Maria Skłodowska Curie

Report
Str. 1 - Strona główna
Str. 2 – Cytat
Str. 3 - Spis Treści
Str. 4 – Cytat
Str. 5 – Drzewo Genealogiczne
Str. 6 – Cytat
Str. 7 – Mała Maria
Str. 8 – Młodość
Str. 9 – Młodość
Str. 10 – Cytat
Str. 11 – Młodość
Str. 12 – Okres Studencki
Str. 13 – Piotr Curie
Str. 14 – Cytat
Str. 15 – Okres I wojny
światowej i czasy powojenne
Str.16 – Polon
Str. 17 – Cytat
Str. 18 – Rad
Str. 19 – Cytat
Str. 20 - Laboratorium
Str. 21 – Cytat
Str. 41 – Okładki niektórych
Str. 22 – wyróżnienia
biografii
Str. 23 - Cytat
Str. 42 – Muzeum
Str. 24 – Nagrody Nobla
Str. 43 – Muzeum
Str. 25 – Cytat
Str. 44 – Dlaczego Polka
Str.26 – W pogoni z pięknem
wszechczasów ?
Str. 27 – Cytat
Str. 45 – Źródła
Str. 28 – Śmierć Marii
Str. 46 – Przygotowały
Str. 29 – Cytat
Str.47 - Dziękujemy
Str. 30 – Banknoty z
wizerunkiem Marii
Str. 31 – Znaczki
Str. 32 – Znaczki
Str. 33 – Artyści i Maria
Str. 34 – Artyści i Maria
Str. 35 – Cytat
Str. 36 – Ciekawostki
Str. 37 – Ciekawostki
Str. 38 – Czy wiesz że ?
Str. 39 – Plakat Nocy Muzeum
Str. 40 – Okładki niektórych biografii
Maria Skłodowska
Bronisława Boguska
Władysław Skłodowski
Feliks Boguski Maria Zaruska
Józef Skłodowski
Herb rodziny Marii
Salomea z
Sagtyńskich
Skłodowska
Maria przyszła na świat 7 IX 1867 roku w Warszawie.
Wychowywana była w rodzinie inteligenckiej należącej do
czołówki polskiej inteligencji. Atmosfera domowa była
przepełniona kulturą. Maria od wczesnych lat brała udział
w spotkaniach naukowych, w życiu umysłowym i
społecznym jakie istniało w tamtych czasach. Dzięki temu,
że od najmłodszych lata obracała się w towarzystwie
naukowym, dość szybko rozwijała się i chłonęła wiedzę,
dzięki czemu już wcześnie rozumiała stosunkowo dobrze
otaczający ją świat.
Ulubiona bajka małej Mari
Była to „Opowieść o dwóch miastach” Karola
Dickensa . Opowiada ona o rewolucji francuskiej ,
która toczy się w Paryżu i Londynie .
Maria Skłodowska była piątym dzieckiem znanej rodziny nauczycielskiej, która miała prawo
posługiwać się herbem Dołęga. Dziadek Marii Józef Skłodowski był szanowanym lubelskim
pedagogiem. Ojciec Władysław Skłodowski był nauczycielem matematyki i fizyki oraz
dyrektorem kolejnych dwóch warszawskich gimnazjów męskich. Matka Bronisława Bogucka była
dyrektorką warszawskiej pensji dla dziewcząt z dobrych domów. Zmarła na gruźlicę, gdy Maria
miała 11 lat.
Dzieci Skłodowskich od lewej :
najstarsza Zosia , Helena , Maria ,
jedyny chłopiec i Bronia .
Maria mając 10 lat zaczęła naukę w pensji prowadzonej wcześniej przez jej matkę.
Następnie uczyła się w gimnazjum dla dziewcząt. Ukończyła go 12 czerwca 1882 roku,
otrzymując złoty medal. Następny rok spędziła na wsi u ziemiańskiej rodziny jej ojca.
Potem wyjechała razem z ojcem do Warszawy, gdzie zaczęła udzielać korepetycji. W
tym czasie zawarła ze swoją starszą siostrą Bronisławą umowę dotyczącą wspierania
finansowo jej podczas studiów medycznych w Paryżu, w zamian za podobne wsparcia
za 2 lata. W związku z tym została guwernantką najpierw w prawdziwej rodzinie
pochodzącej z Krakowa, a następnie u ziemiańskiej rodziny Żórawskich, którzy byli
krewnymi ojca Marii. Z tą rodziną związała się aż na 2 lata. W trakcie pracy u rodziny
zakochała się wzajemnością w Kazimierzu Żórawskim, przyszłym matematyku. Niestety
jego rodzice odrzucili pomysł ślubu ich syna z Marią. Kazimierz nie potrafił się
przeciwstawić i przez to Maria straciła pracę. Szybko jednak znalazła pracę u rodziny
Fuchsów w Sopocie, ale tylko na rok. W tym czasie dalej wspierała finansowo siostrę
Bronisławę.
Maria i Bronia ( z prawej )
Dom Żórawskich
Na początku 1890 roku Bronisława, która kilka miesięcy wcześniej poślubiła
Kazimierza Dłuskiego zaprosiła Marię (zgodnie z wcześniejszą umową) do swojego
paryskiego mieszkania i zaoferowała pełne utrzymanie. Niestety Marie nie było
stać na czesne oraz dalej liczyła na ślub z Kazimierzem Żórawskim, z którym
widywała się w Warszawie. Z tych względów Maria wróciła do ojca, gdzie znów
zaczęła udzielać korepetycji. Przebywała tam do jesieni 1891 roku. Po naleganiach
siostry i otrzymaniu listu od Kazimierza, w którym stanowczo oznajmił, że z Marią
zrywa. Wyjechała w październiku do Francji.
W Paryżu w 1891 roku Maria
Skłodowska – Curie zdała egzaminy
wstępne na wydział fizyki i chemii
Sorbony, jako pierwsza kobieta w
historii. W dzień pracowała, a
wieczorami pracowała udzielając
korepetycji. W 1893 roku uzyskała
licencjat z fizyki. Zaczęła pracować
jako laborantka w przemysłowym
laboratorium zakładów Lippmana. W
tym czasie dalej studiowała na
Sorbonie. Dzięki temu zyskała drugi
licencjat z matematyki w 1894 roku.
Urodził się 15 maja 1859 roku w Paryżu, był
francuskim fizykiem i mężem Marii
Skłodowskiej. W 1904 roku został
profesorem Sorbony. Natomiast w 1905 roku
stał się członkiem Akademii Nauk w Paryżu.
Był naukowcem, który jako jeden z
nielicznych stawiał pierwsze kroki w świecie
promieniotwórczości. Wraz ze swoją żoną
Marią odkrył dwa nowe pierwiastki
promieniotwórcze, oraz wykrył
promieniotwórczość dla toru. Za swoje
osiągnięcia został w 1903 roku uhonorowany
Nagrodą Nobla z zakresu chemii. Zanim zajął
się promieniotwórczością, wcześniej wraz z
Paulem Jacquesem badał właściwości
magnetyczne kryształów. Odkrył w 1883 roku
zjawisko piezoelektryczności w kryształach, a
także przeprowadził badania nad zależnością
własności magnetycznych kryształów od
temperatury. 19 kwietnia 1906 roku zginął w
wyniku potrącenia przez ciężki wóz.
W czasie I wojny światowej Maria Skłodowska – Curie została szefem komórki
medycznej, która zajmuje się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych.
W sumie stacje te obsłużyły trzy miliony przypadków urazów wśród francuskich
żołnierzy.
Po wojnie Maria dalej szefowała w Instytucie Radowym w Paryżu. Jednocześnie
jeździła po świecie, gdzie pomagała dzięki swojej fundacji zakładać medyczne
instytuty leczenia chorób nowotworowych. W 1932 roku z pomocą Prezydenta RP
instytut został założony w Warszawie. Jego szefem została siostra Marii Bronisława.
Maria ofiarowała nowej placówce gram radu, który był jej własnością. Ten prezent
był podstawą działalności Instytutu.
Jest to pierwiastek, który w układzie okresowym należy do grupy VI A. Jego liczba atomowa
wynosi 84, natomiast masa atomowa 210,11. Jak dotąd poznano 27 izotopów polonu, z który
charakteryzujący się najdłuższym życiem - 209Po, ma czas połowicznego rozpadu wynoszący 102
lata. Polon w warunkach naturalnych można znaleźć tylko w rudach uranu. Najczęstszym
izotopem wykorzystywanym w nauce jest 210Po. Otrzymuje się go poprzez bombardowanie
neutronami innego pierwiastka 209Bi, lub poprzez obróbkę rudy uranowej. Jeśli chodzi o
właściwości fizyczne, to polon jest metalem o barwie srebrnej. Jego gęstość wynosi 9,4 g/cm3,
natomiast temperatura topnienia wynosi 2540C. Polon jest pierwiastkiem promieniotwórczym
emitującym promieniowanie alfa. Może reagować z roztworami kwasów. W temperaturze
pokojowej ulega działaniu fluoru. Dym papierosowy zawiera pewne ilości 210Po, a nie
zapominajmy, że jest to pierwiastek silnie toksyczny.
Jest to pierwiastek, który w układzie okresowym należy do grupy II A. Jego liczba atomowa
wynosi 88, natomiast masa atomowa 226,03. Jak dotąd poznano 27 izotopów radu, z który
charakteryzujący się najdłuższym życiem - 226Ra, ma czas połowicznego rozpadu wynoszący 1599
lat. Wszystkie izotopy radu są promieniotwórcze. Rad w warunkach naturalnych występuje w
minerałach uranowych, a przede wszystkim w blendzie smolistej, oraz karnotycie. Z tych tworów
rad jest wydzielany na skalę przemysłową. Jeśli chodzi o właściwości fizyczne, to rad, podobnie
jak polon jest metalem o barwie srebrzystej. Jego gęstość wynosi 5,5 g/cm3, natomiast topi się w
temperaturze 700 0C. Jest to pierwiastek wykazujący dużą aktywność chemiczną. Już w
temperaturze pokojowej może tworzyć związek z tlenem, tworząc w ten sposób tlenek RaO,
który jest związkiem trwałym. Oprócz tlenu również łatwo reaguje z chlorem, fluorem, wodą,
kwasem azotowym, oraz solnym, a także z fluorowodorem. W przypadku tego ostatniego
powstają tzw. halogenki, które mają charakter jonowy.
Gdy Maria i Pierre Curie otrzymali nagrodę Nobla, stali się bardzo sławni. Pierrotowi Curie
władze Sorbony przyznały stanowisko profesora. Zezwoliły również na to, żeby założył własne
laboratorium, w którym kierownikiem badań została Maria Skłodowska – Curie. W tym czasie
urodziła swoją drugą córkę Eve.
19 kwietnia 1906 roku Pierre Curie zginął w wypadku. Maria Skłodowska – Curie straciła
towarzysza życia i pracy. 13 mają rada wydziałowa postanowiła utrzymać katedrę Pierre Curie i
przydzieliła ją Marii wraz z władzą nad laboratorium. Dzięki temu stała się pierwszą kobietą
profesorem Sorbony. Później w 1911 roku, tylko dwóch głosów zabrakło jej do tego, aby stała
się jednym z czterdziestu członków Acadèmie francaise i jedyną kobietą w tym gronie.
Pierwszą kobietę członkowie Acadèmie francaise przyjęli ponad pół wieku później, w 1962
roku. Była to Marguerite Perey, doktorantka Marii Skłodowskiej – Curie.
Maria Skłodowska –
Curie została
oznaczona Legią
Honorową.
Została również uhonorowana doktorami
honorowymi:
Politechniki Lwowskiej, w 1912 roku
Uniwersytetu Poznańskiego, w 1922 roku
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1924 roku
Politechniki Warszawskiej, w 1926 roku
Maria Curie jako jedyna kobieta na świecie otrzymała dwie nagrody Nobla, w
różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Pierwszą nagrodę otrzymała za badania
nad zjawiskiem promieniotwórczości, drugą zaś, za wydzielenie czystego radu.
Noblistami zostali również córka Marii – Irène Joliot-Curie (także fizykochemik) oraz
obaj zięciowie – Frédéric Joliot-Curie i Henri Labouisse. Labouisse, mąż młodszej córki
Ewy, który był szefem UNICEF-u, otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Nie ma drugiej
takiej rodziny noblistów!
Niektórzy ludzie utrzymywali , że rad ma
cudowne właściwości i może wyleczyć
rozmaite choroby . Było to nieprawdą .
Jednak interwencje nie pomagały . Małe
ilości zaczęto dodawać do toników , pasty
do zębów , szamponów i kremów.
Ten krem miał dawać kobiecie „zdrowy
blask „ Jak wiele podobnych produktów
posługiwał się nazwiskiem Curie bez
zgody Marii . Co gorsza radowy szał
zaczęły propagować gwiazdy np. aktorka
Gloria Swanson .
Maria Curie Skłodowska zmarła dnia 4 lipca 1934 roku, w czasie swojego pobytu w sanatorium w
Sancellemoz w Sabaudii. Jej życie powoli gasło, wraz z postępującą chorobą, która to wynikała z
wyczerpania nadludzką pracą jakiej się poświęcała, oraz spowodowanej długim obcowaniem z
promieniotwórczymi substancjami, które wówczas jeszcze nie były postrzegane jako
niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Jednak nawet w czasie swej choroby nadal kierowała pracą
Instytutu. W swoich ostatnich chwilach życia, jej największym zmartwieniem był los badań nad
promieniotwórczością po jej śmierci. Swojej jedynej córce i jej zięciowi poleciła zająć się pracą
naukowo - badawczą.
