Naravni rezervat Zelenci

Report
Naravni rezervat Zelenci
Matej Razingar
Janez Korošec
Vid Kokalj
David Orehar
Ravnik Gregor
Maj Potočnik Zavrl
Splošne značilnosti Zelencev
•
•
•
•
So talni izvir Save Dolinke.
Ležijo v občini Kranjska Gora.
Svoje ime so dobili po izraziti zeleni barvi jezera.
So naravni rezervat in dom mnogim ogroženim
živalskim in rastlinskim vrstam.
• Jezerska kreda, ki je na dnu, neprestano prepušča
talno vodo v obliki ”vulkančkov”.
• Jezerska voda ima stalno temperaturo 5-6°C.
RAZGLEDNI STOLP
• Voda iz jezera preide v strugo, ki se na vzhodu
razlije v plitko močvirje Blata. Rečna struga
Save Dolinke nastane pri kraju Podkoren, ob
pobočju gore Vitranc.
Nastanek Zelencev
• Geologi so v okolici našli veliko jezerskih
usedlin, kar dokazuje, da so Zelenci ostanek
nekdaj obsežnejšega Korenskega jezera.
• Jezero je nastalo po umiku planiškega
ledenika, od katerega korenski vršaj je zajezil
ledeniški odtok.
• Skozi ta naravni jez je postopoma prodrla
Sava, gladina jezera se je znižala, dokler niso
ostali le še Zelenci in okoliška močvirja.
NARAVNI REZERVAT
Naravni rezervat
• Za naravni rezervat so bili razglašeni leta 1992.
• Pomembni so za preučevanje dogajanj v
geološki preteklosti.
• Površina rezervata je 14ha.
• Ob urejenih poteh so postavljene
pojasnjevalne table ter razgledni most s
stolpom.
Rastlinstvo
• V okolici izvira uspevajo rastline, ki
potrebujejo veliko vlage: šaš, jelša in vrba,
med njimi pa najdemo cvetje:
- močvirski ušivec
- navadni mrzličnik
- ozkolistni munec
- močvirska triroglja
- vodna zlatica
Šaš je ena izmed raslin, ki potrebuje veliko vlage
Močvirski ušivec
Močvirska triroglja
Navadni mrzličnik
Vodna zlatica
Ozkolistni munec
Živalstvo
• Poleg potočne postvrvi, ki živi v jezercih in se
hrani z ličinkami enodnevnic in vrbnic se na tem
območju nahaja nekaj ogroženih živalskih vrst, ki
so na rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst
Slovenije:
- škrlatec(ptica)
- brkati netopir
- živorodna kuščarica
- navadni gad
- martinček
- vodomec
Brkati netopir
Škrlatec
Martinček
VODOMEC
NAVADNI GAD
Viri
• http://www.slovenia.info/?naravne_znamenit
osti_jame=121&lng=1
• http://sl.wikipedia.org/wiki/Zelenci

similar documents