Jepice

Report
JEPICE (EPHEMEROPTERA)
CHARAKTERISTIKA:
křídla v klidu skládají kolmo nad tělo
 na zadečku 3 dlouhé štěty
 nymfa žije v proudící vodě, dýchá tracheálními
žábrami na zadečku
 subimago – létající nedospělé stádium
 dospělci žijí jen několik hodin, případně dnů,
nepřijímají potravu, spáří se, nakladou vajíčka a
uhynou

LARVA JEPICE OBECNÉ
IMAGO JEPICE OBECNÉ

similar documents