Sopečná činnosť a zemetrasenia

Report
SOPEČNÁ ČINNOSŤ
A ZEMETRASENIE
Branislav Spišák 8.C
ČO JE SOPEČNÁ ČINNOSŤ?
Sopečná činnosť je proces,
pri ktorom preniká horúca
tavenina (magma) na
zemský povrch. Magma,
ktorá sa dostane na zemský
povrch sa nazýva láva.
Stuhnutím magmy a lávy
vznikajú sopečné horniny.
Sopka je teda pohorie
vybudované zo sopečných
hornín.
SOPEČNÉ VÝBUCHY

Sopečné výbuchy vo veľkej hĺbke pod
sopkou v magmatickom
krbe sa zhromažďujú
rozžeravené, tekuté
horniny (magma).
Tlak horúcich plynov ich
tlačí k povrchu.
Rozpálená magma si
prerazí otvor cez horniny,
ktoré ležia nad ňou, a
vyteká v podobe lávy.

Jednotlivé vrstvy lávy sa spolu so sopečným
popolom ochladzujú a tuhnú, čím postupne
formujú kužeľovitý vrch s hlavným komínom. Ak je
aktívna sopka v pokoji, hovoríme že spí. Sopky,
ktoré prestali vyvíjať aktívnu činnosť sú vyhasnuté.
NIEČO O SOPKE:
Dno sopky leží desiatky
až stovky metrov pod
zemským povrchom.
 Teplota sa pohybuje od
600 do 1200 stupňov.
 Po výbuchu sopky sa do
ovzdušia dostávajú látky:
popol, dym.
 Ak je láva riedka steká po
svahu ako ohnivá láva.

ROZDELENIE SOPIEK:
Aktívna sopka- je taká, ktorá pravidelne vybuchuje.
Spiaca sopka- je taká, ktorá bola síce aktívna, ale už
dlhší čas nevybuchla.
Vyhasnutá (neaktívna) sopka- je taká, ktorá už
dlhodobo nevybuchla.
VÝZNAMNÉ SOPKY:
Etna - najväčšia európska
sopka (3 350 metrov).
Sopka Fudži -sopečná hora
- najvyšší vrch Japonska
Vezuv - Nachádza
sa východne od
Neapola
v Taliansku.
Je vysoká 1 279 m.
Popocatépetl
Nazývaná ako Dymiaca
hora je aktívna (činná)
sopka v Mexiku (Strednej
Amerike). Podľa legendy
bol Popocatépetl astécky
bojovník.
Druhý najvyšší vrch
Mexika, dosahuje výšku 5426 metrov nad morom.
ZEMETRASENIE
Zemetrasenie je proces,
ktorý sa prejavuje na
zemskom povrchu otrasmi
zemskej kôry.
Zemetrasenia sa vyskytujú
na rôznych miestach
a z rôznych príčin.
ZEMETRASENIE MÔŽE VYVOLAŤ:
pohyb
magmy a napätie
plynov pod sopkami,
zrútenie stropov veľkých
podzemných dutín,
zrútenie skalných masívov,
činnosť človeka – banská
činnosť, odstrel v kameňolome, explózie, výbuchy
jadrových zbraní a pod.,
pohyb dvoch litosferických
platní.
ZEMETRASENIA DELÍME NA:
tektonické zemetrasenia – spôsobené
pohybom litosferických platní
 vulkanické zemetrasenia - sopečné
zemetrasenia
 závalové zemetrasenia - spôsobené zrútením
stropov jaskýň, masívnymi zosuvmi a pod.
 antropogénne zemetrasenia - spôsobené
ľudskou činnosťou

DELENIE PODĽA HĹBKY
plytké (do 70 km) takýchto zemetrasení je
cez 85 % z celkového
počtu
 stredne hlboké (70 až
300 km) - 12 %
 hlboké (300 až 700 km)
-9%

SEIZMOGRAF
Seizmograf je prístroj,
ktorý zachytáva aj veľmi
slabé otrasy Zeme. Meria
veľkosť zemetrasenia,
pomocou rôznych stupníc.
Richterova stupnica má 9
stupňov, zemetrasenie 1.
stupňa je najslabšie,
zemetrasenie 9. stupňa je
najsilnejšie.
Najhoršie zemetrasenia :
Cunami:

Je jedna alebo
niekoľko po sebe
idúcich vĺn na hladine,
ktoré vznikajú pri
silnom zemetrasení
pod hladinou mora.
ZEMETRASENIA NA SLOVENSKU
Územím Slovenska prechádza
niekoľko zlomov, kde sa
hromadí napätie. Na
Slovensku bolo zaznamenané
silné zemetrasenie v roku
1662, pri ktorom sa v Tatrách
zosunula časť Slavkovského
štítu o 300 metrov. V roku
1763 postihlo Slovensko
najsilnejšie zemetrasenie,
ktoré zničilo Komárno.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

similar documents