BE*NÉ ÚRAZY V DOMÁCNOSTI

Report
vypracovala: Veronika Beregházyová
Dana Regecová

















Čo je to 5T?
Ako privolať rýchlu zdravotnú pomoc (RZP)?
Na aké čísla máme volať?
odrenina
rezná rana
tržná rana
typy krvácania
poleptanie
krvácanie z nosa
popálenina
cudzie teleso v uchu
cudzie teleso v oku
cudzie teleso v nose
bodnutie hmyzom
omrzliny
Záver
Použité zdroje
 5T
sú protišokové opatrenia, ktoré všetky
začínajú na písmeno T
 ticho – nekričať na postihnutú osobu
 teplo – prikryť postihnutého
 tekutiny – nedávať mu nič piť, len ovlažiť
pery
 tíšenie bolesti – upokojovať ho, rozprávať sa
s ním, aby zabudol na bolesť
 transport – zabezpečiť prevoz do nemocnice
 meno
a priezvisko, číslo telefónu
 miesto nehody a orientačné body
 druh nehody
 počet, pohlavie a vek poranených
 zvláštne údaje napr. tehotná žena
NIKDY NESKLADÁME AKO PRVÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 – rýchla zdravotná pomoc
154 – záchranný systém Slovakia
112 – združuje všetky záchranárske jednotky
 príčiny:
spadnutie a trenie po podložke
 príznaky: odretie vrchnej časti pokožky
 5T, použiť rukavice
 postriekať dezinfekčným prostriedkom, pri
väčšej odrenine len okolie rany
 ak je poškodené malé miesto použiť
rýchloobväz, ak je väčšie použiť sterilnú
gázu a obviazať obväzom
 príčiny:
neopatrná práca s ostrými
predmetmi
 príznaky: krv vyteká z rany
 5T, použiť rukavice
 zatlačiť priamo prstami do rany
 použiť tlakový obväz (môžeme použiť obväz
v rolke a obviazať ešte jedným obväzom)
 ak obväz presakuje, NEODVIAŽEME ho, ale
pridáme nový
 príčiny:
sú spôsobené napr. pazúrmi zvierat,
ostnatým drôtom
 príznaky: nepravidelné okraje poranenia
 5T, použiť rukavice
 okolie rany dezinfikovať
 stlačiť okraje rany spolu k sebe
 prekryť sterilnou gázou
 obviazať obväzom
 odviesť k lekárovi
 ak
krv strieka a je svetločervená, tak ide o
tepnové krvácanie
 ak krv vyteká a je tmavočervená, ide o žilové
krvácanie
 ak vyteká len jemne, tak je to krvácanie z
vlásočnice
 príčiny:
kontakt kože s chemikáliou
 príznaky: pálenie, bolesť, zmena farby
poraneného miesta
 5T, použiť rukavice
 ak nevieme o akú chemickú látku ide, dať na
20 minút pod prúd tečúcej vody, NESTIERAŤ
 pri KYSELINE: 3% roztok sódy bikarbóny a
vody alebo mydlová voda
 pri ZÁSADE: citrónová alebo octová voda
 príčiny:
úder do nosa, vysoký tlak, u detí
niekedy bez viditeľnej príčiny
 príznaky: z nosa vyteká krv
 5T, použiť rukavice
 hlavu predkloniť, na krk môžeme priložiť
studený obklad
 stlačiť mäkké časti nosa (krídelka nosa)
 do 10 - 15 minút by sa malo krvácanie
zastaviť, ak sa nezastaví, ísť k lekárovi
 príčiny:
kontakt kože s teplým povrchom,
kvapalinou
 príznaky: sčervenaná pokožka, pľuzgiere,
zuhoľnatenie kože
 5T, použiť rukavice
 dať pod prúd studenej vody na 15-20 minút
 previazať obväzom, pri silnom popálení
vyhľadať lekára

1.
2.
3.
4.
Popáleniny sa delia na 4 stupne:
sčervenaná pokožka
sčervenaná pokožka, pľuzgiere
sčervenaná pokožka, pľuzgiere, väčší rozsah
popáleniny
zuhoľnatenie pokožky (človek už necíti
bolesť, pretože má spálene cievy aj nervy)
 príčiny:
deti si do ucha strkajú rôzne veci
 príznaky: bolesť v uchu, vibrácie, šum
 hmyz z ucha vyplaviť vodou
 nepokúšať sa vybrať predmet sami, mohli by
sme ho zatlačiť ešte hlbšie
 vyhľadať lekára
 príčiny:
padá omietka, fúka vietor
 príznaky: bolesť, sčervenané oko, pálenie
 5T, použiť rukavice
 roztiahnuť od seba očné viečka
 cudzie teleso vypláchnuť vodou
 vymývať od vnútorného kútika k vonkajšiemu
 ak tam nečistota ostane, vyhľadať lekára
 príčiny:
deti si často strkajú do nosa rôzne
malé predmety
 príznaky: ťažkosti s dýchaním, opuch sliznice
 5T, použiť rukavice
 skúsiť vyfúknuť pri zatlačení druhej dierky
 dýchať ústami
 vyhľadať lekára
 príčiny:
prudké pohyby v blízkosti hmyzu
 príznaky: bolesť, opuch, alergická reakcia,
pri bodnutí včelou, môže ostať v rane žihadlo
 5T, použiť rukavice
 miesto bodnutia ochladzujeme (napr.
priložíme ľad)
 pri alergii, alebo pri bodnutí v ústnej dutine,
ihneď vyhľadáme lekára
príčiny: dlhý čas na chladnom mieste
 príznaky: zmena farby kože, menšia citlivosť
 5T, použiť rukavice
 omrzlinu vložiť do vlažnej vody
 ak je poškodenie rozsiahle, alebo vyšší stupeň
omrzlín, vyhľadať lekára
STUPNE OMRZLÍN
1. keď vojdeme dnu, cítime ,,mravčenie“ na
omrzline
2. sčervenaná pokožka
3. napuchnuté miesto omrzliny
4. scvrknuté miesto omrzliny

Touto prezentáciou sme chceli žiakom
priblížiť, čo všetko sa môže bežne stať v
domácnostiach a poskytnúť najdôležitejšie
informácie o prvej pomoci pri úrazoch, s
ktorými sa môžu v domácnostiach stretnúť.
Ďakujem za
pozornosť :)
 MUDr.
Ďurechová, CSc:, PRVÁ POMOC do
vrecka, PERFEKT a.s., Bratislava 2007, 2.
vydanie, ISBN 978 – 80 – 8446 – 364 - 9
 www.pekarikova.szm.com
 www.prednadrazie.sk

similar documents