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački,
studentski, radnički, dječji i drugi domovi namijenjeni privremenom ili
stalnom boravku
11. zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata
12. zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeji i sl.
13. zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno –
socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi
Pravilnik o energetskim pregledima građevina
i energetskom certificiranju zgrada
Vrste zgrada za koje se izdaje energetski certifikat :
A. stambene zgrade:
s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se
izrađuje 1 EC
sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi
umirovljenika, đački, studentski, radnički ,dječji domovi, zatvori, vojarne i
slično)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina
i energetskom certificiranju zgrada
B.1. nestambene zgrade:
 uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene
 školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove
bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i
rehabilitacijskoj svrsi
hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo
apartmani)
sportske građevine
zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima)
druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu
(npr.zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za
promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturnoumjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina
i energetskom certificiranju zgrada
B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi
ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.
Izuzeće od obveze energetskog certificiranja zgrade
 nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u
novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na
leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu <50 m2
 zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na 2 godine i
manje
 privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe
organizacije gradilišta
 radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske
zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati
otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene
zračne zavjese
 jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom
Izuzeće od obveze energetskog certificiranja zgrade
 postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se
prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u
slučaju prisilne prodaje ili ovrhe
 postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se
prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji
 zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim
hladnjača
Obaveza javnog izlaganja energetskog certifikata zgrade
 Zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se
kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu
korisne površine > 500 m2 ( od 9. 7.2015. >250 m²) moraju imati
energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom
posjetiteljima zgrade
 Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži
osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća
stranica koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih
svojstava zgrada kod postojećih zgrada/preporuku za korištenje
kod novih zgrada
 Za izradu i javno izlaganje energetskog certifikata odgovoran je
vlasnik zgrade
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i
energetskom certificiranju zgrada
Obveze javnog sektora
• Javni sektor mora provesti energetski pregled javne rasvjete koja je u
njegovoj nadležnosti u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu
Pravilnika.
Obveza izdavanja energetskog certifikata zgrada
• Nove zgrade prije uporabe/puštanja u pogon
• Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju,
iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup najkasnije danom pristupanja RH u
EU
• Zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se
koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene - javno izložen
certifikat:
korisne površine >1000 m2 do 31. prosinca 2012.
korisne površine >500 m2 do 31. prosinca 2013.
korisne površine >250 m2 do 31. prosinca 2015.
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i
energetskom certificiranju zgrada
Obaveze vlasnika i investitora javne namjene, dodatno:
• osigurati arhitektonski snimak postojećeg stanja zgrade koja
podliježe energetskom pregledu i certificiranju s
evidentiranom korisnom površinom grijanog ili hlađenog dijela
zgrade
Obaveze korisnika građevine / zgrade ili nekog njezinog dijela:
• omogućiti ovlaštenim osobama provođenje energetskog pregleda
građevine i/ili energetskog certificiranja zgrade i pristup u sve
dijelove građevine
Mehanizmi provedbe
Kazne
Investitor: 25.000 kn pravna osoba, 5.000 odgovorna osoba u pravnoj,
10.000 fizička osoba, vlasnik 10.000 kn
 ako NE ishode ECZ prije početka korištenja zgrade
Vlasnik građevine 20.000-100.000 kn , odgovorna osoba u pravnoj 5.000
kn, fizička osoba 10.000 kn
 ako NE provede energetski pregled građevine, sustava za grijanje i
klimatizaciju zgrade
NE osigura energ.certifikat kod prodaje, iznajmljivanja, davanja u
zakup
Javno NE izloži ECZ
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i
energetskom certificiranju zgrada
Veliki potrošač
 mora provesti energetski pregled u roku od 2 god. od dana stupanja
na snagu Pravilnika
 podnosi Ministarstvu prijavu za uvrštenje na listu velikih potrošača u
roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika
 ako krajnji kupac energije koji ima status velikog potrošača propusti u
roku ispuniti obvezu iz stavka 1. ovoga članka, a Ministarstvo utvrdi da
njegova ukupna godišnja neposredna potrošnja prelazi 10.000 MWh u
građevini koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti, Ministarstvo će ga
uvrstiti na listu velikih potrošača i podnijeti prijavu za vođenje
prekršajnog postupka
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i
energetskom certificiranju zgrada
 krajnji kupac energije koji na dan stupanja na snagu Pravilnika nema status
velikog potrošača, kad stekne taj status , dužan je podnijeti prijavu za
uvrštenje na listu u roku od 1 mj. od dana od protekle kalendarske godine u
kojoj je stekao taj status
 Ministarstvo dostavlja listu velikih potrošača Min.gospod. do kraja siječnja
svake godine
ZUKE
Kazne
Odgovorna osoba javnog sektora: 10.000-50.000 kn
•JS ne obavlja poslove gospodarenja energijom
•Veliki potrošač: 10.000-150.000 kn
•Ne dostavi program, godišnji plan, izvješće o provedbi programa,
•Ne obavlja poslove prema zakonu (gosdpodarenje energijom)
Opskrbljivač energijom: 10.000-150.000 kn (odgovorna osoba: 2.000-15.000kn)
•Ne osigura krajnjim kupcima za svaki dio građevine (samostalnu uporabnu
cjelinu) uređaj za mjerenje potrošnje energije i vode koji daje točne podatke o
potrošnji energije i točno vrijeme korištenja
•Kod ugradnje uređaja za mjerenje u novim građevinama ili zamjene postojećih
uređaja za mjerenje potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora na
svim mjernim mjestima ne ugradi mjerila s mogućnošću daljinskog očitanja
•Krajnjem kupcu ne daje u računu ili njegovom prilogu u ugovoru ili
odgovarajućem dokumentu na jasan način informacije o stvarnoj potrošnji
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom
certificiranju zgrada
Primjena 90 dana od objave Metodoloogije za provođenje energetskih
pregleda građevina (+ Algoritam)
Provedbeni koraci energetskog pregleda
Priprema energetskog pregleda
Snimak postojećeg stanja
Identificiranje energetskih troškovnih cjelina
Provođenje kontrolnih mjerenja
Analiza tehničkih i energetskih svojstava građevine i analiza tehničkih sustava
građevini
Analiza potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode
Analiza i prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti građevine
Energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera
Sadržaj završnog izvješća o energetkom pregledu
Prilozi:
Predložak izvješća o energetskom pregledu građevine
Upitnici
Zaključak
Hrvatska kao članica EU- ciljevi EU - ciljevi Hrvatske
Energetska učinkovitost - Srce strategije Europe za 2020. za
pametni, održivi rast i učinkovito gospodarstvo
Ulaganje u energetsku učinkovitost zgrada :
 Pridonosi smanjenju energetskih potreba i energ. neovisnosti
 Pridonosi čistijem okolišu
 Povećava kvalitetu zgrade, trajnost i standard boravka
 Pokreće građevinsku industriju
 Pridonosi povećanju zaposlenosti i revitalizaciji gospodarstva
Kontinuirane aktivnosti
HVALA NA POZORNOSTI !

similar documents