Manažerská informatika 2

Report
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
2OP482
Manažerská informatika 2
Project Online
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
[email protected]
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.
[email protected]
Snímek 1
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 2
Přihlášení k serveru
http://portal.microsoftonline.com/
 uživatelské jméno:



do portálu
[email protected]
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Úvodní obrazovka
Snímek 3
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 4
Úvodní obrazovka Project online
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Uživatelé: nový uživatel

Správce

Office 365
 Uživatelé
 Plus
a skupiny
Snímek 5
2OP482 Manažerská informatika 2
Alena Fialová
Project Server
Snímek 6
2OP482 Manažerská informatika 2
Alena Fialová
Project Server
Snímek 7
2OP482 Manažerská informatika 2
Uživatelé
Alena Fialová
 Jana Malá
 Olga Novotná

Project Server
Snímek 8
2OP482 Manažerská informatika 2
Projekty

Nový projekt
Project Server
Snímek 9
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 10
Zdroje

Zdroje

Zdroje
 Nové

…. Přidružit zdroj k uživatelskému účtu … zadáme
účet pro přihlášení uživatele
 Mala
 Novotna
 Fialova
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Přiřazení zdrojů

Projekt – Vytvořit tým

Přidat zdroje
 Uložit

a zavřít
Přiřazení zdrojů

např. v zobrazení Podrobnosti úkolu
Snímek 11
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Přiřazené zdroje
Snímek 12
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 13
Úkoly projektu Beta

zobrazení Ganttův diagram

účast na veletrhu



vyklizení veletržního stánku





doba trvání 1 den
musí být zahájen 20. 10. 2014
úklid materiálu


doba trvání 5 dnů
musí být zahájen 13. 10. 2014
doba trvání 1 den
musí být zahájen 22. 10. 2014
ke všem třem úkolů 3 hostesky (Fialová, Malá, Novotná na 100 %)
Uložit. Publikovat. Zavřít
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 14
Projekt Gama




Projekty – Nový – Projekt organizace
uložení a publikování pod názvem Gama
zahájení projektu: 1. 9. 2014
využití zdroje Fialová ze zdrojů organizace


Projekt, Vytvořit tým, Přiřadit zdroje, Fialová
zobrazení Ganttův diagram

účast na konferenci
doba trvání 2 dny
 musí být zahájen 20. 10. 2014




k úkolu přiřadit Fialovou
Uložit, Publikovat, Zavřít
zobrazení Zdroje

Fialová přetížena
2OP482 Manažerská informatika 2
Správa

Nastavení serveru
Project Server
Snímek 15
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Do správy

Projekty
v Nastavení (ozubené kolečko)
volba Nastavení webu
Snímek 16
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Nastavení serveru

Správa fronty a databáze

Odstranit objekty organizace
Snímek 17
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 18
Snadné spuštění … doplnění nastavení


Nastavení serveru – Vzhled a chování – Snadné
spuštění
Upravit odkazy … vše zaškrtnout

I Nastavení serveru
2OP482 Manažerská informatika 2
2. ČÁST
Project Server
Snímek 19
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 20
Správa oprávnění




Uživatel musí mít přidělený přístup na úrovni „Členové týmu pro
Project Web App" v PWA (webová kolekce s Project Online):
Z úrovně webové kolekce Project Online
https://vse.sharepoint.com/sites/pwa
Nastavení, Nastavení webu
Uživatelé a oprávnění, Oprávnění webů (Nový, Přidat uživatele)

Členové týmu pro Project Web App (přispívání)




Vedoucí projektů pro Project Web App (návrh, správa podřízených
webů)




nemohou přidávat projekty
vidí seznam projektů, v nichž mají příslušné oprávnění
v kolekci pwa sem zařazeni studenti f2_min
mohou vytvářet projekty
vidí své projekty a projekty, v nichž mají příslušné oprávnění
v kolekci fmv_pwa sem zařazeni studenti f2_min
Správci pro Project Web App (úplné řízení)


mohou vytvářet projekty a další aplikace, nastavovat web projektů
vidí všechny projekty
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 21
Správa oprávnění




Dále musí mít ke konkrétnímu projektu oprávnění na úrovni
„Vlastníci webu XXX".
Projekty, vybrat projekt
Nastavení, Nastavení webu
Uživatelé a oprávnění, Oprávnění webů (Nový, Přidat uživatele)

