JIZNI_EVROPA_G3

Report
Jižní Evropa
Poloha a rozloha
• Itálie, Malta, Portugalsko, Řecko, San Marino,
Španělsko, Vatikán, Monako a Andorra
• Jižní Evropa je nejjižnější část evropského
kontinentu
• většina států v jižní Evropě sousedí se Středozemním
mořem, výjimkou je Portugalsko a ministáty San
Marino a Vatikán
• některé státy leží na poloostrovech a ostrovech
Státy
• Španělsko: 505.992
km2
• Portugalsko: 91.982
km2
• Itálie: 301.318 km2
• Řecko: 131.957 km2
• Malta: 316 km2
• Vatikán: 0,44 km2
• Monako: 2 km2
• Andorra: 468 km2
• San Marino: 61 km2
Španělsko: Madrid
Portugalsko: Lisabon
Itálie: Řím
Řecko: Athény
Malta: Valleta
Vatikán: Vatikán
Monako: Monako
Andorra: Andorra la
Vella
• San Marino: San
Marino
•
•
•
•
•
•
•
•
Přírodní podmínky
•
•
•
•
•
nachází se zde krajní body: ZZ-mys Roca
JJ-mys Marroqui
je to oblast vulkanismu → především Itálie
pohoří- Pyreneje
mírný podnebný pás, oceánské podnebí
na JV subtropické klima
listnaté lesy, jehličnaté lesy, stepi
Živočišstvo
-od západu J.E . se nachází buvoli,mufloni, zajíci, vlci a šakali
Rostlinstvo
-mezi hlavní rostliny patří hlavně ovoce-olivy, fíky, víno, vavřín,
levandule
-také palmy, korkový dub, pinie
Klima
-roční úhrn srážek je cca 500 mm
- srážky také ovlivňuje Golfský proud
-nejvíce srážek je na západě Evropy
Obyvatelstvo
• velmi lidnatá je Itálie - 57,4 milionu, Španělsko má 39,3 mil.,
Řecko 10,5 mil. A Portugalsko 9,9 mil. obyvatel
• vysoká je průměrná hustota zalidnění Itálie - 190 obyv./km2
• Portugalsko má 108 obyv./km2, Řecko a Španělsko 77 obyv./km2
• Španělsko, Itálie, Malta, Portugalsko-katolické země
• Řecko-pravoslavná církev
• v Portugalsku žije téměř 10% negramotných obyvatel
• v jižní Evropě převažují jazyky románské: francouzština,
španělština, italština a portugalština
• také se tam mluví jazyky slovanskými: chorvatština.
• ve všech zemích platí od roku 2002 jednotná evropská měna
euro
Vývoj a současná situace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
v historii je patrné, že největším vývojem prošly země patřící k antické kultuře
tj. Řecko a Itálie (Řím)
stály na počátcích evropské civilizace
historický náskok trval až do 15. století (pád Byzancké říše)
od té doby se tento region stával zaostalejším a opožděnějším za západní a
střední Evropou
v té době bylo Španělsko spolu s Portugalskem vekou námořní a kolonizační
velmocí
na konci 19. století tak Středomoří patřilo k periferním oblastem Evropy
podstatný vliv na hospodářský vzestup států regionu mělo jejich zapojování do
západoevropské ekonomické integrace
znatelné je to u Itálie (vstup již r. 1957), která se dnes řadí mezi sedm
největších ekonomik světa (tzv. G7)
přes rozdíly mezi severem a jihem státu patří v HDP/obyv. mezi přední státy
Evropy (téměř 19.900 USD)
její celkový objem HDP je srovnatelný s Velkou Británií (5. - 6. místo na světě)
vzestup je zřetelný také u Španělska a Portugalska (vstup r. 1986) i Řecka (1981)
státy Pyrenejského poloostrova i Řecko patří sice mezi hospodářsky méně
rozvinuté země EU (HDP/obyv. je u Španělska 14.500 USD, Portugalska 12.700
USD a Řecka 11.700 USD), ale jejich hospodářství se v posledních letech
vyznačuje značnou dynamikou
přispívají k tomu výraznou měrou i finance z různých fondů na podporu ze strany
EU
Hospodářství a průmysl
-mezi hlavní produkované zemědělské plodiny patří hlavně
pšenice,ječmen,vinná réva, olivovník, citrusy nebo tabák
-mezi hlavní chované živočichy patří: ovce, prasata, kozy
-je zde také dobrý rybolov
-hlavně na jihu a jihovýchodě Balkánského poloostrova jsou lidé
zaměstnáni v zemědělství
-známý je také automobilový průmysl
-v jižní Evropě převažuje hlavně strojírenský, elektronický, chemický a
potravinářský průmysl
-je zde také až na Itálii větší dovoz než vývoz
-největší průmyslové centrum je: Řím, Madrid, Milán
-státy jižní Evropy jsou převážně chudší země
-cestovní ruch v jižní Evropě je ve většině zemí největším zdrojem
financí
-ve Španělsku je letiště světového významu Madrid nebo Barcelona a
Itálie, Řím
-letiště kontinentálního významu: Istanbul, Athény
-silniční doprava je asi nejvíce rozvinutá v Itálii a u pobřeží Španělska
• Poloha a rozloha-Magdaléna Šímová
• Obyvatelstvo a vývoj-Štěpánka
Cvrkalová
• Hospodářství a průmysl-Jana
Wawraczová
• Přírodní podmínky-Terezie Nováčková
• Prezentace-Magdaléna Šímová
KONEC
Zdroje: Školní atlas světa, Encyklopedie Země, internet

similar documents