Jazera_a_vodopady

Report
JAZERÁ A VODOPÁDY
AFRIKY
Michal Romaňák
VIKTÓRIINE VODOPÁDY
Viktóriine vodopády sú jedny z najväčších
vodopádov na svete. Nachádzajú sa v južnej
Afrike na rieke Zambezi na hraniciach medzi
Zambiou a Zimbabwe.
 Šírka vodopádu je 1 800 m. Voda padá dole z
útesu vysokého 120 m do úzkeho (130 m) a
hlbokého (140 m) kaňonu v čadiči. Ich africké
meno Mosu-oa-tun-ya znamená "dym, ktorý
hrmí".

VIKTÓRIINE VODOPÁDY
VIKTORKINE JAZERO

Viktóriino jazero je najväčšie africké jazero.
Leží na hranici Kene, Ugandy a Tanzánie.
Obsahuje veľa ostrovov, polostrovov a zálivov,
najmä vo východnej časti.
VEĽKÉ AFRICKÉ JAZERÁ
Tanganika
 Viktóriino jazero
 Albertovo jazero
 Edwardovo jazero
 Kivu
 Malawi

TANGANIKA

Tanganika je veľké hlboké sladkovodné jazero
na východe Afriky. Nachádza sa na
Východoafrickej priekopovej prepadline,
rozdelené medzi štyrmi štátmi - Konžská
demokratická republika, Zambia, Tanzánia a
Burundi. Voda z jazera vyteká do systému rieky
Kongo, teda do Atlantického oceánu
ALBERTOVO JAZERO

Albertovo jazero (skôr jazero Mobutu Sese Seko) je
jazero vo Východnej Afrike na hraniciach Konžskej
demokratickej republiky a Ugandy. Nachádza sa v
tektonickej prepadline v najsevernejšej časti
reťazca jazier Východoafrickej priekopovej
prepadliny. Je to jedno z Veľkých afrických jazier.
Je siedme najväčšie v Afrike. Má rozlohu
5 600 km². Je 30 km dlhé a približne 160 km
široké. Dosahuje maximálnu hĺbku 58 m. Leží v
nadmorskej výške 617 m.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents