DUM stáhnout

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Rodina
6. a 8. ročník
Monika Čapková, 6.10.2012, 6.,8. ročník, občanská výchova, čtení s porozuměním,
práce s textem
Rodina
Je to skupina osob navzájem spjatých
pokrevními svazky, manželstvím nebo
adopcí, jejíž dospělí členové jsou
odpovědní za výchovu dětí.
Rodina
základní
otec
matka
děti
rozšířená
otec
matka
děti
babička
dědeček
teta
strýc
bratranec
sestřenice
neúplná
jeden rodič
děti
Členové rodiny
matka
otec
dítě
bratr
sestra
dědeček
babička
strýc
teta
bratranec
sestřenice
Funkce rodiny
1. Reprodukční – zachování lidského druhu
2. Sociálně ekonomická – členové se zapojují
do výrobní i nevýrobní sféry, vkon určitého
povolání, finanční zabezpečení rodiny
3. Výchovná – učí dítě přizpůsobovat se životu,
osvojovat si základní návyky a způsoby
chování běžné ve společnosti
4. Ochranná – zajišťuje životní potřeby dětí a
všech členů rodiny
5. Rekreační, relaxační, „zábavná“ – rodina by
také měla pamatovat na rekreaci, relaxaci a
zábavu
6. Emocionální – vytvoření potřebného citového
zázemí, pocitu lásky, bezpečí a jistoty
Rodokmen rodiny
Rodokmen uvádí předky výchozí osoby.
Příklad rodokmenu
Úkoly
1. Přiřaďte správně, kdo tvoří rodinu:
základní
rozšířenou
matka
otec
jeden rodič
matka
otec
teta
děti
babička
sestřenice bratranec
neúplnou
děti
dědeček
strýc děti
kontrola
2. Doplňte text.
kontrola
Kdo to je?
Moje sestra má manžela. To je můj _____________ .
Spolu mají dceru, to je moje ______________ a
syna, to je můj ____________ . Babička je mojí
maminky ____________, ale babičky mám dvě, ta
druhá je maminka mého _____________. Můj otec
má manželku. To je moje _____________ .
švagr
maminka
matka
synovec
otce
neteř
3. Rozluštěte slovo a dokončete větu.
BHJVVVFRTÝÝÝEWQCCCASDHHHŽÁČOOOXMNVVVUIONNNZWSÁÁÁSDF
Nejdůležitější funkcí rodiny je funkce_________________.
konrola
VÝCHOVNÁ
4. Doplňte rodokmen.
prarodiče
rodiče
děti
děda
bába
otec
syn
dcera
matka
bába
děda
kontrola
Zdroje:
Rodina - http://www.squiglysplayhouse.com/Holidays/FamilyDay/FamilyDayColouringPictures/Family.gif
Rozšířená rodina s kočárkem - http://files.njzsskolni.webnode.cz/system_preview_detail_20000008756308572ad/rodina.jpg
Členové rodiny - http://www.medimanage.com/Images/family.jpg
Rodina s miminem - http://lilteacher72.bravehost.com/myPictures/family.jpg
Rodokmen - http://photo.safarikovi.org/photos/img00011.jpg
Texty:
http://www.rodinadnes.cz/2011/11/funkce-rodiny.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
http://obcanska-nauka.studentske.eu/2009/03/funkce-rodiny.html
http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/Rodina.pdf

similar documents