Návštěvníci webu (čtení)


projekt pouze uveden v seznamu projektů, uživatel nemá právo jej prohlížet
Členové webu (přispívání)

může upřesňovat parametry úkolů, např. % dokončení






lze kombinovat s nastavením možnosti editovat jen úkoly, které uživatel vytvořil
Úkoly, Nastavení, Obecné nastavení, Upřesnit nastavení
Oprávnění na úrovni položek, Přístup pro vytváření a úpravy, Vytvořit položky a upravit
položky vytvořené daným uživatelem
nemůže např. umístit úkol na časovou osu projektu, Nastavení webu
nemá dostupné Nastavení serveru, má minimum z nastavení PWA
Vlastníci webu (úplné řízení)



může mj. umístit úkol na časovou osu projektu
může nastavit web
nemůže nastavit server, má minimum z nastavení PWA
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 22
Typy projektů


Projekty, Nový
Seznam úkolů SharePointu

Synchronizace s Outlookem



Seznam, Připojit a exportovat, Synchronizovat s Outlookem
Synchronizace probíhá asi jednou za 70 minut.
Projekt organizace




Projekt je pak třeba vždy rezervovat pro konkrétního uživatele, který
ho může v danou chvíli upravovat (volba „Upravit").
Následně je třeba ho uložit, publikovat (aby změny viděli i ostatní).
Poté vrátit se změnami (volba „Zavřít"), aby ho mohli ostatní
uživatelé upravovat (do té doby je rezervovaný pro aktuálně
upravujícího uživatele).
Synchronizace všech úkolů s Outlookem



Úkoly
Úkoly, Sdílení, Synchronizovat s Outlookem
Zobrazení úkolů ze všech projektů v kalendáři


Úkoly
Úkoly, Sdílení, Zobrazit kalendář
2OP482 Manažerská informatika 2
Kalendáře







Nastavení serveru
Data organizace, Kalendáře organizace
vybrat kalendář, Upravit (k úpravě nutný klient Project)
Kalendář zdroje

Nastavení serveru
Data organizace, Centrum zdrojů
zaškrtnout zdroj
Zdroje, Otevřít (k úpravě nutný klient Project)
Práva




Snímek 23
(pro projekty organizace)
Kalendář organizace


Project Server
na úrovni kolekce webů
Nastavení, Nastavení webu
Uživatelé a oprávnění, Oprávnění webů
Správci pro Project Web App
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 24
Panel Snadné spuštění

Úprava panelu Snadné spuštění
Nastavení, Nastavení PWA
 Vzhled a chování, Snadné spuštění, zaškrtnout:

 Časový
rozvrh
 Problémy a rizika
 Zprávy o stavu
 Strategie s podpoložkami
 Nastavení serveru
 Nový odkaz
*
Kalendář mých úkolů (Nové záhlaví)
https://vse.sharepoint.com/sites/fmv-pwa/MyWork.aspx
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 25
Nastavení serveru: Data organizace

Vlastní pole organizace a vyhledávací tabulky

Vyhledávací tabulky
 Kód
RBS (Resource Breakdown Structure) - struktura
rozpisu zdrojů
 Maska
kódu
» druhá úroveň: Libovolná
 Vyhledávací tabulka, doplnit
» úroveň 1 informatik
» úroveň 2 školitel
 Oddělení
 Vyhledávací
»
tabulka
Encián, popis: fiktivní výuková firma
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 26
Nastavení serveru: Data organizace

Vlastní pole organizace, doplnit:
 Odhadované
náklady, s oddělením Encián, Povolit
úpravy pro projekty seznamu úkolů
 Priorita projektu, s oddělením Encián, Povolit úpravy
pro projekty seznamu úkolů
 možnost vložit ve vlastnostech projektu
 přibývají

v závislosti na oddělení pro projekt
Příprava připojení na PWA v Projectu
 aplikace
Project Server 2013 - účty
 přidat účet .../fmv-pwa
 spustit Project s účtem a zavřít
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 27
Nastavení serveru: Data organizace

Kalendáře organizace

Kalendář firmy Encián
 Výjimky
 pololetní
 Pracovní
prázdniny 2015: 26. 1. 2015 - 30. 1. 2015 (5 dnů)
týdny
 výchozí
pracovní doba po - pá, 8 - 12, 13 - 17
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 28
Nastavení serveru: Data organizace

Centrum zdrojů

Zdroje, Nové (z Active Directory)
 Přidružit
zdroj k uživatelskému účtu (Typ: Práce)
 Účet pro přihlášení uživatele: Tomáš Kubálek, Markéta
Kubálková, Petr Novák, Eva Kolínská, Marie Sladká
 Základní kalendář: Kalendář firmy Encián
 Oddělení zdrojů: Encián

