Kineziológia 1

Report
 mediálna
(spredu, dozadu
stredom tela)
 ostatné
– idúce súbežne –
sagitálne roviny
 roviny
kolmé na tieto roviny –
orientované vodorovne transvensálne
 čelová, frontálna
rovina –
rovnobežne s rovinou čela
hlavový – cranialis
horný – superior
predný – anterior
brušný – ventralis
prístredný - medialis
chvostový – caudalis
dolný – inferior
zadný – posterior
chrbtový – dorsalis
bočný - lateralis
bližší k trupu –
proximalis
vzdialenejší od trupu –
distalis
vnútorný – ulnaris
vnútorný - tibialis
vonkajší – radialis
vonkajší - fibularis
predpaženie – flexia
zapaženie – extenzia
upaženie – abdukcia
pripaženie – addukcia
otočenie dnu intarotácia
otočenie von extrarotácia

similar documents