Pogrzeb Marii był podobny do pogrzebu jej męża, czyli był cichy i skromny, a obecna była na nim
tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Jej ciało spoczęło obok ciała jej męża, czyli na niewielkim
cmentarzyku w miejscowości Sceaux, znajdującej się obok Paryża. Wraz ze śmiercią Marii
Skłodowskiej Curie odszedł jeden z największych umysłów świata.
Niedawno zostało ukończone
kolejne graffiti poświęcone
Marii . Znajduje sie na budynku
Centrum Onkologii przy ul.
Wawelskiej.
Kolejny mural poświęcony Marii SkłodowskiejCurie można podziwiać w jednym z najbardziej
ruchliwych miejsc Warszawy – na „patelni”
przy wyjściu ze stacji metra Centrum.
Na Nowolipkach, gdzie w XIX wieku znajdowało
się kolejne warszawskie mieszkanie Marii
Skłodowskiej-Curie powstał mural,
namalowany z okazji roku noblistki . Jego
twórcą jest Swanski, jeden z najwybitniejszych
artystów street-artowych.
To tylko niektóre z wielu pięknych graffiti .
Była niezwykle uzdolnionym dzieckiem, czytała, gdy miała 4 lata.
Maria Skłodowska – Curie była bardzo skromna, pracowita i porządną kobietą. Podczas
spotkania z prezydentem Polski, Stanisławem Wojciechowskim, prezydent spytał: - Czy pamięta
Pani jasiek, który mi pożyczyła na drogę, gdy jechałem z Paryża do Warszawy? - Pamiętam
nawet, że pan mi zapomniał go zwrócić – odpowiedziała nasza uczona.
Romansowała z Paulem Langevinem, który był żonaty. Skandal wywołało oddanie przez jego
żonę listy kochanków.
Piotr Curie na pierwszej randce z Marią, zamiast kwiatów, ofiarował jej swoją pracę badawczą.
Maria Skłodowska – Curie w czasie Pierwszej Wojny Światowej organizowała specjalne
ambulanse do prześwietlenia rannych.
Skąd takie imię ?
Jedna babcia Marii Salomei Skłodowskiej miała na imię Maria , a druga Salomea . „Maria” to
zawsze było imię popularne w Polsce , gdyż wielu katolików jest bardzo przywiązane do
Najświętszej Maryji Panny , matki Jezusa Chrystusa .
Pomoc przede wszystkim !
Maria i Bronka Żórawska założyły w kuchni w Szczutkach szkółkę dla 20 ubogich dzieci . Było to
nielegalne … Gdyby dowiedziały by się o tym władze rosyjskie , młode kobiety czekało by
więzienie lub wywiezienie na Syberie .
Zreperuj mi buty .
Kiedy w domu brakowało pieniędzy , Bronisława Skłodowska postanowiła nauczyć robić i
reperować buty dla swoich dzieci . Kupiła i pocięła skórę, zeszyła ją i zbiła gwoździami . Była
kobietą praktyczną i nigdy nie wstydziła się nawet najcięższej pracy .
Niedawno odbył się konkurs na plakat Nocy w Muzeum , oto wyróżnione prace ;
Jedyne na świecie biograficzne Muzeum Marii Skłodowskiej Curie znajduje się przy ul. Freta
16 w Warszawie, mieści się w zabytkowej kamienicy z XVIII wieku, w której w 1867 roku
uczona przyszła na świat . Pozostaje pod opieką Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
którego współzałożycielem i członkiem honorowym była wielka Rodaczka.
W Muzeum są cztery sale, a w nich eksponaty, które pokazują kolejne etapy jej życia,
pracę, nagrody, tytuły naukowe oraz konsekwencje odkrycia polonu i radu. W każdej sali
znajdują się cytaty oraz fragmenty wypowiedzi Marii i Piotra Curie.
Można tu zobaczyć jej prywatne rzeczy np.:
pierwszy podręcznik z chemii, płaszcz w którym
chodziła, kapelusz i rower.
Skąd tytuł Polka wszechczasów ? Niedawno odbył się plebiscyt pt. „Polka
Wszechczasów” jego celem było zwrócenie naszej uwagi na role kobiet w
Polskiej historii . Wygrała Maria Skłodowska Curie .
http://www.agcia.yoyo.pl
http://projekt-sukces.pl/wiktor/index.html
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/fizyka/historia_fizyki/10027maria_curie_sk%C5%82odowska_biografia.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie
http://muzeum.if.pw.edu.pl/
http://www.sciaga.pl/tekst/32542-33-marie_curie_sklodowska_biografia
http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi
http://maria-sklodowska-curie.republika.pl/Site/C116E85B-90F0-43FE-AA3CC4204B7A51C7.html
www.biografia24.pl
Philip Steele „Maria Skłodowska-Curie kobieta która zmieniła dzieje nauki”

similar documents