Provozní zásady
 Synchronizace
Directory
 alternativa
fondu zdrojů s adresářem Active
dynamického naplnění centra zdrojů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 29
Centrum zdrojů
zaškrtnout zdroje Kolínská, Novák, Sladká
 Zdroje, Zdroje, Hromadná úprava


Oddělení zdrojů: Encián
zaškrtnout zdroje Kolínská, Novák
 Zdroje, Zdroje, Hromadná úprava


Kód RBS: informatik.školitel
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 30
Centrum zdrojů

zaškrtnout zdroje Novák, Kolínská, Sladká,
Zdroje, Upravit
Základní kalendáře: Kalendář firmy Encián
 Správce časového rozvrhu: Petr Novák (Tomáš
Kubálek) - později
 Standardní sazba: 100 Kč/h
 Přesčasová sazba: 200 Kč/h

2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 31
Centrum zdrojů

Zdroje, Nové (lokální - bez přidružení k uživatelskému účtu)

Milan Smetana









Miloš Adamec


Zobrazované jméno: Milan Smetana
Kód RBS:
Iniciály: MS
Kalendář: Kalendář firmy Encián
Standardní sazba: 100 Kč/h
Přesčasová sazba: 200 Kč/h
Aktuální maximální počet jednotek: 100 %
Oddělení zdrojů: Encián
Aktuální maximální počet jednotek: 50 %
školitel




Typ: Práce, obecné
Zobrazované jméno: školitel
Kód RBS: informatik.školitel
Oddělení zdrojů: Encián
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 32
Centrum zdrojů

zaškrtnout zdroj Eva Kolínská, Zdroje, Otevřít
(úprava kalendáře zdroje)
Projekt, Změnit pracovní dobu
 Eva Kolínská

 Výjimky
 lyžařský
 Chcete
zájezd: 19. - 23. 1. 2015
uložit svoje změny v projektu Rezervované
zdroje organizace? Ano
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 33
Nastavení serveru – Vzhled a chování

Vzhled a chování

Spravovat zobrazení
 Centrum
zdrojů, Všechny zdroje
 Pole,
přidat Oddělení zdrojů
 Seskupit podle Oddělení zdrojů (dříve Typ)
 prohlédnout
 rozšířít
Centrum zdrojů
sloupec Název zdroje (šířku si pamatuje)
2OP482 Manažerská informatika 2
Projekty
Access
 Outlook
 Project
 Visio

Project Server
Snímek 34
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 35
Access

Access - Úkoly, konkrétní úkoly - Eva Kolínská,
náklady 50 000 Kč, 1. týden - 5 dnů (2 části: 5. - 7.
1., 8. - 9. 1. 2015), obě části zobrazit na časové ose
 Seznam
úkolů SharePointu
 Změnit toto zobrazení, Datum zahájení, 3
 přidání úkolu
 Eva
Kolínská vložena při editaci úkolu
 přidat druhý úkol na osu
» Další příkazy, Přidat na časovou osu
 Podrobnosti
 Oddělení
projektu
pro projekt: Encián
 Odhadované náklady: 50 000 Kč
 Význam: 30
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 36
Outlook

Outlook - Úkoly, plán - Eva Kolínská, náklady 20 000 Kč,
1. týden - 2 dny
Seznam úkolů SharePointu
 Projekty, označit projekt
 Projekty, Plán zdrojů
 Plán,Vytvořit tým, školitel, školitel a Eva Kolínská, Uložit a zavřít
 Plán, Využití zdrojů, Vypočítat z: Plán zdrojů
 Rozsah kalendářních dat, 8. - 9. 1. 2015
 Zapsat náročnost 1 den na každý ze dvou dnů v řádku školitel
(obecný zdroj nebyl možný v úkolovém projektu na úrovni úkolů)
Publikovat
 Podrobnosti projektu




Oddělení pro projekt: Encián
Odhadované náklady: 20 000 Kč
Význam: 20
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 37
Project

Project - Project, úkoly - školitel 2, náklady 40 000 Kč, 2.
týden - 5 dnů

Projekt organizace



Název: Project
Datum zahájení: 12. 1. 2015
Podrobnosti



Oddělení pro projekt: Encián
Odhadované náklady: 40 000 Kč
Význam: 40
Projekt, Vytvořit tým, Eva Kolínská a školitel
 Úkol








(Ručně plánováno)
Název úkolu: Školení Project
Doba trvání: 5 dnů
Zahájení: 12. 1. 2015 (9:00)
Dokončení: 16. 1. 2015 (18:00)
v Projectu Zdroje, Jednotky: 200 %
příznak přetížení
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 38
Visio

