predstavitev

Report
MOJE TELO
E- gradivo mi pomaga, da vem, kje imam kaj
in kako se imenujejo deli mojega telesa.
UVOD
Motivacija: ogled 1.
dela predstavitvene
animacije
Razgovor:
Kdo je Kaj? Kje živi?
Kaj raziskuje?
OBLIKA: frontalna
PRSTI
Reševanje prve naloge
“imena prstov postavi
na pravo mesto”
OBLIKA: individualna
Poslušanje pesmice “igramo se,
igramo…”
Pripevanje in trkanje s prsti
OBLIKA: frontalna
TO SEM JAZ
Ponovitev že znane
deklamacije:
“Majhno imam glavo, usta in obraz,
glejte to sem jaz.
Zadaj imam hrbet, v prsih pa srce,
zgoraj imam roke, spodaj pa noge.”
OBLIKA: frontalna
Reševanje naloge “ sestavi
svoje telo”
OBLIKA: individualna
DELI TELESA
Reševanje naloge
“imena delov telesa
postavi na pravo
mesto”
(lažja in težja varianta)
OBLIKA: individualna
LEVA - DESNA
Dodatna naloga:
sestaviti sestavljanko
Igra “spomin “ poiskati
ustrezen par rok ali nog
RENTGENSKA SLIKA
OBLIKA: individualna
OBLIKA: individualna

similar documents