Pravopis velkých písmen

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Pravopis velkých písmen
Název projektu
CHCEME BÝT LEPŠÍ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
Číslo a název klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení DUM
VY_32_INOVACE_01_A_05_CJL
Název školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
Autor
Mgr. Markéta Hadáčková
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický okruh
Grafická stránka jazyka
Téma
Pravopis velkých písmen
Ročník
1. ročník
Datum tvorby
22. 12. 2012
Anotace
Cílem prezentace je fixace uvedeného pravopisného
jevu.
Metodický pokyn
Výklad učitele, samostatná práce, kontrola – viz. dále
Metodický pokyn:
1. část prezentace (5. - 15. snímek) je výkladová
2.
•
•
•
část prezentace je zaměřena na opakování probíraných jevů:
žáci si opisují větné celky z tabule, a to pravopisně správně
učitel vyzve žáky ke kontrole – odhalení chyb
žáci opravují konkrétní chyby na tabuli (funkce pera v Office
2010) a odůvodňují správný pravopis
• kontrola správného řešení pomocí mezerníku – přílet
opraveného větného celku
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti
výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN
VELKÉ PÍSMENO PÍŠEME:
A) ve jménech a názvech z oblasti náboženské:






Bůh
Hospodin
Pán Bůh
Syn Boží
Nejsvětější Trojice
Anděl Páně
ježíšek (dárek pod stromeček)
 v některých případech záleží na míře náboženské
úcty

B) v osobních a přivlastňovacích zájmenech – v
dopisech

Zdravím Tě a přeji Ti k Tvým padesátým
narozeninám mnoho štěstí.
C) v titulech historické povahy

Svatý otec, Jeho Excelence, Mistr Jan Hus…
D) ve jménech křestních a příjmeních

Kryštof Klíma, Jarmila Máchová
E) ve jménech zvířat

kráva Jitka, pes Míša, kocour Mikeš
F) v názvech měst

Karlovy Vary, Ústí nad Labem
G) v názvech městských čtvrtí
Malá Strana, Nové Město, Zahradní Město…
H) v zeměpisných názvech
obecné názvy: Orlické hory, Černé moře, Atlantský
oceán
jedinečné názvy: Králický Sněžník, Vysoké Tatry
Jižní Amerika
jižní Čechy
CH) v názvech ulic, náměstí, veřejných
prostranství…

Národní třída, ulice Bratří Mrštíků, ulice Pod
Stadionem, ulice Pod Farou, náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad, most Legií

náměstí Míru (název náměstí)

Náměstí Míru (název stanice metra)
I) ve jménech národních, kmenových a
obyvatelských

Čech, Moravan, Moravský Slovák, Pražan, Táborští

černoch, běloch, rudoch

Žid (příslušník národa)

žid (příslušník náboženského vyznání)
J) v názvech staveb a jejich význačných částech

Loreta, Pražský hrad (Hrad), Vladislavský sál,
Betlémská kaple (kaple Betlémská), chrám sv.
Jakuba (svatojakubský chrám, Svatý Jakub)
K) v názvech mezinárodních organizací

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů
L) v názvech států

Spolková republika Německo, Spojené státy
americké, Unie, Spojené království Velké Británie a
Severního Irska
M) v názvech organizací

Český červený kříž, Občanská demokratická strana,
Český klub turistů

katolická církev, odbory (neoficiální označení)

Karlova univerzita (Univerzita Karlova),
Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v
Plzni, Základní škola v Sepekově

žáci ze základních škol

Česká spořitelna, Český rozhlas, Kulturní dům
Ládví, Památník národního písemnictví, Fakultní
nemocnice Bulovka
N) v názvech dokumentů, jedinečných výtvorů lidské
činnosti

Dekret kutnohorský (Kutnohorský dekret), Listina
základních práv a svobod, Má vlast, Písmo svaté,
Osudová, Poslední večeře
O) v názvech výrobků
automobil Škoda Octavia, sýr Hermelín
koupil si škodovku, chlebíčky s hermelínem
P) v názvech významných událostí, dnů a svátků

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Měsíc
knihy, Zahrada Čech (výstava), Dvacátý (20.)
mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

První máj, Nový rok, Štědrý den, Velikonoce, Dušičky

Text pohlednice: Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok přeje ….
PŘEPIŠ BEZ CHYBY:

Mnoho Pražských ulic je pojmenováno po
bývalých usedlostech, např. Na šafránce, Na
Švihance, na Smetance nebo Na Cibulce.

Mnoho pražských ulic je pojmenováno po
bývalých usedlostech, např. Na Šafránce, Na
Švihance, Na Smetance nebo Na Cibulce.

Ze všech končin Prahy, ze Starého a Nového
města, z hlučného Smíchova, vznešených
Vinohrad i z ponurého Karlína, z Kobylis, Radlic,
Stodůlek i Nových butovic se sjíždějí autobusy a
tramvaje, ve kterých jsou namačkáni lidé,
všichni mají jeden cíl: hřiště u hostince Na vinici.

Ze všech končin Prahy, ze Starého a Nového
Města, z hlučného Smíchova, vznešených
Vinohrad i z ponurého Karlína, z Kobylis, Radlic,
Stodůlek i Nových Butovic se sjíždějí autobusy a
tramvaje, ve kterých jsou namačkáni lidé,
všichni mají jeden cíl: hřiště u hostince Na
Vinici.

Znáte ten kout mezi Úpou a Metují, mezi
Babiččiným Údolím a mírnou Kotlinou
Jiráskova Hronova?

Znáte ten kout mezi Úpou a Metují, mezi
Babiččiným údolím a mírnou kotlinou Jiráskova
Hronova?

Pan Brouček nejprve tvrdil, že je Němec a
Katolík, a hned nato prohlásil, že je Čech a
Husita.

Pan Brouček nejprve tvrdil, že je Němec a
katolík, a hned nato prohlásil, že je Čech a
husita.

Na nový rok o slepičí krok, na Tři Krále o skok
dále, na Hromnice o hodinu více.

Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok
dále, na Hromnice o hodinu více.
POUŽITÁ LITERATURA:

BARONE, Hana a kol. Cvičebnice českého
jazyka aneb Co byste měli znát ze základní
školy. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 978-807358-084-1.

KOLEKTIV AUTORŮ ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ
AV ČR. Pravidla českého pravopisu. Praha:
Fortuna, 2004, ISBN 80-7168-679-4.

similar documents