Profilaktyka i promocja zdrowia w przedszkolu w Studzianie

Report
Zespół Szkół w Studzianie
oddziały przedszkolne




Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz
przestać, nie pal przy niepalących.
Wystrzegaj się otyłości.
Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia
fizyczne.
Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej
5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie produktów
zawierających tłuszcze zwierzęce.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na
celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Stanowi
on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
Efekty :
 Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na
dym.
 Wielu rodziców nie pali przy dziecku (z rozmów z dziećmi)
 Rodzice otrzymali ulotki o szkodliwości palenia
 Rodzice zaproszeni byli na wystawę prac plastycznych dzieci dotyczących
realizacji programu
 Dzieci spotkały się wysłuchały pogadanki przedstawicielki Sanepidu
n/t szkodliwości palenia przy nich papierosów
 Dzieci nauczyły się piosenki o Dinku – smoku co nie lubi dymu
"Mamo, tato wolę wodę" - to długofalowy program edukacyjny (organizator
„Żywiec-Zdrój”), który realizujemy w naszym przedszkolu. Współpracujemy ze
starszymi klasami wśród których przedszkolaki promują picie czystej wody
i zdrowy styl życia.
Maskotką kampanii jest Zdrojek, który zaprasza wszystkich do aktywnego
i zdrowego stylu życia oraz do przyzwyczajania dzieci do picia źródlanej lub
nisko-zmineralizowanej wody oraz do aktywnych zabaw ruchowych
W sali mamy piękny Wodny Kącik zapraszający każdego spragnionego
przedszkolaka. Dziękujemy rodzicom za ogromne zaangażowanie w realizację
programu m.in. poprzez udział w rodzinnym konkursie na postać Zdrojka
z butelki przynoszenie przez dzieci wody do picia, owoców, itd.
O programie i o naszych działaniach można poczytać na stronie
www.wolewode.pl w zakładce "Dla przedszkoli". Na tej stronie jest też
"Akademia Zdrojka" pełna bajek, przygód i gier edukacyjnych, do której
zachęcamy dzieci i rodziców.
Nabywanie przez
w zakresie:





dzieci
przedszkolne
nawyków
prozdrowotnych
Sprawności fizycznej poprzez codzienne zabawy ruchowe, ćwiczenia
gimnastyczne i tańce oraz zabawy na świeżym powietrzu (opracowanie
cyklicznego programu opierającego się na aktywności fizycznej)
Przyzwyczajanie do picia czystej wody (stworzenie wodnego kącika,
zapraszanie do realizacji programu rodziców - rodzice dbają by każde
dziecko
miało
wodę
do
picia;
odbyły
się
rozmowy
z przewodniczącą Rady Rodziców o zakupie dystrybutora filtrującego)
Wprowadzenie mody na sałatki owocowe i na zdrowe przekąski (dzieci
codziennie przynoszą owoce i zdrowe śniadania)
Dzieci poznały Piramidę Zdrowia – samodzielne wykonywały Talerz
Zdrowia
W rodzinnym konkursie na butelkowego Zdrojka (maskotkę programu)
prawie wszystkie dzieci brały udział wraz z całymi rodzinami






spotkanie z dietetykiem (rodzice – pedagogizacja, dzieci miniwarsztaty)
wykonanie przez dzieci plakatów promujących zdrowy styl życia
(druk w drukarni)
wydanie książki promującej zdrowy styl życia zawierającej bajki
wymyślone przez dzieci (sponsorzy – Fundacja Amicis)
przedstawienia dla rodziców i społeczności szkolnej bajki „Jak
woda sprawiła, że smutne minki w uśmiechnięte zmieniła” –
wymyślonej przez nauczyciela
promocja zdrowego stylu życia poprzez informacje na stronie
przedszkola www.studzian.przedszkolowo.pl
promocja zdrowego stylu życia poprzez współpracę
z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia
w zakresie realizacji innych zadań.
Opracowanie Selwana Szołek

similar documents