kviz menadžment u bankarstvu

Report
1
6
11
16
2
7
12
17
3
8
13
18
4
9
14
19
5
10
15
20
DIREKTNO
INDIREKTNO
NE UTIČE
REALNO
ODREĐIVANJEM
CILJEVA
USPOSTAVLJANJEM
RUTNISKIH OPERACIJA
USPOSTAVLJANJEM
PROGRAMA OBUKE
ODREDJIVANJEM
STRATEGIJA
DA OBLIKUJE POSEBNU
POSLOVNU PONUDU
BANKARSKIH PONUDA I
PREDSTAVI JE POTENCIJALNIM
DA FINANSIRA
MARKETING
DA NAĐE NAJBOLJU
POSLOVNU STRATEGIJU
I UPOTREBI JE
DA EVALUIRA
POSLOVANJE
KORISNICIMA
AKO OBEZBEĐUJE
VREDNOST FIZIČKIM
LICIMA
IAKO OBEZBEĐUJE
SATISFAKCIJU
PRAVNIM LICIMA
AKO OBEZBEĐUJE
VREDNOST I
SATISFAKCIJU FIZIČKIM I
PRAVNIM LICIMA
AKO JE EVALUIRANA
PRE PREZENTOVANJA
PLANIRANJE
ORGANIZOVANJE
RUKOVOĐENJE
KONTROLA, REVIZIJA
PLANIRANJE
VOĐENJE
ORGANIZACIJA
EVALUACIJA
KONTROLISANJE
ORGANIZOVANJE
RUKOVOĐENJE
PLANIRANJE
KONTROLISANJE
EVALUACIJA
KONTROLA
RAČUNOVODSTVO
ORGANIZOVANJE
PLANIRANJE ,VOĐENJE
KRUŽNA PUTANJA OD
VRHA KA DNU STRUKTURE
PREDUZEĆA
ISPREKIDANA LINIJA OD
DNA DO VRHA
ORGANIZACIONE
STRUKTURE
NEPREKIDNA LINIJA OD
DNA KA VRHU
ORGANIZACIONE
STRUKTURE
NEPREKIDNA LINIJA OD
VRHA KA DNU
ORGANIZACIONE
STRUKTURE
SAMO NEFORMALNO
SAVETOVANJE
OD NEFORMALNOG
SAVETOVANJA DO
PRESTANKA RADNOG
ODNOSA
MOMENTALNI PRESTANAK
RADNOG ODNOSA
NE PREDUZIMAJU
SE AKCIJE
VOĐENJE
KONTROLISANJE
UPRAVLJANJE
MENADŽER
DA SE PROIZVODI
KREIRAJU PO ŽELJAMA
MENADŽERA
DA SE ONEMOGUĆI
PONOVNA
PRODAJA
DA POSLOVNA BANKA
OBEZBEDI PRAVE
PROIZVODE ZA PRAVI TIP
POTROŠAČA
DA POSTOJI
KONSTANTO
POGORŠANJE
KREIRANJE
PROBLEMA
USMERAVANJE
PROIZVODNJE
ODRŽAVANJE
PROFESIONALNE
INTERAKCIJE
STVARANJE JASNE
VIZIJE O
PROBLEMIMA
SOMETSET MOM
BALAŠEVIĆ
POL GETI
OGDEN NEŠ
LIČNOST KOJA SPROVODI
TEHNOLOGIJU UPRAVLAJNJA
MATERIJALNIM, ENERGETSKIM I
INFORMACIONIM RESURSIMA
OSOBA KOJA NE
KORISTI REČI I
POSREDUJE
IZMEĐU LJUDI
DIREKTOR
OSOBA KOJA NE
RADI SA DRUGIM
LJUDIMA
KADA IM POVEĆA
PLATU
NE DOBIJA POŠTOVANJE
SVOJIH ZAPOSLENIH
KADA ISPRAVLJA
NJIHOVE GREŠKE
KADA JE DOBAR U
OBAVLJANJU VEĆINE
NJIHOVIH POSLOVA
POTPUNO
NERAZUMEVANJE
DODAĐAJA
SAVREMENU
TEHNOLOGIJU
DA NE POSTOJI
DEJSTVO UTICAJA
OKRUŽENJA
POJAVA
KONFLIKTNIH
SITUACIJA
PRONALAŽENJE
NAJBOLJIH
STRATEGIJA
ZAPOSLENE
ODNOSE SA
POTROŠAČIMA
PRONALAŽENJE
NEPOSTOJEĆIH
PERFEKTNIH REŠENJA
DA BI BIO VOĐA
MORAS SE RODITI SA
TIM
MOŽŠ NAUČITI DA BUDEŠ
VOĐA ALI NEKI IMAJU VIŠE
PREDISPOZICIJA PRI
ROĐENJU A NEKI MANJE
VOĐSTVO SE MOŽE
VRLO LAKO NAUČITI
SVAKO MOŽE DA
BUDE DOBAR VOĐA

similar documents