Visio - Project, plán - školitel 1, náklady 30 000
Kč, 3. týden - 3 dny
 Projekt
organizace
 Název:
Visio
 Datum zahájení: 19. 1. 2015
 Podrobnosti
 Oddělení
pro projekt: Encián
 Odhadované náklady: 30 000 Kč
 Význam: 10
 Projekt,
Vytvořit tým, školitel
 Plán,Vytvořit
tým, školitel, Eva Kolínská, Uložit a zavřít
 Plán, Využití zdrojů, Vypočítat z: Plán zdrojů
 Rozsah kalendářních dat, 19. - 21. 1. 2015
 Zapsat náročnost 1 den na každý ze tří dnů v řádku školitel
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 39
Odstranění projektu
Nastavení serveru
 Správy fronty a databáze

 Odstranit
objekty organizace (odstranění projektu)
 Vynutit vrácení objektů organizace se změnami
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 40
Optimalizace projektového portfolia

Strategie - Knihovna obchodních faktorů: 1 - 8


knihovna obchodních faktorů (vždy s Oddělením)
faktory, dle nichž budou projekty vyhodnocovány se
stupni naplnění:
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 41
Stanovení priority obchodních
faktorů

Komerční přístup - počítané
vzájemné srovnání
 např. 1 Očekávaný zisk

2
- 4 je důležitější než
 5 - 6 je mnohem důležitější než
 7 - 8 je výrazně důležitější než

Komerční přístup - ruční
1
2
3
4

Očekávaný zisk 40 %
Využití zaměstnanců 30 %
Využití kapacity prostředků firmy 20 %
Postavení firmy na trhu 10 %
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 42
Analýza portfolia (fáze v kartě
Analýza ve skupině Navigace)

definice vlastností



název analýzy
oddělení
typ stanovení priority
obchodní faktory
 vlastní pole





stanovení priority projektů


výběr projektů
primární omezení nákladů - výběr pole, např. Odhadované
náklady
možnost zapnutí analýzy požadavaků na zdroj projektu
výběr pole pro stanovení priority projektů (čím vyšší hodnota,
tím větší přednost)
revize priorit

rekapitulace pořadí projektů
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 43
Analýza nákladů

1 Výběr dle nákladů dle obchodních faktorů - počítaný





Access: všechny 4 faktory: Silný
Outlook: Střední
Project: Slabý
Visio: Žádný
dvě varianty



metrika



možnost nastavgení limitů nákladů
výběr souhrnných ukazatelů
2 Výběr dle nákladů dle obchodních faktorů - ruční



Limit nákladů 140 000 Kč
Limit nákladů 100 000 Kč
1. faktor: nízký (4x)
2. a další faktory nevyplněné
3 Výběr dle nákladů dle významu


Stanovit prioritu projeků pomocí vlastních polí
Vlastní pole: Význam projektu
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 44
Analýza nákladů

4 Výběr dle nákladů a zdrojů dle významu - Access










pouze Acces
Analyzovat požadavky naz zdroje
Horizont: 2015 leden - 2015 leden
Vlastní pole: Kód RBS
Vlastní pole: Význam projektu
Analyzovat zdroje
Podrobné informace o požadavcích
Dostupnost zdroje: 1,09 (1,32 - 0,23)
Požadavky projektu: 0,23
5 Výběr dle nákladů a zdrojů dle významu - Access a
Project


Access a Project
Dostupnost zdroje: 0,64 (1,32 - 0,23 - 0,45)
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 45
Analýza nákladů

6 Výběr dle nákladů a zdrojů dle významu - všechny
4 projekty




Nový projekt Teambuling



všechny projekty
Potvrzená a navržená přiřazení ovlivňují kapacitu
Dostupnost zdroje: 0,41 (1,32 - 0,23 - 0,45 - 0,09 - 0,14)
5. - 9. ledna 2015
zdroje: Petr Novák, Eva Kolínská
7 Výběr dle nákladů a zdrojů dle významu - včetně
Teambuildingu


nároky Teambuildingu: 2 zdroje x 5 dnů = 10; 10/22 =
0,45 snížení kapacity
0,41 - 0,45 + 0,14 = 0,09
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 46
Analýza požadavků na zdroje

Rekapitulace zatížení zdrojů v projektech
2OP482 Manažerská informatika 2
Project Server
Snímek 47
Nápověda
Hledání informací o Projectu Online
 Projekty
 Začínáme s Projectem Online
 Přidání stávajícího sharepointového seznamu
úkolů do PWA
 Časový rozvrh
 Sledování času a průběh projektů
 Vykazování odvedené práce na mobilním
zařízení


similar documents